(9.30 hodin)
(pokračuje Ohlídal)

Takže já mám obavu, jestli právě k vyzrazení různých obsahů dokumentů i výrobních tajemství nemůže dojít při kontrole prováděné takovým způsobem. Na to jste neodpověděl. Na to mlčenlivost prostě nestačí. Mlčenlivost, i když jsou jí podrobeni členové té skupiny, ještě nemůže zabránit například úniku informací a dat právě tímto způsobem, který byl pro kontrolu zvolen.

Takže bohužel ještě pořád jste jasně nezodpověděl tyto dvě otázky: Za prvé, Ministerstvo zemědělství není schopno provádět účinnou kontrolu podniku Budvar, protože z nějakých důvodů nejsou tyto kontrolní mechanismy prováděné Ministerstvem zemědělství účinné. To za prvé. Mohl bych k tomu ještě připojit, že i dozorčí rada zřejmě není úplně schopna provádět tu kontrolu, tak bych to vyvodil z vašeho vyjádření, proto musela být ta skupina zřízena. A za druhé, další otázka, na kterou jsem opět nedostal odpověď, je to, jestli se neobáváte úniku dat, informací, právě v důsledku takto zvoleného způsobu kontroly, nepřímé kontroly, dalo by se říct nikoliv fyzické. Děkuji předem za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jenom tady řeknu, že mi pan poslanec Votava předal omluvu z dnešního jednání po 14. hodině.

Pan ministr Bendl tedy opět bude odpovídat na doplňující otázky pana poslance Ohlídala. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Pokud se týká utajování informací, znovu říkám, že je to běžná praxe fungující mezi auditorskou firmou a kontrolovanou společností a já předpokládám, že k žádným takovýmto věcem, které jste tady naznačil nedochází. Zároveň zdůrazňuji, že co se týká receptur a podobně, aspoň pokud je mi známo, žádné takovéto informace vyžadovány nejsou.

A co se týká dozorčí rady, dozorčí rada - to, co já jsem tady říkal - potřebuje podle mého hlubokého přesvědčení posílit kompetence směrem ke kontrole. To není, že by byla jakkoliv líná, nebo to, co jste tu naznačil, ale jde o to, že nemá některá oprávnění, o kterých si myslím, že by mít měla. Měla by mít, řeknu ad hoc, rychlou šanci ověřit si, jak probíhají finanční transakce v Budvaru apod., dceřiných společností samozřejmě také.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Ohlídal. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo. Musím bohužel konstatovat, že stále nejsem spokojen s odpovědí pana ministra, ale vzhledem k tomu, jaké je složení Sněmovny v této chvíli, tak nemá smysl navrhovat, aby Sněmovna schvalovala nesouhlas s odpovědí pana ministra na moji interpelaci, a proto děkuji za pozornost a dalších otázek v rámci této písemné interpelace nemám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Jenom se omlouvám, teď jsem přeslechl ten závěr. Žádné usnesení - dobře, děkuji. Potvrzuji, nebudeme tedy hlasovat o nějakém usnesení, protože panu poslanci Ohlídalovi stačí tato odpověď. A my můžeme tuto interpelaci ukončit a přejít k další.

To je interpelace na předsedu vlády, kterou podal také poslanec Ivan Ohlídal ve věci změn v rámci výběrových řízení týkajících se udělení grantových prostředků na projekty Grantové agentury České republiky. Interpelaci máme jako tisk 680. Možná bych nejdřív požádal pana poslance Ohlídala, v čem je příčina jeho nespokojenosti s odpovědí předsedy vlády a proč žádal o slyšení ve Sněmovně. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem interpeloval pana premiéra, jako už mnohokrát v minulosti, na téma činnosti Grantové agentury České republiky. Jen pro osvěžení paměti, Grantová agentura České republiky je agenturou, která se stará o projekty základního výzkumu, čili k této agentuře jsou podávány návrhy na financování projektů v základním výzkumu, na získání tzv. grantů na řešení některých konkrétních vědeckých problémů z oblasti základního výzkumu.

Já mám, jak si možná vzpomínáte, určité kritické výhrady k výběrovému řízení, které se právě týká udělování těchto grantů na podané projekty. S panem premiérem jsme na toto téma už několikrát diskutovali, v některých věcech jsme došli ke shodě, v některých věcech jsme bohužel ke shodě stále nedospěli. V této mé písemné interpelaci on odpověděl na několik mých jednoznačných otázek. S některými bohužel také nemohu úplně být spokojen, a proto jsem si dovolil nechat zařadit tuto interpelaci na dnešní jednání.

První takovou otázkou, která je spojena s problémem, který je stále ve vědecké veřejnosti diskutován, je to, jestli nedochází v rámci výběrového řízení v různých druzích projektů k protežování projektů podaných členy jednotlivých hodnoticích panelů nebo projektů podávaných pracovníky z pracovišť, v nichž pracují či z nichž pocházejí panelisté. Panely jsou tvořeny odborníky, kteří vlastně na základě jakýchsi kritérií vybírají nebo navrhují ty projekty, které by měly být v dalším období financovány, čili na které by Grantová agentura České republiky měla poskytnout finanční prostředky. V odborné veřejnosti se neustále diskutují názory, že proces toho výběrového řízení není úplně průhledný, není úplně transparentní, protože se objevují názory, které jsou jakýmsi způsobem i konkrétně dokladovány. Jsou jakési indicie k tomu, že panelisté, kteří také podávají projekty, jsou úspěšnější než ostatní uchazeči a že totéž platí pro pracovníky z jejich pracovišť. Já jsem se už mnohokrát snažil o to, aby Grantová agentura v tomto směru provedla jakousi analýzu a buď vyvrátila, nebo potvrdila tyto názory. To se bohužel ještě doposud nestalo, a proto nemohu souhlasit úplně s odpovědí pana premiéra na tuto před chvílí moji citovanou otázku, protože tato odpověď zní, že lze konstatovat - a teď volně cituji - že veřejná kontrola v dostatečném rozsahu existuje, což již částečně eliminuje podezření na protežování projektů ze strany panelistů atd. Nebudu dál pokračovat.

Dále pak ještě pan premiér zdůvodňuje, proč ta kontrola je dostatečná a ten proces je průhledný. Tvrdí, že k tomu stačí to, že jsou zveřejněny potom Grantovou agenturou České republiky ti uchazeči a ty projekty, které byly akceptovány, které byly přijaty k financování, a že ten způsob výběrového řízení je veřejně prezentován. Bohužel tato informace, která je zveřejňována, nebo tyto informace, které jsou zveřejňovány, nejsou dostatečné k tomu, abychom mohli tvrdit, že tento proces výběrového řízení je transparentní, a to z toho prostého důvodu, že nemáme informace o těch projektech, které byly podány, ale které nebyly přijaty. Čili pokud nemáte představu o všech projektech, o celé množině podaných projektů a o množině projektů, které byly přijaty, pak nemůžete jednoznačně odpovědět třeba na ty pochybnosti, které se v akademické veřejnosti stále vyskytují. Takže pokud nebudou zveřejňovány všechny podané projekty, tento proces bude stále mít nádech jisté netransparentnosti, jisté neprůhlednosti.

Takže bohužel, pane premiére, pokud nenastane to, co jsem právě teď říkal, nemohu s vámi souhlasit, že tento proces výběrového řízení v rámci Grantové agentury České republiky je transparentní a že ten proces nemusí být nějakým způsobem dále zdokonalován. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP