(16.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl doplňující dotaz. Pan ministr má nyní prostor pro odpověď.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Já myslím, že o nějakou mou vizi nebo můj subjektivní pohled tady nejde. Tam je důležité, aby se mezinárodní společenství bylo schopno shodnout a dohodnout na nějaké účinné sadě opatření s jedním společným jmenovatelem. Aby prostě ta práce a ty investice, které do Afghánistánu bez Talibanu nebo Afghánistánu, kde Taliban nevládne, aby nepřišly během několika měsíců nebo několika let nazmar. A k tomu potřebuje Afghánistán vládu, tu samozřejmě my nevymyslíme. Tam budou v roce 2014 volby. Prezident Karzáí končí, protože končí svůj druhý mandát, čili samozřejmě tady toto je na rozhodnutí afghánských voličů. Ale ta nová vláda bude potřebovat armádu a policii. Ta armáda a policie se nesmí rozprchnout do hor a nesmí prodat své zbraně nepříteli. Čili k tomu potřebuje nějaký přiměřený rozpočet, aby bylo na jejich výplaty a aby po dobu aspoň půl generace, protože země za sebou v podstatě má občanskou válku s různými intervencemi po dobu dvou generací, posledních dvou generací, to je vlastně více než 30 let, čili potřebuje aspoň deset let nějakého relativního klidu a stability nebo minimálně možnost uplatňovat řád a pořádek v této zemi. Potřebují vycvičené vojáky a policisty, na tom se podílíme a budeme podílet, a potřebují zdroje, prostředky, tak aby tyto námi vycvičené policisty a vojáky byli schopni udržet v rámci svých ozbrojených sil tak, aby zajišťovali pořádek.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čas, pane ministře. Děkuji. To je vše, co bylo možné říci v rámci čtvrté interpelace.

S pátou byl vylosován pan poslanec Vít Bárta. Obrací se na pana ministra Leoše Hegera, a to ve věci úspor ve zdravotnictví. Prosím.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážený pane ministře, vážená paní předsedající, já bych rád v prvé řadě se zeptal pana ministra Hegera v kontextu uzavřeného dodatku koaliční smlouvy, která, uznávám, je dnes již cárem papíru, jestli 5,5 miliardy úspory, která má být ve zdravotnictví každý rok generovaná, je ještě jeho závazkem, který bere vážně, či nikoliv. Konkrétně se ptám, jak je možné, že jestliže ve zdravotnictví tato vláda měla ambici provádět zásadní reformy, je možné, že pan ministr sám je schopen říci větu, že je to politické téma a to teď nemá cenu lámat přes koleno. Po volbách se dělají nepopulární kroky snadněji. Tato věta se dotýká rušení nadbytečných lůžek, kde je správné připomenout to, že pětileté smlouvy s nemocnicemi jsou uzavřeny do konce tohoto roku, a jestliže byla dlouhá debata o tom, že se tato nemocniční oddělení a lůžka mají rušit, proč toto vláda a ministerstvo nekoná a nechává to na poslední chvilku. Tak jako už od loňského roku měl být zaveden zdravotní nadstandard - není zaveden.

Tak se ptám, kolik se uspoří na zdravotním nadstandardu, kolik se tento rok uspoří na internetových aukcích a na lékové politice. Tak se ptám, kolik se ušetří na materiálu a na dalších technických zdravotních věcech, které v tomto směru celkem podle bývalé koaliční smlouvy měly ušetřit 5,5 miliardy korun. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a prosím pana ministra Leoše Hegera o odpověď na tuto vznesenou interpelaci.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážený pane poslanče, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych na interpelaci číslo pět odpověděl stručně ve dvou krocích. Nejprve zrekapituloval ekonomické možnosti, které ovlivňují zdravotní systém, a potom odpověděl na dotazy pana poslance.

Je samozřejmě známo, že zdravotnictví je ekonomicky mimořádně zatížený systém ve všech zemích a každý zdravotnický systém se potýká s problémy. Příčiny jsou dlouhodobé, zejména populační vývoj, což platí pomalu i u nás, i když ne zatím nějak tragicky. Střednědobě působí na zdravotnictví negativně krize světová ekonomická, která zuří i v Evropské unii, jak můžeme pozorovat, a v České republice se stále prolonguje, zejména působí v oblasti nezaměstnanosti a krátkodobé vlivy jsou celkem standardní. Běžná inflace, daně, rozvoj technologií zatěžují a krátkodobě samozřejmě ani otázka státního rozpočtu není bezvýznamnou, státního rozpočtu, který je zastropován, neumožňuje rozvoj příplatků na státní pojištěnce.

Já bych nyní řekl, že to, co předpověděla koaliční smlouva, že se ve zdravotním systému bude šetřit, se postupně plní. Já nemohu odpovědět na to, kolik přesně se ušetřilo v loňském roce, protože rok není uzavřený. Zdá se však, že zhoršování ekonomiky systému se zastavilo a přinejmenším ty desetimiliardové propady, které byly v letech, kdy jsme systém přebírali, se snižují a počítá se s propadem 6 miliard v loňském roce, až bude prokalkulován, a v příštím roce se počítá s deficitem asi 3 miliardy. Čili efektivita toho systému se mírně začíná zvyšovat. A ten systém nemá žádná zázračná řešení, zejména máme-li si zachovat svoji pozici ve světě, která je poměrně dobrá. Nejnovější publikace evropského indexu spokojenosti pacientů se systémem ukazuje, že jsme v široké Evropě na 15. místě těsně za Německem.

Pokud jde o konkrétní úspory, tak my jsme provedli řadu kroků. V první řadě jsme zavedli tvrdou rozpočtovou odpovědnost, takže přímo řízené organizace nakupují dnes daleko racionálněji než dříve a úspory se blíží asi miliardě.Týká se to jak léků, tak zdravotnické techniky, tak běžných spotřebních materiálů.

Začali jsme budovat národní informační systém sledování nákladů a možnost mít jakési reference o tom, jak se nakupuje. Zavedli jsme do úhradových mechanismů znovu systém diagnostických skupin, za který se platí způsobem, kdy peníze jdou za pacientem, což výrazně ovlivňuje chování poskytovatelů. Jednak je to nutí k úsporám a jednak to automaticky nastartovává dlouhodobý proces restrukturalizace zdravotnických lůžek. Ten systém je spravedlivý, je transparentní, což náš systém také ozdravuje. Ví se, že diskrepance ve financování jednotlivých zdravotnických zařízení a zdravotnictví v jednotlivých krajích jsou poměrně velké.

Optimalizujeme lůžkový fond. V loňském roce se podařilo snížit lůžka asi o 1500, do těch proklamovaných pojišťovnami deseti tisíce lůžek je dlouhá cesta. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP