(16.30 hodin)
(pokračuje Heger)

To vyjádření, které poněkud nepřesně interpretovaly včera Hospodářské noviny, že je akce zastavena, že se nebude pokračovat, až po volbě, tak není pravdivé. My jsme řekli, že ten proces je velmi choulostivý politicky. Můžeme to venkoncem slyšet z různých útoků i tady ve Sněmovně, kdy se jednotliví poslanci berou za své nemocnice, byť jejich postavení v systému není úplně ideální z hlediska efektivity systému a každé rušení každého lůžka, každého oddělení, neřkuli nemocnice, znamená velmi dramatické otřesy.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Promiňte, pane ministře. Prosím, dodržte čas.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Pokud jde o nadstandard, zavedli jsme tři skupiny nadstandardů, které nyní přicházejí do života. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Zeptám se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Ano, bude tedy prostor o pro pana ministra, aby event. dokončil, v čem jsem ho nerada přerušila. Prosím, pan poslanec.

 

Poslanec Vít Bárta: Pane ministře, říkáte, že předpokládáte úsporu mezi tímto a příštím rokem podle výsledků, které přicházejí, 3 miliardy, protože říkáte, že úspora je minus 6 mld., následně mínus 3 mld. To znamená, že ona slíbená výše úspor v koaliční smlouvě, resp. v jejím dodatku, bude ve výši 5,5 mld. Kč každý rok. To znamená, že se bude postupně zvyšovat. Sám říkáte, že není dodržena.

Já se ptám, proč není dodržena, proč nemůže býti dodržena. Já se ptám, proč jsme mohli na základě tvrdých ataků pana ministra Kalouska přestat stavět silnice, snižovat platy učitelům, vyhazovat lidi z práce, ale proč není možné lůžka škrtat se stejnou razancí a se stejnou tvrdostí, jak jsme museli na jiných resortech škrtat. Nakonec se ptám -

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Čas, pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Vít Bárta: Nakonec se ptám, kolik se ušetří v nadstandardu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Slovo má pan ministr zdravotnictví Leoš Heger.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger V nadstandardech se úspory pro letošní rok počítají v řádech stamilionů, rozhodně ne miliard. Mimo jiné je to i díky podání k Ústavnímu soudu, který teprve rozhodne, zda náš postup je správný, nebo zda bude vyžadovat úspory, takže nebylo záměrem ministerstva pro tento rok finalizovat tady nějaké drastické nadstandardní klání.

Pokud jde o vlastní úspory, já jsem mluvil o bilanci systému. Jestliže vezmeme náklady, které v letošním roce rostou zhruba o 10 mld., jsou to jednak nárůsty mezd, běžné rozvojové záležitosti jako třeba rozvoj léčby v centrech, zatížení inflací, převodem očkovacích látek ze státního rozpočtu na zátěž veřejného zdravotního pojištění, tak jestliže se deficit systému neprohloubí, můžeme mluvit o tom, že ten systém se o 10 mld. v letošním roce ozdraví. Myslím, že to není málo.

My jsme netrpěli tak velkými škrty jako resorty, které jsou přímo živené ze státního rozpočtu, ale daní z přidané hodnoty jsme zatíženi naprosto natvrdo. Nárůst příspěvku za státního pojištěnce byl státem zastaven, takže myslím, že ani současné vedení resortu Ministerstva obrany si nemusí stěžovat na to, že by bylo Ministerstvem financí zatěžováno více, než je Ministerstvo zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji za dodržení časového limitu i za odpověď. Než přistoupíme k následující interpelaci, chci vás seznámit ještě s jednou dodatečnou omluvou. Omlouvá se místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí pan Karel Schwarzenberg do 18 hodin.

Nyní prosím dalšího přihlášeného v pořadí. Je jím pan poslanec Jan Chvojka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, paní předsedající. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové, pane ministře. V úterý jsem se ve věci vydání či nevydání Davida Ratha zdržel hlasování. Důvodem byla určitá forma protestu proti dvěma věcem.

Za prvé mám silné pochybnosti o prvotních úkonech soudu a státního zastupitelství, a rád bych tedy znal odpověď na tyto otázky: Máte, pane ministře, ponětí o tom, kolik bylo zatím za tento rok podáno trestních oznámení přímo na Nejvyšším státním zastupitelství? Kolik z nich bylo případně sepsáno prvním náměstkem nejvyššího státního zástupce dr. Igorem Střížem? Co musí udělat běžný občan pro to, aby své případné trestní oznámení mohl podat přímo u prvního náměstka?

Druhou a dle mého názoru ještě závažnější věcí je únik fotografií Davida Ratha a dalších obviněných do bulvárního deníku Blesk. Slovy tohoto deníku, fota byla přímo z basy. Mohu se dočíst, že byly přímo z basy, a dokonce hned po tělesné prohlídce. Považuji to za bezprecedentní čin. Příště můžeme být svědky fotografií ne po tělesné prohlídce, ale při tělesné prohlídce. Zajímalo by mě, pokud nedokážete garantovat obviněnému jeho základní osobnostní práva, jestli jste schopen garantovat spravedlivý proces.

David Rath je ve vazbě kvůli údajné korupci. Nejste, pane ministře, snad tak naivní, abyste si myslel, že se fotografie do Blesku dostaly zdarma? Jednalo se s velkou pravděpodobností také o korupční jednání, a to s tím, že na jedné straně musel být někdo z policistů či z justice. To dělá celou věc o hodně závažnější. Myslím si, že odvolání vedoucí odboru informatiky vězeňské služby je v tomto případě trochu málo. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Zvu k mikrofonu ministra spravedlnosti pana Jiřího Pospíšila.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně. To bylo několik zcela nesourodých otázek dohromady. Já teď nevím, na které odpovídat, protože čas je velmi omezený. Budu se snažit na některé aspoň trochu naznačit odpovědi.

Trošičku mi připadá, že pan poslanec Chvojka, který je právníkem, asi nezná zákon o státním zastupitelství a neví, že ministr spravedlnosti si nemůže jen tak vyžádat informace, které chce, protože má pocit a třeba i dobrou víru, že je potřebuje. Upozorňuji tedy pro ty, co to sledují, že zde máme zákon o státním zastupitelství, který jasně říká, jaké informace ministr spravedlnosti může získat. Je to v zákoně přímo jasně napsáno. Jsou to informace, které se dotýkají činnosti Ministerstva spravedlnosti nebo určitým způsobem se dotýkají ministra jako člena vlády a on je potřebuje pro svoji činnost coby člen vlády.

Tedy, pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, já se na základě vaší interpelace obrátím na Nejvyšší státní zastupitelství s dotazem, proč zrovna konkrétní vedoucí představitel této instituce přijímal trestní oznámení. Zda Nejvyšší státní zastupitelství shledá, že tento dotaz je v duchu zákona o státním zastupitelství, či nikoliv, je na jeho právním posouzení. Pokud mi odpověď poskytnou, pak vám ji rád předám. Asi tušíte, že ministr spravedlnosti neví, proč v konkrétní trestní kauze přebíral trestní oznámení konkrétní vedoucí pracovník justiční instituce. To jsou asi věci, které ministr spravedlnosti neví a vědět nemá, protože právě kdyby to věděl, tak by se tím dokazovalo, že tato kauze má jiný procesní režim než jiné kauzy. To je zcela logické a správné. Takže já se pokusím na tu otázku získat odpověď, a pokud, jak jsem řekl, Nejvyšší státní zastupitelství shledá, že ji může poskytnout v rámci zákona o státním zastupitelství, pak vám ji rád přepošlu.

Také vám poskytnu statistický údaj, kolik státní zastupitelství, resp. Nejvyšší státní zastupitelství, přebírá trestních oznámení. Obecně vám mohu konstatovat, že Nejvyšší státní zastupitelství může přebírat trestní oznámení, je to v jeho působnosti a taktéž v jeho pravomoci, tedy v této oblasti žádný zákon porušen nebyl. Statistická čísla z této oblasti vám dodat mohu, nejsou žádným způsobem zahalena ochranou informací.

K vašemu druhému dotazu, který jste zmínil, tady chci konstatovat, že jste neslyšel mé vystoupení včera, které jste tu obecně zmiňoval, to znamená v kauze Davida Ratha, kdy já jsem zde jasně na plénu řekl, že úniky informací považujeme za závažné, že jsou tyto informace prověřovány, resp. je prověřováno, jakým způsobem k úniku došlo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP