(15.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni a prosím o odpověď pana předsedu vlády na tuto devátou interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem přesvědčen, že vedle kritiky, kterou tady přednesla paní poslankyně Klasnová, je nezbytné zmínit i to, že za poslední dva roky mají Lesy ČR ekonomické výsledky v miliardách korun na rozdíl od předchozích let, kdy byly výsledky ve stovkách milionů korun, že spravují státní majetek bez závislosti na státním rozpočtu a že dobrým hospodařením vytvořily 13 miliard korun volných finančních prostředků pro možné potřeby státu a také je stát v následujícím období rozpočtově i využije. Lesy ČR prošly restrukturalizací, připravily a realizovaly několik lesnických tendrů, již nastavené parametry se podniku ekonomicky osvědčily.

Já samozřejmě ten kontrolní závěr vůbec nechci bagatelizovat, chtěl bych ale připomenout, že vedle hospodářských výsledků, které dnes dosahují řádu několika miliard, se tyto týkají pouze okrajové části tohoto hospodaření. Na druhou stranu vláda tento kontrolní závěr velmi pečlivě projedná a určitě na základě tohoto závěru, který bude projednáván i za přítomnosti zástupce Nejvyššího kontrolního úřadu, přijme i následující opatření, která budou výsledkem projednání tohoto závěru, s tím, že chci zdůraznit, že já, možná na rozdíl od paní interpelující poslankyně, v osobu předsedy dozorčí rady pan Ing. Zámečníka, který je renomovaným českým ekonomem, členem Národní ekonomické rady vlády, mám důvěru a jsem přesvědčen o tom, že přispívá k tomu, aby Lesy ČR hospodařily kvalitním způsobem. To, že zde bezesporu existují velké rezervy, nechci zpochybňovat ani na okamžik, protože samotný fakt, že se z hospodářského výsledku několika stovek milionů korun ročně podařilo za dva roky v uvozovkách z ničeho nic udělat hospodářské výsledky, které přinesly státu 13 miliard korun, ukazuje, že tam určitě v hospodaření nebyla celá řada věcí v pořádku, a já nemohu vyloučit, že nejsou v pořádku ani teď. Vláda samozřejmě tomuto klíčovému státnímu podniku bude věnovat zvýšenou pozornost a nálezem Nejvyššího kontrolního úřadu se bude zabývat velmi pečlivě.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu předsedovi vlády. Paní poslankyně Klasnová přichází s doplňujícím dotazem.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Já děkuji panu premiérovi. Musím říct, že jste mě příliš svou odpovědí nepotěšil. To, co jste zde konstatoval, je něco, s čím já se absolutně nemůžu uspokojit. Vždyť Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval tato pochybení 30. ledna 2012! To znamená, od 30. ledna přece mohla vláda konat! A předtím přece NKÚ poslal ještě své závěry k připomínkování Ministerstvu zemědělství, to znamená, vy jste také měli k dispozici tyto připomínky Nejvyššího kontrolního úřadu. A nezlobte se na mě, ale když tady hovoříte o tom, že rezervy tam jsou, a víme, že se tam dějí nějaké nekalosti, ale dějí se v řádech podstatně nižších, než v jakých řádech jsou teď výnosy Lesů ČR, tak nezlobte se na mě, ale já si to pro sebe překládám: krade se tam, ale nekrade se tak moc. A to je tedy opravu velmi alarmující a to je věc, kterou by se vláda měla okamžitě zabývat! A pan generální ředitel Sýkora působil v pozici v Lesích ČR ještě předtím, než byl jmenován generálním ředitelem, myslím na pozici správního ředitele. Generálním ředitelem je tuším od roku 2008 nebo 2009, a máte pravdu, hospodaření Lesů je nyní lepší, ale to je pouze proto, že nemohlo být už horší. Tam byly velké problémy. Šanoval se výsledek hospodaření tím, že se rozprodávaly nemovitosti, že se rozprodávaly pozemky, a to se rozprodávaly ještě právě tím netransparentním způsobem, na který poukázal Nejvyšší kontrolní úřad a který vedl Nejvyšší kontrolní úřad k tomu, že podal trestní oznámení. NKÚ podal trestní oznámení! Podle NKÚ došlo ke spáchání trestného činu právě při směně pozemků Obora Radějov, a činů, kde byl asi překročen zákon a které jsou velmi alarmující, je tam daleko více.

Pak jste říkal, že to hospodaření je v pořádku, ale já potom tedy nerozumím, pane premiére, vašim slovům, když vy jste odvolal bývalého ministra zemědělství Ivana Fuksu loni v říjnu a odvolal jste ho také proto, alespoň mediálně... (Předsedkyně PS je upozorněna posl. Kubatou, že již uplynul časový limit.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pardon, paní kolegyně, už uplynul čas. To je moje chyba.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Dobře. Takže pouze možná jediný dotaz -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ne, promiňte, už ne. Už opravdu to nejde. Čas je přesně vymezen. Svou chybou jsem přehlédla, že čas uplynul. Jsem tady od toho, abych měřila všem stejně. Už vám to opravdu nemohu umožnit.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní poslankyně Klasnová se skutečně do tohoto tématu zakousla jako pila, což v případě Lesů ČR není úplně zbytečné.

Já v žádném případě nechci tuto problematiku bagatelizovat. Znovu opakuji, to, že se podařilo nastartovat jisté procesy i v rámci Lesů ČR, je pozitivní. Já jsem s celou řadou věcí nebyl spokojen, nejsem spokojen nadále, tuto věc velmi pozorně sleduji a vláda se jí bude velmi pečlivě zabývat. My mimo jiné řešíme i otázku, co udělat s oněmi volně uloženými prostředky, protože to vyžaduje některé legislativní změny. Já nemohu přijmout tezi, že sice hospodaření je lepší, ale nemohlo být horší. Mohlo! Existuje celá řada státních podniků, které se například neobejdou bez dotací z veřejných rozpočtů. A tady se podařilo obrátit hospodářský výsledek ze stovek milionů korun do řádu dvouciferných miliard. Nicméně tlak na transparenci musí být a já musím konstatovat, že vláda se tímto tématem bude velmi pečlivě zabývat, protože jestliže se vláda zabývá například některými jinými státními podniky nebo státními účastmi, počínaje Vojenskými opravárenskými podniky a konče ČEZem, tak není důvod, aby ponechala tento významný státní podnik stranou. Není to pouze věcí Ministerstva zemědělství.

A já mohu říct pouze poslední poznámku. Vy jste řekla, že se tam krade. Máte-li důvody se domnívat, že se tam krade, tak předpokládám, že postupujete tak, jak jako řádná občanka této země postupovat máte, to znamená, že jste podala příslušné trestní oznámení. (Posl. Klasnová: Podala!) A nechť posoudí orgány činné v trestním řízení, zda se tam opravdu krade. Pokud ano, nechť dopadnou přísné tresty. A znovu opakuji, pokud na základě projednávání ve vládě -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane předsedo, také už uplynul čas, prosím!

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: - dospějeme k závěru, že došlo i k pochybením, nebudeme se vyhýbat ani personálním změnám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová A já ještě tedy umožním jednu interpelaci. Pan kolega Kubata se táže předsedy vlády na finanční ústavu. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Kubata: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, nevím, jaké mám štěstí. Už asi počtvrté se dostávám přesně na hranu vymezeného nám času, a proto se omlouvám i paní kolegyni za upozornění prostřednictvím paní předsedající.

Pane premiére, situace v eurozóně se začíná rádoby pomalu zklidňovat, i když to může být pouhé zdání. Uvidíme, co nám přinesou nastávající prázdniny. Nicméně Řekové dostávají druhé záchranné lano a dluhopisové trhy již nepřipomínají rozbouřené moře. Určitě to ale neznamená, že by státy eura měly zaspat na vavřínech, stejně tak Česká republika by měla být nadále v pozoru. Měli bychom se připravit na horší vývoj, i když je to v tuto chvíli méně pravděpodobné. Jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Proto velmi vítám snahu vlády o rozpočtové úspory. Zejména jsem rád, že jako prioritu vidí vláda zejména snižování počtu agend, úspory v oblasti veřejné správy a zamezení zbytečných duplicit, které se ve veřejné správě stále diskutují. Musí totiž platit, že nejdříve si stát musí utáhnout svůj opasek dvakrát, aby mohl chtít po lidech utáhnout opasek jednou.

Má základní otázka, která se týká finanční institucionální změny a finanční ústavy a fiskální rady: Chtěl jsem se zeptat, pane premiére, jak to aktuálně s projednáváním finanční ústavy vypadá a kdy bychom se jí mohli dočkat tady ve Sněmovně k projednání. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Pan předseda vlády je žádán ještě o odpověď na tuto interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, stejně jako pan poslanec Kubata považuji finanční ústavu za skutečně zásadní přelom. Hlavním přínosem finanční ústavy je garance, že všechny budoucí vlády budou pokračovat v odpovědné fiskální politice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP