(16.00 hodin)
(pokračuje Nečas)

Uspíšení přípravy finanční ústavy je ale důležité i z jiného hlediska. Musíme dát trhům jasně najevo, že náš rozpočtový konzervatismus se stal dlouhodobým pravidlem a není pouze krátkodobou pozitivní deviací. Finančním investorům totiž jde, stejně jako těm podnikovým o stálost podmínek, za kterých investují. Proto je v našem společném zájmu, aby střídání vlád znamenalo pouze parametrické změny, a nikoliv kompletní změnu hospodářské politiky.

Finanční ústava přitom bude stát na třech pilířích - nezávislé rozpočtové radě, dluhové brzdě a výdajovém pravidle. O těchto pilířích nyní diskutuje pracovní skupina sestavená Ministerstvem financí. V této skupině jsou zástupci všech sněmovních stran. Ministr financí má úkol od vlády předložit do meziresortního připomínkového řízení tuto legislativní normu do konce června, to znamená, předpokládám, že v podzimní parlamentní sezóně se tímto návrhem bude zabývat i Poslanecká sněmovna.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane předsedo, a upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že je 16 hodin, uplynul čas, kdy je možné poslední interpelaci na předsedu vlády. Budou tedy následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

V tomto bloku interpelací byl jako první vylosován se svou interpelací pan poslanec František Novosad. Obrací se na pana ministra Petra Bendla ve věci výroby vepřového masa. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové. Vážený pane ministře, my jsme země, v které konzumace vepřového masa je velká, řekl bych téměř největší, ale vy to určitě dobře víte. Jak chcete řešit otázku výroby vepřového masa, která v naší zemi měla velkou tradici, a byli jsme ve výrobě tohoto zemědělského produktu plně soběstační a ještě jsme vyváželi? Dnes se chovy ruší a do České republiky se bude dovážet vepřové maso z okolních zemí.

Ptám se, pane ministře: Není to postupná likvidace našich zemědělců, a tím i našeho zemědělství, které dobře prosperovalo v tomto směru? Děkuji vám za odpověď předem.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Tak to byla interpelace pana poslance Františka Novosada. Požádám pana ministra Bendla o odpověď na ni. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, páni poslanci - no je. Ti, kdo nastavovali podporu živočišné výroby v roce 2005, 2006 a opomněli zásadní podporu živočišné výroby v České republice, ano, pak se orientovali spíš na podporu rostlinné výroby, tak zanedbali tyhle sektory a my dnes horko těžko ve spolupráci s nevládními organizacemi hledáme způsob, jak živočišnou výrobu u nás zachránit. Proto také v loňském roce vzniklo něco jako nákazový fond, kterým vláda České republiky a následně i Parlament podpořily produkci - nikoliv výrobu, ale produkci - vepřového v České republice tím, že těch 326 mil. Kč bylo využito i v letošním roce.

Počítáme, řeknu, i s podporou produkce vepřového a zejména směrem k prasnicím, protože to je srdce toho procesu. My potřebujeme, aby výkonnost odchovu selat v České republice stoupla. Tam jsme v minulosti byli dlouhodobě nekonkurenceschopnými, protože to, co se daří například Dánům nebo Holanďanům, zkrátka na západ od nás, oni mají v průměru odchovaných prasat víc než 30 až 35, 36. U nás to v minulosti bývalo 17, 18. Bylo to dáno podmínkami, zejména zdravotními podmínkami prasnic jako takových. Naše chovatele to samozřejmě nutí k významným investicím, neboť ti, kteří dnes produkují vepřové, resp. produkují selata, opravdu podmínky, které musí splňovat z hlediska ochrany zdraví zvířat, jsou řekl bych, téměř na úrovni operačních sálů nemocnic, protože hlídání zdraví, snaha neočkovat, snaha nevyužívat medikamenty, aby se proces urychloval, ale snaha o absolutní pohodu zvířat a jejich zdraví tak, aby se rodila v co možná největším počtu zdravá selata, která se pak podaří odchovat, je problém, kterým se výrazně zabýváme.

Chceme orientovat podporu zemědělství především na podporu živočišné výroby do budoucna. A to co můžeme dělat, neboť nemůžeme přímo podporovat produkci vepřového nebo jakéhokoliv masa, ale hledáme jiné způsoby a poučení z Evropy. Jdeme cestou, kterou jdou, řeknu, například Němci, a to je vznik nákazového fondu. Jak říkám, v loňském roce 326 mil. Kč, teď v každém případě počítáme v řádech stovek milionů korun podporu producentů vepřového a zejména odchovu selat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Novosad má doplňující dotaz.

 

Poslanec František Novosad: Pane ministře, já děkuji. S vámi samozřejmě částečně souhlasím a je třeba se na to skutečně zaměřit, protože mně bylo líto těch chovatelů, když jsem je viděl ve sdělovacích prostředcích, jak hovořili, doslova plakali. Bylo mi jich opravdu líto. A vás prosím, pomozte. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Reagovat chce ještě pan ministr. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Já, ač to tak nemusí vypadat, jsem vděčný za pozornost, kterou této problematice věnujete. Věřím, že najdeme v tomto ohledu podporu napříč politických spektrem, neboť podpora živočišné výroby a její produkce přímo souvisí, a řeknu, že je motorem zemědělství jako takového. V zemích, které nejsou na tom rozvojově dobře, je primární v oblasti zemědělství rostlinná výroba, ve vyspělých zemích je to živočišná výroba. U nás živočišná výroba, tak jak jste správně uvedl, v oblasti prasat, což považujeme za citlivý sektor, stejně jako v oblasti drůbeže padá. My bychom si přáli tento trend obrátit, neboť zemědělství má být především o produkci potravin. A právě živočišná výroba přináší přidanou hodnotu, přináší zlepšení kvality potravin, přináší pracovní příležitosti, přináší zkrátka do sektoru zemědělství a rozvoje venkova jenom pozitivní věci.

Ono nebude úplně jednoduché otočit trošku kormidlem od podpory rostlinné k živočišné výrobě. Je mi jasné, že to dneska vypadá růžové, když se o tom mluví, ale až se to bude konat, bude řada lidí protestovat. Ale pro nás je to klíčový sektor. Hraje významnou roli, co se týká kvality potravin, navazuje na sebe další zemědělské činnosti, a proto se této oblasti chceme věnovat.

Proto mimochodem také navrhujeme poslancům Parlamentu, aby významnou část finančních prostředků, které Poslanecká sněmovna tradičně zapojuje do podpory a do financí resortu Ministerstva zemědělství, získaných z Pozemkového fondu prostřednictvím pronájmů a prodejů majetku, aby jako významnou část podpořila právě živočišnou výrobu a řeknu dotační tituly, na které nepřispívá Evropská unie, ale kde my můžeme sami v oblasti živočišné výroby pomoci.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Jsme u další interpelace. Prosím nyní o slovo pana poslance Václava Klučku, který se obrací na pana ministra vnitra, a to ve věci stravování příslušníků Hasičského záchranného sboru ve výkonu služby. A musím vám sdělit, že pan ministr je řádně omluven. Dostanete samozřejmě v řádné lhůtě písemnou odpověď na svoji interpelaci. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Paní předsedkyně, mockrát děkuji. Jsem si vědom tohoto malého deficitu, ale těším se na písemnou odpověď.

Má interpelace se týká stravování příslušníků jedné ze základních složek integrovaného záchranného systému, kterým je Hasičský záchranný sbor. Tito příslušníci pracují ve 24hodinových směnách. V minulosti bylo zvykem, že dostávali stravenky. Dostávali stravenky na to, aby si mohli poslat pro jídlo, pro teplé jídlo, které konzumovali v průběhu této služby. Mám zprávy o tom, že už není kraj, ve kterém by stravenky existovaly, resp. není kraj, kde by se stravenky platily příspěvkem z provozních nákladů. Tuším, že ve 24hodinové službě na to služební zákon také nějakým způsobem pamatuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP