(9.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

A to poslední, o čem budeme hlasovat, je také pevné zařazení a bude to na zítřek. Je to bod č. 12, což je sociálně-právní ochrana dětí, tisk 564, a pak je to bod č. 13, což je výkon ústavní výchovy, tisk 574. A je navrhováno zařadit oba body na zítřek pevně po pevně zařazených bodech. O tom budeme nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 44, přihlášeno je 97, pro hlasovalo 60, proti 30, takže to bylo také přijato.

 

Odhlasovali jsme všechny návrhy, které tu zazněly ke změně pořadu. Žádost pana ministra Fialy byla také vyřešena.

Připomenu, že dnes nejpozději do 11 hodin je možné podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 hodin proběhne losování interpelací. Kdo chce interpelovat, tak vám to připomínám. To je asi všechno k úvodu.

 

Můžeme zahájit podle programu, který jsme schválili. Jak jsem říkal, dnes je na programu bod číslo

114.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Máme tu seznam odpovědí, s nimiž poslanci vyslovili nesouhlas. Bylo předloženo celkem pět odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni a požádali o zařazení do programu schůze. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6, které zní, že není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny, tak se interpelace nekoná a Sněmovna nebude jednat o odpovědi ani se jí nebude dále zabývat.

Nyní tedy přistoupíme k projednávání vlastních odpovědí. Jako první je tady interpelace na ministra zemědělství Petra Bendla. Ministr odpověděl na interpelaci poslance Ivana Ohlídala ve věci provedení kontroly v budějovickém Budvaru. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 679. Nejdříve požádám pana poslance Ohlídala. (O slovo se hlásí poslanec Stanjura.)

Ještě nějaká procedura? Tak pardon. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane místopředsedo, před chvilkou jste citoval jednací řád. Tato interpelace byla zařazena na minulou schůzi a pan poslanec Ohlídal nebyl přítomen. Tak teď nevím, proč jste citoval jednací řád, že v okamžiku, kdy poslanec není přítomen, Sněmovna se nadále tou interpelací nebude zabývat. Bylo to na programu minulé schůze, pan poslanec Ohlídal byl sice omluven, to je pravda, zaznělo to tady, ale přítomen prostě nebyl. Takže buď ten jednací řád platí, nebo neplatí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď jsem to tedy nepochopil. Prosím, pan poslanec Ohlídal se k tomu vyjádří.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já jsem sice nebyl přítomen, čili na minulé schůzi jste neprojednávali tuto interpelaci, jenomže já jsem ji podal znovu. Těsně po té schůzi jsem ji podal znovu, a tak musí být podle jednacího řádu zařazena.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tím se to zřejmě vysvětlilo. Ano. Vy jste to podal, tak je to v pořádku. Já v tom nevidím problém. Já si myslím, že poslanec Ohlídal tedy může v tom případě -

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Mám slovo?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak již bylo řečeno, budu se zabývat svou interpelací na ministra Bendla, která se týká národního podniku Budvar. Jistě si vzpomínáte, že na 33. schůzi byla snaha zařadit nový bod na program této schůze, který by se právě týkal... (Poslanec se odmlčel pro hluk v sále.)

Pane místopředsedo, byl byste tak laskav a aspoň se pokusil uklidnit Sněmovnu?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Není nás tady mnoho, že, a přitom... (Zvoní zvoncem.) Prosím, omlouvám se panu premiérovi (sedícímu před předsedajícím ve vládní lavici), ten to schytal jako první.

Pane poslanče, je to lepší?

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Je to lepší, aspoň zatím, pane místopředsedo. Takže já si dovolím pokračovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nenuťte mě, abych to opakoval ještě jednou.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Prosím, teď jsem nerozuměl.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Už můžete mluvit, teď definitivně.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Dobře. Děkuji ještě definitivně také.

Co se týče 33. schůze, tak jestli si vzpomínáte, byla snaha zařadit bod o národním podniku Budvar a vzniklých souvislostech na pořad této schůze. To se tehdy nepodařilo, ale při zdůvodňování zařazení tohoto bodu se vyskytly některé otázky, které byly velmi zajímavé a které bohužel nebyly zodpovězeny, takže jsem se rozhodl, že některé z nich položím v rámci písemné interpelace panu ministrovi Bendlovi. On mi odpověděl, ale bohužel se všemi jeho odpověďmi nemohu vyjádřit spokojenost.

Já jsem se ho v rámci své písemné interpelace ptal na několik věcí, z nichž nejpodstatnější byly otázky, které zněly takto: Proč byla kontrolní skupina, která měla kontrolovat hospodaření v národním podniku Budvar, zřízena? Pak jsem se také ptal, jaké skutečnosti má tato skupina kontrolovat, jakým způsobem a na základě jakých kritérií byla tato skupina vybrána. A podstatná otázka: Jak je zajištěna hmotněprávní a trestněprávní odpovědnost členů této skupiny v souvislosti s existujícím rizikem úniku důvěrných informací týkajících se výroby v budějovickém Budvaru a ochrany duševního vlastnictví spojeného s výrobou v tomto podniku? Pak jsem se ptal jako další podstatnou otázku, zda pan ministr si uvědomuje určitá rizika a jestli si také uvědomuje odpovědnost za tato rizika.

Ve své odpovědi pan ministr něco řekl, ale já si dovolím jeho odpovědi glosovat.

Především je nutné si uvědomit, že Ministerstvo zemědělství je zřizovatelem podniku Budvar a přímo z výkonu zřizovatelské funkce musí provádět kontrolu, čili dalo by se očekávat, že Ministerstvo zemědělství provádí kontinuální kontrolu tohoto podniku. Dalším dozorčím orgánem, nebo přesněji řečeno kontrolním orgánem, je dozorčí rada tohoto podniku. I ta má vykonávat jakési kontrolní funkce vůči tomuto národnímu podniku. Čili na první pohled by se zdálo, že podle zákona jsou zajištěny všechny kontrolní funkce, které je nutné u takového podniku zajišťovat. Proto mě i další poslance či jiné lidi zaujalo, že byla zřízena jakási speciální kontrolní skupina, která měla provést tuto kontrolu. Ta kontrola měla být podle mých znalostí uzavřena někdy koncem března, ale zdá se, že bude pokračovat. Další zpráva je v tom smyslu, že bude ukončena koncem června. Původně koncem března a teď koncem června.

Je samozřejmě možné přizvat pro kontrolu resortu také vybrané experty, ale není to možné udělat, jak píše pan ministr, na základě zákona o kontrole, ale na základě zákona o finanční kontrole. V rámci tohoto zákona může umožnit Ministerstvo financí, aby s pomocí expertů byla prováděna kontrola jiných resortů, co se týče finančního hospodaření. Podstatné je také to, že tito experti jsou většinou nezávislými experty. Většinou jsou to soudní znalci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP