(20.40 hodin)
(pokračuje Rykala)

Výhodu mají jen ti důchodci, kteří žijí v domácnosti jako pár, utáhnou rodinný rozpočet a pár korun jim zbude. Zbude jim na to, vyjít si alespoň jednou za měsíc do divadla či si dát v kavárně kávu se svými kamarádkami a povyprávět si o svých vnucích.

Já velmi varuji před tím, abychom zvedli důchody jen o 150 korun. Už dnes si babičky velmi zvažují, zda se mohou sejít u kávy. Samozřejmě mi můžete namítnout, že jim na to kafe či divadlo mají dát jejich děti či jejich vnuci. To by jistě šlo, ale ne u nás. Ne u nás, když už dnes každá rodina obrací každou korunu. Když nebudeme mít peníze na zájmové kroužky pro děti, horko těžko budeme mít ze svého napjatého rozpočtu peníze na to, abychom pomáhali svým maminkám.

Teorie je krásná věc, ale bohužel praxe je u nás složitější. Tato vláda neustále škrtá, hledá úspory na těch, kdo jsou nejvíce bezbranní. Kdybyste se raději starali o to, aby rostla mzda v této zemi, aby rostla zaměstnanost v této zemi. Když budeme mít všichni práci, nebudeme potřebovat podporu, budeme odvádět daně a pojištění. Na to jste ještě nepřišli?

Jsem prostě znepokojen z návrhu této novely, která ze seniorů udělá žebráky. Jsem celkově znechucen z počínání této vlády, která ze sociálního státu vytváří pouze stát, co chudým bere, bohatým dává a na staré kašle.

V důvodové zprávě návrhu byly rozpracovány všechny varianty, které by v rámci úspor státního rozpočtu mohly být realizovány. Některé z nich byly dokonce méně bolestivé než ta, o které dnes hovoříme. Dokážu si představit, že kdyby si vládnoucí koalice sedla ke stolu, tu se zástupci zaměstnavatelů, tu se zástupci zaměstnanců a s opozicí, domluvili by se určitě na jedné z těm méně tvrdých variant úspor. Neboť všichni víme, že šetřit je potřeba. Proč ale šetříme na svých maminkách a babičkách? Na tuto otázku nám asi vládní poslanci neodpovědí, protože jim je to jedno.

Konečné řešení je tak varianta číslo 4, která hovoří o zvyšování důchodů pouze o jednu třetinu růstu reálných mezd a jednu třetinu zvyšování cen. A kde jsou ty dvě zbývající třetiny? Zůstanou ve státním rozpočtu na předražené veřejné zakázky? Jsem si jist, že kdyby se tyto prostředky dostaly do rozpočtu seniorů, tak ti by je utratili a česká ekonomika by z toho těžila. Navrhovatelé by místo tohoto nereformního a protirůstového kroku měli jít a hledat peníze jinde. Vždyť jen zefektivnění výběru daní Ministerstvem financí by do rozpočtu napumpovalo daleko více peněz než veřejné legální okradení našich seniorů.

Sociální demokracie je razantně proti tomuto návrhu, neboť cílem vyspělých států není snižování životní úrovně občanů, ba naopak. Máme zabezpečit pracující občany ve stáří, kdy síly pracovat postupně odcházejí.

Stále se hovoří o neufinancovatelnosti důchodového systému. Tato cílená nepravda žije, protože koaliční poslanci mají své prsty v mnoha soukromých bankovních institucích a už se těší na zisky z druhého pilíře důchodové reformy. Pravda je však jiná. Důchodový systém je v současné podobě i do budoucna ufinancovatelný. Také růst životní úrovně stále stárnoucí populace je možný. Jen je třeba zefektivnit služby státu občanům, ne je krátit, ne je omezovat. Tato hra není na dobré a zlé, je to realita loupežné koaliční bandy proti neozbrojené mase seniorů.

Vážené dámy a pánové, můžete mi namítnout, že toto jsou jen mé názory. Proto mi dovolte citovat i pár názorů jiných zástupců občanů.

"Návrh Ministerstva financí nemá obdoby, znamená největší zásah do výplaty penzí za posledních 20 let. Další restrikce velmi skromného valorizačního mechanismu je nepřijatelná. Již letos je pro řadu z nás situace kritická." Neuvedl Adam Rykala, ale uvedl Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů České republiky.

"Tato vláda jde proti seniorům, zdražuje základní životní náklady a zhoršuje jejich životní úroveň. Jde i proti mladým, kterým zdražuje studium a zadlužuje je. Oběma skupinám připravuje velmi neradostný život. Například ze samodůchodců se ve velkých městech zanedlouho stanou bezdomovci," řekl předseda Asociace důchodců odborářů Jaroslav Ulma.

A poslední citace: "Je to znevážení práce celé naší generace. Důchodci jsou také lidé a mají svá práva, která se musí naučit bránit. Až dosud stáli mimo, stáli mimo politický život a politicky se neprojevovali," sdělil předseda Svazu důchodců České republiky Oldřich Pospíšil.

Domnívám se, že tento návrh zákona rovněž není v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Porušuje totiž článek 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, ústavně zaručující právo na přiměřené hmotné zabezpečení.

Jestliže někdo z vás řekne, že těch pár korun, co ročně přidáte seniorům při valorizaci důchodů, je přiměřené, vezmeme-li v potaz, že zároveň několikrát ročně zvýšíte různé druhy daní, zvýšíte ceny potravin, léků, pak už mi zbývá jen jedna věc, a to hlasovat proti této novele zákona.

Závěrem jen zdůrazním a zopakuji to nejdůležitější sdělení, které jsem zde chtěl říci. Čeští, moravští a slezští důchodci musí mít zajištěno důstojné a pokojné stáří. Vládní záměr zpomalit valorizaci důchodů, která alespoň se zpožděním kompenzuje rostoucí životní náklady, zdražování potravin, léků a nákladů na zdravotní péči, je zločin. Je to zločin nepřijatelný a nespravedlivý. Z toho důvodu navrhuji zamítnutí předloženého tisku zákona, neboť se mi směr, kterým se vláda vydala, zdá odporný. Toto zamítnutí samozřejmě navrhnu v rámci podrobné rozpravy, do níž se hlásím.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní má slovo pan poslanec Michal Babák, další potom přihlášenou bude paní poslankyně Milada Emmerová. Ještě faktická poznámka - paní kolegyně Lenka Kohoutová.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já bych jenom měla malou poznámku. Vždycky k tomu jednomu nebo k té jedné části se musíme podívat ještě do širších souvislostí. Samozřejmě že nikdo nejásáme z toho, že méně valorizujeme důchody, ale valorizujeme je na dobu určitou. Řekli jsme, že to má nějaké časové omezení. To za prvé.

A za druhé je zapotřebí říci, že měníme systém příspěvku na bydlení. To znamená, že veškeré příspěvky na bydlení budou v režimu hmotné nouze. A ten, kdo bude mít více jak 50 % nákladů spojených s bydlením, tak tyto náklady mu budou hrazeny v příspěvku na bydlení. Je to nejenom nájem, ale jsou to i služby spojené s bydlením. Čili my lidem, kteří žijí v hmotné nouzi, což samozřejmě musíme uznat, že jsou to lidi se zdravotním postižením, jsou to často naši senioři, umíme jim pomoci tímto způsobem, čili pomůžeme. Méně sice budeme valorizovat, ale budeme jim umět pomoct v jiném režimu. Stejně tak když někdo žije v režimu například hmotné nouze, tak pak také ale třeba neplatí poplatky u lékaře a podobně.

Musíme se skutečně koukat na to, jak můžeme lidem pomoci ještě jinak. A tady třeba musím říci, že je zapotřebí dopracovat například sociální práci na obcích. Na tom máme pracovat. Já bych očekávala takovéhle výtky nebo jisté rady k tomu, jak ještě zlepšit cosi. Jak například - anebo co nám tady chybí k tomu, abychom mohli lépe definovat, kteří senioři potřebují lepší pomoc, zacílenou pomoc. To je sociální práce na obcích a v tom musíme cosi dopracovat. Ale neříkejme tady, prosím vás, pouze jeden výsek, jednu část. Dívejme se na problém v širších souvislostech, protože pokud tak neučiníme -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čas, paní kolegyně.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Pokud tak neučiníme, tak budeme lidi mást. A to si myslím, že si nikdo z nich nezaslouží. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP