(16.10 hodin)
(pokračuje Klučka)

Já se tedy chci zeptat pana ministra, jestli tento stav je dobrým stavem, jestli by dokázal odpovědět, v kterých krajích platí ještě příslušníci... resp. platí ještě stravenky z fondů FKSP, které se taky snižují. V době, kdy se jim snižují platy, kdy se snižují prostředky na činnost Hasičského záchranného sboru, nepovažuji za vhodné, aby se to týkalo i pobytu ve 24hodinové službě příslušníků Hasičského záchranného sboru, aby neměli na to, aby se mohli dobře stravovat. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Jak jsem řekla, dostanete písemnou odpověď na tuto interpelaci. Stejně se bude postupovat i v interpelaci další.

Paní poslankyně Marta Semelová se obrací na ministra vnitra ve věci financování policie. Prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážený jako vždy nepřítomný pane ministře, vláda, jejíž součástí jste, je známá jako vláda korupčních afér a jako vláda zodpovědná za snižování životní úrovně většiny obyvatel. Škrty ve vašem resortu pak pocítí hasiči, policisté i občané, kteří se ocitnou v ohrožení. Hasičskému záchrannému sboru krátí vláda peníze na provozní výdaje, na nezbytnou opravu techniky. Do roku 2014 bude muset být propuštěna zhruba třetina současného stavu, zavřeno má být až dvě třetiny stanic. Hrozí tak zhoršení dostupnosti a kvality služeb. Od policie má být propuštěno 10 000 policistů z nynějších 39 000 a uzavřena nejméně jedna čtvrtina služeben v regionech. Prostě peníze chybějí, kde se dá. Na druhé straně se vyhodí nemalá částka na manévry, které proběhly předevčírem v souvislosti s vystoupením Davida Ratha. Doprovod vozidel, ozbrojená eskorta, početné policejní hlídky v prostorách Sněmovny. Člověk měl pocit, že se jedná o masového vraha či nebezpečného teroristu.

Chci se proto zeptat, kdo je autorem režie tohoto divadla a kolik to všechno daňové poplatníky stálo.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dostanete odpověď písemně, jak jsem řekla.

Nyní přistoupíme ke čtvrté interpelaci. Pan kolega Boháč je přítomen, proto ho žádám, aby ji vznesl. Obrací se na ministra obrany Alexandra Vondru ve věci dalšího působení Armády České republiky v Afghánistánu. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážená vládo, v minulém období... Nebo spíše takto. Nedávno schválila vláda mandát pro další působení našich vojáků v Afghánistánu. Teď tedy tento mandát bude projednávat jak naše komora, tak i Senát.

Já se chci zeptat vás, pane ministře, neb jste byl minulý týden v Afghánistánu, jednal jste s ministrem zahraničních věcí, s ministrem obrany Afghánistánu, jak se na naše působení, dlouhodobé působení našich vojáků v Afghánistánu dívají tito ministři a vůbec afghánská vláda. To je jedna otázka. A jak hodnotí velení ISAF naše působení v minulosti a co čeká naše vojáky v příštím dvouletém období a samozřejmě, co mě velice zajímá, co přijde po roce 2014. Takže tyto dotazy. Děkuji za odpověď.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím pana ministra obrany o odpověď na tuto interpelaci.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Vážený pane poslanče, děkuji za tu otázku. Ano, byl jsem s delegací v Afghánistánu, tak jak tradičně navštěvujeme vojáky jak v tom jarním, tak v podzimním semestru. Chci ocenit, že se té cesty účastnili i zástupci obou komor Parlamentu, protože bez souhlasu Parlamentu by tam náš kontingent ani býti nemohl, čili vážím si toho, že nás doprovázel jak předseda výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Vidím, tak pan poslanec Křeček jako zástupce hlavní opoziční strany. A stejně tak oni jako já jsme mohli slyšet, řekl bych, jak z úst velení operace ISAF - měli jsme setkání s generálem Allenem - tak z úst představitelů vlády Afghánistánu - mám na mysli ministra zahraničních věcí i ministra obrany - bych řekl jednu unisono píseň, totiž to, že naši vojáci, kteří jsou rozmístěni zejména v Lógaru a ve Wardaku, dělají naprosto vynikající práci, která je oceňována jak hostitelskou zemí, tak velením alianční operace.

Máte pravdu, že vláda nedávno schválila svůj materiál, mandát na poslední dva roky této operace ISAF, tedy na roky 2013-2014. Včera jsme ho diskutovali a úspěšně projednali ve výboru pro obranu, takže já předpokládám, že bude v brzké době diskutován i zde na půdě Poslanecké sněmovny.

Je evidentní, že charakter té operace se výrazně mění, má transformační charakter, kdy činnost výslovně bojová je nahrazována činností výcvikovou, mentoringem, prostě úsilím všech těch, kdo se na operaci ISAF podíleli, dosáhnout v dohledné době toho, aby Afghánistán a jím zvolená vláda a její mocenské nástroje byly schopny si zajišťovat jak vnitřní, tak vnější bezpečnost samy. Tomu bude odpovídat i změněný charakter naší přítomnosti. Za prvé se bude postupně snižovat a za druhé bude soustředěna zejména do výcvikových činností. Čili to, co děláme nyní již v provincii Wardak, kde cvičíme jejich vojáky, jejich policisty, tak v tom budeme následující dva roky pokračovat, zatímco jednotka v Lógaru se bude v roce 2013, v té první polovině, stahovat. Počítáme ještě s nasazením vrtulníků, protože i z logistických důvodů právě pro větší soběstačnost našeho kontingentu během toho postupného stahování bude dobré tam tyto transportní kapacity mít k dispozici.

Co bude dál po roce 2014, tedy 2015 a dále, je samozřejmě předmětem dalších diskusí. Bylo to jedno z klíčových témat summitu Aliance v Chicagu. V zásadě se má za to, že je důležité, aby afghánské ozbrojené síly, jak ty policejní, tak ty vojenské, byly následujících deset let udržitelné, a je logické, že afghánská vláda sama nemá dost prostředků na to, aby tuto udržitelnost bezpečně zajistila. Čili v červenci se sejde donorská konference v Tokiu v Japonsku, kde se budou mobilizovat prostředky na to, aby tyto vycvičené jednotky, na jejichž výcviku se podílíme, mohly plnit svou roli do té doby, než si to Afghánistán kompletně bude schopen zajistit sám. Je evidentní, že toto již nebude věcí Atlantické aliance, protože to je organizace obranná, ale věcí širšího úsilí mezinárodního společenství, kam se zapojí země (upozornění na čas) jako Japonsko a další.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Pan kolega Boháč má doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Já využiji možnosti doplňující otázky, samozřejmě tím dám ještě prostor panu ministrovi k tomu období po roce 2014.

My, co jsme navštívili vícekrát Afghánistán, známe složitost této situace. Opravdu Afghánistán je velice složitá země historicky. Historicky víme, co proběhlo v minulém století v této zemi i v předcházejících obdobích. A právě, co mě trápí - ta myšlenka, co přijde po roce 2014, tedy po odchodu aliančních vojsk, tedy i našich vojáků. Samozřejmě to řešení není ještě jednoznačně precizováno, ale přesto váš pohled, pane ministře. Ještě jednou prosím o doplnění, co po roce 2014, protože afghánská národní armáda, afghánská národní policie dohromady mají zhruba 700 000 mužů a žen ve zbrani, proti tomu stále aktivní a silný Taliban. Takže vaše vize, váš subjektivní pohled. Děkuji, pane ministře.***
Přihlásit/registrovat se do ISP