(10.40 hodin)
(pokračuje Nečas)

Teď řeknu velice otevřeně: Nejsem z hlediska svého postavení v pozici, abych pískal to, zda mají pravdu odborní znalci, kteří pracovali pro Lesy České republiky, anebo zda mají pravdu úředníci z NKÚ placení podle tarifních tabulek v nějaké třídě. Já pouze můžu konstatovat, že mně fakt ale docela nesedí, a teď trošku apeluji na logické uvažování, jestliže je směněn pozemek, lesní pozemek 1 100 ha, za pozemek, který je o více než 300 ha větší, čili je to poměrně značné procento, a že by to automaticky znamenalo, že když dostanu větší výměru lesních pozemků, než já jsem dal, že by to automaticky znamenalo nižší cenu. Ano, je to teoreticky možné, ale ten apriorismus mě docela vede k opatrnosti.

Takže to, co já můžu, pane poslanče, naprosto jednoznačně říci, je, že vláda bude projednávat tento kontrolní závěr. Samozřejmě Ministerstvo zemědělství má právo vypracovat svůj názor, vláda projednává tyto kontrolní závěry NKÚ vždy v přítomnosti prezidenta, není-li prezident, tak viceprezidenta NKÚ. Vláda vždy zaujímá takové závěry, které jsou akceptovatelné i pro vedení NKÚ z hlediska nápravných opatření. Takže určitě se tím budeme zabývat, vláda jako celek, velmi pečlivě. Určitě se budeme snažit nalézt pravdu mezi tím, zda má pravdu znalecký posudek, nebo úředníci NKÚ. Určitě se budeme snažit naleznout, kde je pravda v tom, že pozemky, které stát získal, které jsou o více než 300 ha větší než ty, které směnil, mají být údajně nevýhodné. Budeme se tím zabývat samozřejmě velmi detailně. Vláda pečlivě projednává každý kontrolní závěr NKÚ a bude to za přítomnosti stávajícího úřadujícího šéfa, čili jeho viceprezidenta. A samozřejmě všechny závěry, všechny materiály, příslušný vládní tisk apod. jsou veřejně dostupné v eKLEPu a veřejnost i Poslanecká sněmovna o nich budou informovány. Nemáme důvod cokoli tajit nebo kamuflovat. Já to považuji za věc, u níž má být nalezeno věcné řešení a nalezena pravda. Ale jenom bych trošku varoval před tím apriorním přístupem, že to, co řeknou úředníci NKÚ, je jakási svatá, do kamene tesaná pravda. Velmi často se ukazuje, že tomu tak není, ale nechci to v žádném případě bagatelizovat. Znovu opakuji, vláda se tím bude myslím ve zvláštním bodu svého jednání zabývat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ještě pan poslanec Ohlídal bude reagovat. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Budu velmi stručný.

Pane premiére, já jsem se pokoušel vysvětlit během svého vyjádření, proč jsem se obrátil na vás. Bylo to především z toho důvodu, protože jsem se dočetl, že vláda bude projednávat tuto záležitost speciálně, a kdo má být o výsledcích jednání lépe informován než premiér? Takže to je jakési logické zdůvodnění. Tak teď jste mi řekl, že teprve bude, to jsem samozřejmě nevěděl. Počkám si, až to jednání bude, a pak se případně budu ptát dále.

Pane premiére, já nevidím ve vyjádřeních NKÚ něco božského, ale já jsem samozřejmě v záležitosti Radějovské obory diskutoval a konzultoval i s mnoha odborníky, ať už ze soukromé sféry, odborníky akademickými, a dokonce i s novináři, kteří se touto kauzou už mnoho let zabývají, a všichni do jednoho se shodují se závěry NKÚ. Říkají, že pro stát byla smlouva nevýhodná právě v důsledku neucelenosti těch pozemků, které patřily kdysi dříve panu Novotnému a které byly směněny za ucelený celek lesního porostu v chráněné krajinné oblasti ještě s dalšími významnými faktory, spojenými s lesním hospodářstvím, které byly pozitivní v rámci právě této obory. Takže ten názor je naprosto jednotný, a to ne jenom co se týče NKÚ, ale i všech ostatních lidí, o kterých jsem zde hovořil. A i kdyby, připusťme, i kdyby ta směna byla rovnocenná, tak ve hře jsou tam jakési finanční požadavky, které státní lesy neošetřily. Vyčísloval jsem vám údaje, číselné údaje jsem uváděl, ve kterých je jasně vidět, že vlastně státní lesy některý svůj majetek nechaly prostě být, aniž by za něj žádaly adekvátní finanční částku. Mluvil jsem o těch dvou smlouvách na závěr. Takže si myslím, že v tomto případě ta pravda bude zřejmě dosti blízko k tomu, co vyjadřoval v závěrech ze své kontroly NKÚ. Ale nechme se ještě překvapit.

Říkáte, že jednání s viceprezidentem NKÚ na vládě bude někdy v budoucnosti. Pak si dovolím ještě jednou buď na vás, nebo na pana ministra Bendla se obrátit.

Takže v této věci, v této interpelaci, si opět dovolím ukončit své otázky, a jak už dnes tradičně, nenavrhuji žádné usnesení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme tedy ukončit. Dívám se na pana poslance Ohlídala - můžeme ukončit i tuto interpelaci bez hlasování. Dobře, i v tomto případě. Děkuji.

Končím celou sérii interpelací pana poslance Ohlídala a půjdeme k té poslední, kterou tady máme, to je interpelace pana poslance Břetislava Petra, pokud se nemýlím, na pana ministra Martina Kubu, který nevím, jestli je mezi omluvenými. Je mezi omluvenými. Takže jediné, co je nyní možné, že pan poslanec řekne své důvody a využije té možnosti, že to aspoň přednese, nebo požádá o přeložení. Záleží na něm.

 

Poslanec Břetislav Petr: Pane místopředsedo, já mám interpelaci, kterou není možno ukončit za čtrnáct minut. Navíc tady není pan ministr Kuba. Já jsem nepředpokládal, že pan kolega Ohlídal bude interpelovat skoro dvě hodiny. Tak pokud je to přípustné, a já si myslím, že je, tak aby moje interpelace byla přesunuta na příští čtvrtek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže my to přerušíme a budeme o tom muset hlasovat. Budeme hlasovat o přerušení a o tom, že by se tato interpelace projednala příští týden. Myslím, že to je možný postup, pokud se nepletu. Je to tak. To asi můžeme učinit.

Takže ještě jednou. Slyšeli jste... (Poslanec Vidím ze sálu mimo mikrofon.) Myslím si, že pak o to bude muset požádat znovu. Dobře, ale je to možný postup, ten, který žádal pan poslanec. To je možné učinit, takže to učiníme tak, jak požádal, a budeme hlasovat o přeložení na příště. Jenom jsem zagongoval pro ty, kteří jsou někde v dosahu, aby se toho zúčastnili.

Je tady návrh, abych vás odhlásil, a prosím, abyste se znovu přihlásili. Prosím o nové přihlášení těch, co přišli, a jen vám tedy ještě připomenu, že se odehrálo to, že vzhledem k tomu, že interpelovaný ministr Kuba zde není, tak pan poslanec Břetislav Petr požádal, aby projednávání jeho interpelace bylo přerušeno a odloženo na příští týden vzhledem k nepřítomnosti ministra průmyslu a obchodu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, souhlasit s přeložením té interpelace, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 45, přihlášeno 83, pro hlasovalo 47, proti 23. Takže Sněmovna odhlasovala to, že interpelace se překládá.***
Přihlásit/registrovat se do ISP