(14.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla interpelace a otázka vznesená. Prosím o odpověď na ni pana předsedu vlády.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pan interpelující poslanec tady použil v rámci své interpelace slovo, že to je pikantní. Bezesporu ano. Já tu věc v žádném případě nechci bagatelizovat, je velmi závažná. Shledávám v ní jasné tendence konfliktu zájmů, ale je potřeba ještě tu pikantnost vyzvednout. Ta pikantnost mimo jiné spočívá v tom, že pan poslanec tady plamenně kritizuje něco, co se v podstatě polovinu té doby dělo za vlád sociální demokracie. Pikantní je, že celý tento záměr vznikl za vlády sociální demokracie, kdy ministr zdravotnictví byl sociální demokrat, že v letech 2002 až 2006, aby bylo úplně jasno, správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny byla složená ze 30 lidí: 10 z nich jmenovala vláda sociální demokracie, 20 volila Sněmovna. A sociální demokracie tady měla - ať již se svou koalicí týmu A, což byla formální koalice s Unií svobody a KDU-ČSL, nebo týmu B, který byl, přestože ho označuji jako B, výrazně silnější, což byla Komunistická strana Čech a Moravy - většinu, to znamená, měla jasný palec na tom, kterých 20 zástupců Sněmovny ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny bude sedět. Čili po celou tuto dobu 2001 až 2006 to byla sociální demokracie, kdo rozhodoval o klíčových krocích Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Já teď nechci obracet žánr, který tady provádíme, což je interpelace poslanců na předsedu vlády, proto vás, pane poslanče, nebudu interpelovat jako předseda vlády, protože i já bych se mohl tázat, co tedy dělaly pět let sociálně demokratické vlády, co dělali sociálně demokratičtí zástupci ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny, aby ta pikantérie byla úplná.

To znamená ano, já považuji za velmi špatné, že podle mého názoru dobrá, přínosná myšlenka jdoucí směrem k elektronizaci zdravotnictví - která by podle mého názoru, kdyby byla dobře a nezpochybnitelně provedená, vedla nade vši pochybnost k obrovským úsporám v systému zdravotnictví, která by zamezila duplicitním vyšetřením, plýtváním léky, zlepšila by podle mého názoru i zdravotní situaci pacientů tím, že by bylo možné lépe zabránit například různým kontraindikacím léků a jejich vzájemného působení atd. atd. - byla samozřejmě provedením tohoto projektu zdiskreditována.

Ale tady je nezbytné říci, že kdyby nebylo vlád sociální demokracie a jejich benevolence, kdyby nebylo benevolence sociálně demokratických ministrů zdravotnictví, kdyby nebylo benevolence sociální demokracií dosazených jasných většin ve správní radě VZP, tak by tento projekt nikdy nemohl vzniknout, nikdy se nemohl rozjet a nikdy nemohl pokračovat až do stavu, kdy vlastně musel být ukončen až za mé vlády, to znamená v roce 2012. Čili ta věc je podstatně složitější a ve světle těchto faktů, které jsem uvedl, když použiji opět výraziva pana poslance, pikantnější.

Na druhou stranu jsem přesvědčen, že tady máme orgány činné v trestním řízení. Vy jste se ptal, proč nekonají. Já se vás zeptám, jak to víte, že nekonají. Nemá to mimochodem vědět nikdo z nás, zda konají, nebo nekonají. Já jsem přesvědčen, že pokud narazí na to, že byl někde porušen zákon, ať již ze strany veřejných orgánů, nebo jednotlivců, mají postupovat tak, jak postupovat podle mého hlubokého přesvědčení budou. Ale jak jsem již řekl, ta pikantérie je podstatně komplexnější, složitější a svůj díl zodpovědnosti, velmi výrazný, tady má i Česká strana sociálně demokratická. A znovu opakuji: kdyby Česká strana sociálně demokratická postupovala jinak, tak by tento projekt v letech 2001 až 2006 nikdy nevznikl, nikdy by se nemohl rozjet a nikdy by nemohl pokračovat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu předsedovi vlády. Doplňující dotaz má nyní pan kolega Šincl.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane premiére, jestli jste nepostřehl, tak je rok 2012. 2006 skončila vláda sociální demokracie. To je celých šest let jste u vlády vy, vláda ODS. Jsem zastáncem principu padni komu padni. Tak opravdu nevím, proč teď s tím nic nekonáte.

Utekl jste mi z té otázky. Proč jste dal pokyn, aby se neprojednávalo zřízení komise pro projednávání věcí kolem IZIP? Je evidentní, že u této kauzy, která proběhla bez jakéhokoliv výběrového řízení, není ze strany státu věnovaná dostatečná pozornost. Předpokládám, že pokud by v uplynulém půl roce byly nasazeny prostorové odposlechy u pana poslance Ouzkého a u pana poslance Cabrnocha, poslance Evropského parlamentu, podobným způsobem, jako byly například nasazeny v kauze korupčních podezření kolem pana poslance Ratha, tak bychom se nepochybně u projektu dozvěděli ledacos zajímavého. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Zeptám se pana premiéra, zda chce ještě reagovat na tuto spíše poznámku než dotaz.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v prvé řadě - já jsem žádný pokyn nevydával. Náš poslanecký klub je dostatečně svéprávný, aby fungoval i bez pokynů předsedy strany a premiéra. Pokud to v případě vašeho klubu funguje jinak, tak je to váš problém, nikoliv problém můj. To za prvé.

Za druhé. Vy jste tady opět zmiňoval, kde by měly být prováděny různé odposlechy a proč nebyly prováděny stejné odposlechy, jako byly v tom případě, o kterém jste mluvil. Já vám mohu sdělit jedno. V době, kdy byly prováděny odposlechy u osoby, o které jste tady mluvil, věděl jste o tom, nebo nevěděl? Nevěděl. Tak jak víte, nebo nevíte, co a jak probíhá teď? Takže nechme prosím orgány činné v trestním řízení, aby tam, kde shledají, že byl překročen zákon, postupovaly tak, jak postupovat mají.

Moje zkušenost je taková, že nejlepší způsob, jak zabránit trestněprávnímu postihu a dovedení kauzy, která má trestněprávní charakter, do konce, je celý problém zpolitizovat, nejlépe cestou parlamentní vyšetřovací komise, protože mi není znám za dlouhé působení v této Sněmovně jeden jediný případ, kdy by působení nějaké parlamentní vyšetřovací komise - ne že se nic nezjistilo, tohle klišé já nesdílím - vedlo k úspěšnému dokončení trestněprávního řízení v neprospěch některých osob a ve prospěch státu. Čili já tady nevidím jeden jediný důvod, proč by tato věc neměla být vyšetřena standardními prostředky. Nevidím jeden jediný důvod, proč toto pravidlo porušovat tím, že celou věc jenom kvůli tomu, že Česká strana sociálně demokratická potřebovala překrýt pachuť aféry pana Ratha jinou, tzv. symetrickou aférou u ODS, proč bychom měli naskakovat na váš pokus o parlamentní komisi.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl závěr třetí interpelace. Se čtvrtou interpelací byla vylosována paní poslankyně Lenka Kohoutová a vznáší na předsedu vlády dotaz ve věci chudoby v České republice. Paní poslankyně Lenka Kohoutová má slovo.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Vážený pane premiére, jak jistě víte, dlouhodobě se zabývám tématy, která se týkají sociální politiky. Moje otázka tedy samozřejmě bude směřovat do této tematiky.

Zajímá mě a ráda bych se zeptala na problém chudoby v České republice a její předpokládaný vývoj v letošním roce a dále v letech následujících. Podle Eurostatu vykázala Česká republika v roce 2010 míru chudoby ve výši 9 %. Počet osob ohrožených chudobou u nás tak dosahoval zhruba 937 tisíc lidí. Podle předběžných dat Českého statistického úřadu tento počet v loňském roce přesáhl jeden milion. V souvislosti s ekonomickou krizí se hovořilo o zhoršování tohoto ukazatele. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP