Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
7. června 2012 v 9.01 hodin
Přítomno: 164 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobré ráno, dámy a pánové, dovolte mi zahájit třetí jednací den 40. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo potřebuje náhradní kartu.

Omluvy z dnešního jednání pro pořádek přečtu. Omlouvají se poslanci Pavel Bém, Josef Dobeš, Michal Hašek, Michal Janek, David Kádner, Jana Kaslová, Alfréd Michalík, Josef Novotný st., Josef Novotný ml., Petr Skokan, Josef Smýkal, Bořivoj Šarapatka, Milan Šťovíček a Lubomír Zaorálek - ale já až od 13. hodiny. Teď tady ještě jsem. Z členů vlády se omlouvají Pavel Dobeš, Petr Fiala, Martin Kuba a Jan Kubice. A pak tady mám ještě omluvenku paní poslankyně Ivany Levé, ta se omlouvá ve dnech 7. a 8. června 2012.

Dnešní jednání bychom měli zahájit bodem č. 114, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace, pak, po skončení, po 11. hodině, bychom se měli věnovat bodům, které máme pevně zařazené. To jsou body 102, 7 a 56, což jsou tisky 650, 573 a 683. A pak bychom dále pokračovali body z bloku druhých a prvních čtení. Odpoledne bychom pak měli projednat bod 115, což jsou ústní interpelace.

A nyní už přejdeme k žádostem o změnu pořadu. Mám tady první písemnou žádost pana poslance Jana Vidíma, který mi ji dal písemně, takže má přednost. Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážený pane předsedající, paní a pánové, dovolil bych si Poslaneckou sněmovnu požádat o následující: o pevné zařazení bodu č. 98, sněmovní tisk 698 - nasazení sil a prostředků Armády ČR v letech 2013 a 2014, a to na příští středu 13. června jako první bod odpoledního bloku jednání. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. To byl pan poslanec Vidím. A teď požádám pana poslance Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, mám návrh na pevné zařazení těch bodů, které jsme včera nestihli projednat. Takže navrhuji dnes po pevně zařazených bodech po 11. hodině, abychom projednali dva body, a to bod č. 10 - druhé čtení, vládní návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád, sněmovní tisk č. 537, a bod č. 15 - druhé čtení, návrh poslanců Pavla Staňka, Stanislava Polčáka a Jany Suché na vydání zákona, kterým se mění trestní zákoník a trestní řád, sněmovní tisk č. 584. To je jeden návrh.

A druhý návrh, abychom zítra po pevně zařazených bodech zařadili body č. 12, což je druhé čtení vládního návrhu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, sněmovní tisk 564, a po něm bod č. 13, což je druhé čtení vládního návrhu zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, sněmovní tisk č. 574, druhé čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A mám tady ještě žádost ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialy na pevné zařazení bodu č. 13. To je ale přesně ten, o kterém již mluvil pan poslanec Stanjura. Žádost ministra Petra Fialy je tím tedy vyřešena.

Můžeme tedy nyní hlasovat o návrzích v pořadí, jak byly předneseny. Jenom zagonguji, neb nás tady ještě moc není, a chvilku počkám, jestli ještě někdo nedojde.

 

První bod, o kterém budeme hlasovat, je návrh poslance Vidíma, který se týká bodu č. 98. Jedná se o vládní návrh na působení sil a prostředků Armády ČR v zahraničních operacích v letech 2013 až 2014. Tento bod navrhoval pan poslanec Vidím na příští středu 13. června jako první bod odpoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 42, přihlášeno je 90, pro hlasovalo 69, proti nikdo. Takže tento návrh byl přijat a tento bod budeme projednávat příští středu.

 

Pak tady byl návrh pana poslance Stanjury. Ten se týkal pevného zařazení bodů dnes po pevně zařazených bodech, které máme v 11 hodin. Na 11. hodinu máme pevně zařazené body 102, 7 a 56 a po těchto pevně zařazených bodech bychom zařadili ještě dva body, a to jsou, jak bylo navrhováno, body č. 10, což je občanský soudní řád, druhé čtení, a druhý byl bod č. 15, což je trestní zákoník, také druhé čtení.

 

Body 10 a 15 zařadit tedy dnes po pevně zařazených bodech po 11. hodině.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení těchto dvou bodů dnes po pevně zařazených bodech, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 43, přítomno je 95, pro hlasovalo 59, proti 15. Toto pevné zařazení bylo schváleno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP