(15.10 hodin)

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, poslanec Rath tu v úterý položil několik otázek, které bohužel v ten den zůstaly bez odpovědi. Otázek, které přímo přitom vrhají na jeho případ určitý stín pochybností. Chápu, že v úterý neměl pan premiér možnost na většinu těchto otázek reagovat, nebo nechtěl, a proto je fér mu je předložit dnes v rámci interpelací.

Jednou ze závažných pochybností, která případ doktora Ratha provází, je podání trestního oznámení na Nejvyšším státním zastupitelství bývalým kriminalistou Gregorem do rukou náměstka nejvyššího státního zástupce Stříže.

Dámy a pánové, je zřejmé, že ani Nejvyšší státní zastupitelství nemá jasno v tom, zda je standardní a obvyklé, když se na ně obrátí občan s trestním oznámením. Ačkoliv jeho mluvčí uvedla, že je to obvyklé, samotný náměstek Stříž, který měl přijmout trestní oznámení, jež stálo na počátku kauzy doktora Ratha, pro deník Právo 6. června uvedl: Samozřejmě není úplně běžné, abych přijímal podavatele, kteří přijdou z ulice, tedy běžné občany.

Nic proti aktivitě, boji proti korupci, nic proti vstřícnosti vůči občanům, ale je to přece jenom trošku zvláštní.

Protože nejvyššího státního zástupce jmenuje a odvolává vláda, položím panu premiérovi velmi jednoduché otázky.

Za prvé. Přijal pan náměstek Stříž v této věci od pana Gregora trestní oznámení, nebo to byl on, kdo sepsal úřední záznam, který následně postoupilo Nejvyšší státní zastupitelství paní Bradáčové? Mohlo by Nejvyšší státní zastupitelství poskytnout důkaz o návštěvě pana Gregora v daný den, kdy mělo dojít buď k podání trestního oznámení, či sepsání úředního záznamu?

Za druhé. Mohlo by Nejvyšší státní zastupitelství sdělit, co jej přesně vedlo k delegaci případu na Krajské státní zastupitelství v Ústí? Podle slov Davida Ratha totiž v trestním oznámení pana Gregora či úředním záznamu pana Stříže nestojí nic o tom, že by se cokoliv či kdokoliv měl vztahovat k působnosti Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem.

Věřím, vážený pane premiére, že v zájmu rozptýlení všech pochybností v součinnosti s ministrem spravedlnosti si vyžádáte odpovědi na tyto v podstatě technické otázky.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla vznesená interpelace. Poprosím pana předsedu vlády o odpověď na ni.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, řeknu velmi otevřeně: Vzhledem k tomu, že ty konkrétní dotazy zazněly teď, logicky nejsem schopen teď přímo odpovědět. Nicméně považuji ty otázky za legitimní, za rozumně položené a nepochybuji, že Ministerstvo spravedlnosti a Nejvyšší státní zastupitelství budou schopny všechny tyto údaje poskytnout. Nevidím v tom nic proti ničemu a určitě by to přispělo k rozptýlení různých spikleneckých teorií a podobně. V tom nevidím problém a bezesporu to bude takto i ze strany Ministerstva spravedlnosti provedeno.

Co se týče problematiky podání trestního oznámení v této kauze přímo na Nejvyšší státní zastupitelství k rukám příslušného náměstka: Podání směřující přímo k Nejvyššímu státnímu zastupitelství je vcelku standardní záležitost. To platí i o případech, kdy takové podání osobně přijmou funkcionáři Nejvyššího státního zastupitelství. Učinit podání přímo u Nejvyššího státního zastupitelství je zcela v souladu se zákony. Nejvyšší státní zastupitelství dále posoudí, zda je k vyřízení tohoto podání příslušné, či nikoliv, a pokud shledá, že není, postoupí pak věcně a místně příslušnému státnímu zastupitelství, popřípadě jinému orgánu.

V této souvislosti lze poukázat na ustanovení § 59 trestního řádu, kde jsou uvedeny orgány činné v trestním řízení vyřizující podání, čili státní zastupitelství, policejní orgány, popřípadě ustanovení § 16a zákona o státním zastupitelství, dle kterého je v případě nepříslušnosti podání postoupeno příslušnému orgánu. Pokud je v průběhu trestního řízení zjištěno, že je místně příslušné jiné státní zastupitelství, pokud je třeba dodatečně zjištěno, že převážná část trestné činnosti byla spáchaná v obvodu jiného státního zastupitelství, je věc tomuto státnímu zastupitelství postoupena, tzn. změna obvodu je provedena. Jedná se o běžný postup orgánů činných v trestním řízení. Předání věci místně příslušnému státnímu zastupitelství je jistým opatřením proti možnému zpochybnění procesního postupu předmětné trestní věci.

Mezi úkoly kabinetu Nejvyššího státního zastupitelství, kam přicházejí tato podání, patří zajištění bezprostředního jednání Nejvyššího státního zastupitelství s podateli a sepis podání přijímaných u Nejvyššího státního zastupitelství. Kabinet přijímá i podání adresovaná Nejvyššímu státnímu zastupitelství a činí další opatření ve všech podáních, k jejichž vyřízení není Nejvyšší státní zastupitelství přímo příslušné. Do působnosti tohoto kabinetu, kam opět jsou tedy tato podání směřována, patří rovněž vyřizování stížností a petic adresovaných Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za tuto odpověď. S doplňujícím dotazem pan poslanec Jiří Paroubek.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane premiére, děkuji za obecnou odpověď, nicméně bych trval na těch dvou svých otázkách. Věřím, že na ně dostanu korektní odpověď. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan předseda vlády. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nevidím důvod, proč by Nejvyšší státní zastupitelství a Ministerstvo spravedlnosti nebyly ochotny a schopny tyto konkrétní údaje uvést. Koneckonců nepochybuji mimo jiné, že se stanou i součástí trestního řízení, projednávání u soudu, měla by to tedy být věc, která by měla být snadno doložitelná a dokumentovatelná.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tím jsme se vypořádali s pátou interpelací. Nyní požádám o slovo pana poslance Ivana Ohlídala, který se obrací na předsedu vlády Petra Nečase ve věci působení ministra Jana Kubiceho. Prosím.

 

Poslanec Ivan Ohlídal: Děkuji. Vážený pane premiére, položím vám jednu otázku: Co je společným jmenovatelem kauz Budišov, Biolíh, Kubiceho zpráva? Společným jmenovatelem je samozřejmě tehdejší šéf ÚOOZ plukovník Kubice. Dalším společným jmenovatelem je to, že tyto kauzy byly namířeny proti politikům ČSSD. První dvě se ukázaly být naprostým výmyslem. Třetí kauza rovněž tak, ale navíc ještě tato třetí kauza ukázala, že vlastně šlo o útok přímo na demokratické základy tohoto státu. Přímo to byl útok na politický systém v tomto státě, protože byly ovlivněny sněmovní volby v roce 2006 ve váš prospěch, ve prospěch pravice.

Přicházejí nyní v tomto roce krajské volby - objevuje se kauza Rath. Já neříkám, že Rath je nevinný, možná bude uznán vinným. Ale důležité je, že zde opět stojí pan Kubice, tentokrát jako ministr vnitra.

Vážený pane premiére, co vám říkají kauzy Opencard, ProMoPro, IZIP atd. atd.? Ty se týkají vašich politiků a tam jsou pan ministr Kubice a celá policie prakticky nečinné. Vzniká podezření, že pan Kubice vám slouží jako prostředek pro nekalý boj proti politickým konkurentům. Jestli chcete alespoň částečně setřít tady toto podezření, měl byste odvolat pana Kubiceho z postu ministra vnitra. Uděláte to? Děkuji. (Zatleskal stojící poslanec Ploc.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl vznesený dotaz. Nyní je prostor pro předsedu vlády, aby na něj odpověděl.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, pan poslanec Ohlídal - když započtu i písemné interpelace, které jsme dneska projednávali, tak je to již čtvrtá interpelace. Když se ohlédnu za dnešním dnem, tak tedy musím říci, že dneska si to docela, pane poslanče, užíváme společně (s úsměvem).

Co se týče pana ministra Kubiceho, chci jednoznačně říci, že pan ministr Kubice je podle mého hlubokého přesvědčení poctivý a slušný člověk, který dělá svou práci velmi kvalitně. Jsem přesvědčen, že není jeden jediný důvod, proč bych jako předseda vlády měl vůči němu zakročovat.

Co se týče šetření některých kauz, o kterých jste mluvil, to není věcí ministra vnitra. Máme orgány činné v trestním řízení. Ministři vnitra nesmějí - a v mé vládě to žádný ministr vnitra dělat nebude - ukazovat, které kauzy se mají šetřit a které se nemají šetřit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP