(14.40 hodin)

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ať se nám to líbí, nebo ne, pohled mezinárodních institucí je důležitý a neměli bychom ho ignorovat, a také proto všechny závěry těchto mezinárodních institucí pečlivě analyzujeme a bereme je jako nezbytnou a poměrně objektivní zpětnou vazbu. Většina těchto mezinárodních institucí nemá totiž žádný zájem na konkrétní politické nebo stranické konstelaci v naší zemi. Zvláště tehdy, jsou-li to instituce v podstatě komerčně-tržního charakteru, si troufám říci, že je jim to dokonce naprosto jedno a jediné, o co se starají, je, aby dělaly dobře svůj byznys, to znamená např. v případě ratingových agentur dobře radily investorům v oblasti nákupu např. státních dluhopisů. Z tohoto pohledu je jim opravdu jedno, kdo v této zemi vládne, a z tohoto pohledu, ať se nám to opět líbí, nebo ne, ať jsme s tím spokojeni, nebo ne, ať to uznáváme, nebo ne, je jejich názor opravdu názorem nezávislým.

Například Mezinárodní měnový fond uznává, že od loňského roku došlo k významnému pokroku při řešení střednědobých fiskálních problémů, a potvrzuje, že další kroky vlády tímto směrem jsou oprávněné. Mezinárodní měnový fond České republice doporučuje uzákonění fiskálních pravidel či vytvoření národní rozpočtové rady, což by mohlo pomoci zamezit vzniku fiskálních deficitů z důvodu existence volebního cyklu. Jsou to mimochodem věci, které vláda má ve svém programu a které prosazuje.

Zároveň Mezinárodní měnový fond potvrzuje, že pokračování reformy penzí, zdravotnictví a daní je důležité pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejného sektoru.

Výkonnost českého bankovního systému je podle fondu velmi dobrá. Banky jsou spíše konzervativní, jsou silně kapitalizovány, mají slušné zisky a dostatek likvidity. Správa fondu také vítá úsilí České národní banky, úsilí o zlepšení požadavků na vykazování povinnosti bank a zintenzivnění sledování transakcí mezi matkami a dceřinými společnostmi.

Mezinárodní měnový fond rovněž chválí vládní strategii konkurenceschopnosti, která stanovuje ambiciózní cíl učinit z české ekonomiky jednu z dvaceti nejvíce konkurenceschopných ekonomik světa do roku 2020. Jako klíčový faktor pro úspěch této strategie Mezinárodní měnový fond zmiňuje posílení spolupráce mezi ministerstvy.

Názory ratingových agentur ilustruje především skutečnost, že změny ratingu České republiky jsou směrem nahoru nebo je rating ponecháván beze změny. Například agentura Moody's chválí vládní snahu provádět úpravy na příjmové i výdajové straně. Podle agentury to znamená pozitivní zprávu pro hodnocení českých úvěrových závazků. Zpráva agentury uvádí, že má Česká republika silné základy, potvrzuje důležitost pokračování reforem. Moody's tedy chválí vládní snahu provádět odvážné fiskální úpravy - to cituji -, aby bylo dosaženo rozpočtového cíle snížení schodku i přes zpomalení hospodářského růstu. Agentura tak nemá problém ani např. s omezováním růstu důchodů nebo dočasným zvýšením daní pro vyšší příjmové skupiny.

Organizace OECD, tedy Organizace pro ekonomický rozvoj a spolupráci, kvituje opatření z minulých let v oblasti snižování nákladů pro rozjezd podnikání i ukončování podnikání, tj. že podnikatelům házíme pod nohy méně klacků, a je nezbytné v tomto trendu pokračovat. OECD rovněž oceňuje posílení soutěže v oblasti energetiky a komunikací. V oblasti vzdělávání Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj doporučovala systém poplatků ve vysokém školství za součinnosti s institutem studentských půjček a přesně to v podstatě děláme a jdeme tímto směrem.

Jak je tedy vidět, pohled mezinárodních institucí je veskrze pozitivní. To se mimo jiné odráží ve snižování úroků ze státního dluhu, čímž daňoví poplatníci ušetří až desítky miliard korun ročně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu předsedovi vlády. Ptám se pana poslance Igora Svojáka, zda chce vznést doplňující dotaz. Pokud ano, prosím.

 

Poslanec Igor Svoják: Vážený pane premiére, děkuji za vyčerpávající odpověď a dovolím si vás poprosit ještě o zodpovězení následující doplňující otázky: Jak se dívají mezinárodní instituce na případné další dopady fiskální konsolidace a zda vidí nějaká další rizika.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a prosím pana předsedu vlády o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, Mezinárodní měnový fond se obává potenciálně negativního vlivu problémů zahraničních bank na jejich české dcery. V tomto směru je důležité udržovat adekvátní kapitálové rezervy tuzemských bank a zajistit správné řízení likvidity a rozdělení kapitálu. A přesně o to se staráme. Česká národní banka je v tomto ohledu velmi ostražitá. Rizikem je sice mírné snižování ratingu českých bank, ale i finanční trhy si jsou vědomy, že to je jen kvůli jejich zahraničním matkám. České banky mají velmi dobré výsledky, velmi dobrou stabilitu, velmi slušnou kapitálovou přiměřenost, která by se i při nejčernějších scénářích zátěžových testů České národní banky stále pohybovala kolem regulatorního minima, což je 8 %.

Experti z Mezinárodního měnového fondu se obávají, že krize v eurozóně by se mohla zintenzivnit a to by postihlo český export ještě více než dosud. Poté by bylo nutné, aby vláda zavedla další opatření ke splnění svých cílů. Větší riziko a nesrovnatelně horší signál pro ekonomiku je totiž neplnění plánu fiskální konsolidace. Vláda tedy správně bojuje proti většímu zlu, které nám hrozí, a to jsou deficity veřejných financí. Agentura Moody's, což je agentura, které evropští politici spílají za její přílišnou přísnost, považuje vládní konsolidační opatření a úsporné snahy za důvěryhodné. Důvěra investorů tak může vést k tomu, že vládní opatření v dalších letech budou moci být teoreticky měkčí. Mezinárodní měnový fond i Moody's jasně podporují naši reformní snahu, pokusy o odložení reforem silně nedoporučují.

Rizika tedy existují. Vědí o nich mezinárodní instituce a víme o nich samozřejmě také my. Děláme nicméně maximum pro to, abychom je minimalizovali a připravili se na jakoukoli eventualitu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji místopředsedovi vlády. Tím jsme se vyrovnali s interpelací, která byla vylosována na druhém místě. Jsme u interpelace třetí, vznáší ji pan poslanec Ladislav Šincl, a to ve věci snahy o zametání pod koberec u projektu IZIP. Pan poslanec Ladislav Šincl má slovo, prosím.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane premiére, včera jsme se zde snažili navrhnout zařazení nového zajímavého bodu do programu schůze Poslanecké sněmovny. Šlo o zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k projektu elektronických zdravotních knížek IZIP.

Pro ty, kdo nevědí, o co jde. IZIP je akciová společnost, která se zabývá systémem elektronických zdravotních knížek. Pikantní na tom je to, že na vytvoření této společnosti se osobně podíleli dva poslanci a dnešní europoslanci Občanské demokratické strany pan Cabrnoch a pan Ouzký. Jeden z nich dokonce fungoval i ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny. Oba tito zmínění poslanci ODS byli také ve své době členy zdravotního a sociálního výboru Poslanecké sněmovny. Zde si prohlubovali bez jakéhokoli výběrového řízení tento projekt a Všeobecná zdravotní pojišťovna ho začala financovat. My jsme celou dobu tento projekt kritizovali a až nyní byl projekt IZIP po deseti letech zastaven. Za těchto dlouhých deset let se utratila částka, která se blíží 2 mld. korun z peněz daňových poplatníků, které skončí nyní tzv. v kanále. A vy se tváříte, jako by se nic nestalo, a jen k tomu mlčíte. A já mám podezření, že tím se snažíte to zamést pod koberec. Je velice zvláštní, že státní zastupitelství ani Policie České republiky projekt IZIP, kde se vypařily téměř 2 mld. korun, nevěnuje takovou pozornost jako v případě dr. Ratha, kde šlo jen o 7 mil. korun, což je pro zajímavost jen necelých 0,5 % z toho, co se ztratilo u tohoto projektu.

Nyní má otázka. Zkuste mi prosím vysvětlit, proč váš klub, klub ODS, na váš pokyn předsedy vlády, který má plnou pusu boje proti korupci, znemožnil hlasovat o návrhu na zřízení vyšetřovací komise. Čeho se prosím tak bojíte? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP