(20.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka - pan kolega Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl reagovat na paní kolegyni.

Problém právě je v tom, že to není na tři roky, ale navždycky, pokud nepřijde jiná vláda a zodpovědně nepřistoupí a nepřehodnotí to, protože těch 7 200 korun a něco, které ztratí občan důchodce za ty tři roky, už mu nikdo nenahradí a budou mu chybět v každém dalším roce. To je ten problém!

A druhá věc. Nevím, jestli by byli spokojeni důchodci, kdybychom jim řekli: dáme vám menší důchod a budete v hmotné nouzi. Víte, člověk také má nějakou čest a chtěl by mít ocenění společnosti za celoživotní práci. A jestli je jedna z cest, že mu bude pomáhat stát, tak ten důchodce se nebude cítit jako plnohodnotný občan této společnosti.

Já vím, že se navzájem nepřesvědčíme, protože naše pohledy na sociální politiku jsou rozdílné. Ony už jsou totiž rozdílné z různých teoretických přístupů, takže se nepřesvědčujme. My musíme přesvědčit své voliče, aby nám příště dali víc hlasů a mohli jsme to změnit. Děkuji. (Potlesk KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní bude hovořit pan kolega Michal Babák.

 

Poslanec Michal Babák: Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, předstupuji před vás, abych vás seznámil s pozměňovacím návrhem, který má za cíl zavést principy tzv. mezigenerační solidarity do českého důchodového systému. Mezigenerační solidarita vychází ze snahy konečně více a adresně podpořit rodiny s dětmi, v čase penze posílit sounáležitost mezi generacemi a zároveň více diverzifikovat finanční skládání důchodů. Tímto opatřením chceme více ocenit kvalitní a zodpovědné rodičovství, umožnit dětem podpořit své rodiče, a posílit tak pozitivní vztah mezi generacemi.

Náš návrh je postaven na principu, který umožňuje dětem, aby přispěly ze svého sociálního pojištění 1 % na důchod svých rodičů, což měsíčně představuje částku v průměru 200-250 korun. Nejde o žádné nečekané překvapení. Připomínám Sněmovně, že princip mezigenerační solidarity byl zakotven v programovém prohlášení vlády, ale i v dodatku koaliční smlouvy. Ve svém programu ho má rovněž vládní TOP 09, která nejenže slibovala zavedení mezigenerační solidarity, ale dokonce veřejnosti slíbila možnost odpisu 2 % pojistného, tedy de facto dvojnásobku částky, než o které jsme před chvílí mluvili. Vláda však opakovaně nedostála zatím svému závazku o zavedení slibovaného principu mezigenerační solidarity v rámci důchodové reformy, ač jde mimochodem o jeden z mála prvků důchodových změn, který veřejnost akceptovala, a dokonce ho i žádá.

Proto znovu opakuji: Vyzývám jménem Věcí veřejných stávající vládní koalici - přihlaste se ke svému závazku, dodržte svůj slib vůči veřejnosti a podpořte zavedení mezigenerační solidarity do českých penzí.

Musím i znovu připomenout, že plánovaný příspěvek v rámci principu mezigenerační solidarity v průměru ve výši 200 korun měsíčně může seniorům kompenzovat vládou prosazený pokles valorizace jejich důchodů. Mezigenerační solidarita má své opodstatnění. Pomůže odpovědnému rodičovství a má své legitimní místo v systému českých penzí. Proto vás žádám o její podporu. Podpoříte dobrou myšlenku!

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím o slovo paní poslankyni Miladu Emmerovou, další přihlášenou je paní poslankyně Marta Semelová.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážená paní předsedkyně, vážen přítomní, je mi jasné, že důchodci jsou relativně jednoduše definovaná skupina občanů ČR a to představuje příležitost pro plošné a pohodlné škrty z pozice vlády. U jiných skupin občanů by to tak jednoduché nebylo a počítá se i s tím, že důchodci se zpravidla ani neozývají. V současné době však nastala situace jiná. Důchodci už nemlčí a šli demonstrovat. Osobně mi bylo velmi trapně, i když jsem se v prvním čtení ozvala a zastala se jich. Vyslovila jsem dokonce termíny pasivní a aktivní eutanazie a z obou mám při morální úrovni naší společnosti upřímný strach. Prosím proto současnou vládu, aby tuto skupinu obyvatel, tedy seniory, se škrty vynechala.

Z těchto důvodů se připojuji k zamítnutí tohoto návrhu a případně to sdělím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní paní poslankyně Marta Semelová, poté je přihlášen pan poslanec Jiří Paroubek.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, 30. května, bylo to tady už řečeno, proběhla vůbec u nás první demonstrace, která byla nazvána demonstrací za přežití seniorů. Možná se to někomu bude zdát nadnesené, možná se to někomu bude zdát jako fráze, ale demonstrace, kterou rada seniorů společně za účasti odborů a s občanskými sdruženími svolala, lidé, kteří tam byli, určitě to přežití seniorů neberou jako frázi. Byla to demonstrace, která byla součástí celého řetězce protestů, kterých jsme dennodenně v ulicích Prahy, ale nejenom v Praze, svědkem. Jsme svědky demonstrací, protestních pochodů, blokád ministerstev. Uvědomujete si, že nespokojenost je všude, kam se podíváme? Že si lidé začínají uvědomovat, že dnes se jedná o jedny, zítra o druhé a pozítří třeba o ně samé, a že postupně začínají vystupovat společně? Například na zmíněné demonstraci seniorů vystupoval zástupce studentů. Kdybyste tam přišli, mohli jste slyšet, jak se lidem žije, jak pociťují to rozevírání nůžek, kdy jedni mají nadbytek a druzí nemají na docela obyčejné normální přežití. Jak se musí dennodenně rozhodovat, jestli si koupí jídlo, nebo si zaplatí nájem, anebo si koupí léky. Víte, já mám maminku, které je 85 let. Je nemocná, potřebuje každý měsíc léky, každý měsíc musí doplácet více jak tisíc korun za léky, k tomu náklady na bydlení, stravu, základní životní potřeby. Já jí samozřejmě tyto věci zaplatím a můžu si to dovolit. Já! Ale kolik dětí takových rodičů, kolik vnoučat takových prarodičů si to v naší republice může dovolit?

Vy tady mluvíte o tom, že se děti mají postarat o rodiče, ale právě mnohé z těch dětí samy nemají. Jsou bez práce nebo mají nízké mzdy, k tomu mají děti na školách. Teď jim ještě chystáte školné pod názvem zápisné. Kde na to všechno mají brát? Kde mají brát na to, aby uživili sebe a ještě svoje rodiče či prarodiče? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP