(16.40 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Bylo podáno trestní oznámení. To je ta nejvyšší forma, kterou můžeme podat, aby bylo zjištěno, zda nebyl spáchán trestný čin, a pokud byl, případně kým. Budou-li zde závěry orgánů činných v trestním řízení, tzn. jakým způsobem unikly, zda to například nebyla forma korupce atd., tak vám tyto informace, budu-li mít zákonnou možnost, milerád sdělím. Ale asi chápete, že ty informace v tuto chvíli nemám, neboť bylo zahájeno šetření. Šetří to mimo jiné též Generální inspekce bezpečnostních sborů a závěry, které zde budou, budou zveřejněné.

To, kdo je odvolán v rámci řekněme Vězeňské služby, přísluší plně generálnímu řediteli Vězeňské služby. Víte dobře, jaké jsou kompetence. Ministr spravedlnosti má pouze jmenovací pravomoc vůči generálnímu řediteli Vězeňské služby. Generální ředitel Vězeňské služby je ve služebním poměru, není to politik, není to veřejná osoba, kterou lze odvolat jen tak na základě konkrétní kauzy, kterou bychom mohli spojit s jakousi objektivní odpovědností. Musí být splněny zákonné důvody pro to, aby někdo ve služebním poměru byl odvolán ze své funkce. Vy sám víte, a myslím, že jste se tím i zabýval, když byl odvoláván předchozí generální ředitel Vězeňské služby generál Kula, jakou debatu to vyvolalo, zda byly dodrženy zákonné důvody, či nikoliv. Tolik tedy k reflexi přísnějšího postihu významnějších funkcionářů Vězeňské služby.

Chci, aby v každém případě proběhlo nezávislé šetření, a to policejním orgánem, a za druhé aby bylo vyhodnoceno, zda tam nedošlo k systémovému pochybení. A pokud ano, tak aby došlo k jeho napravení a ke změnám, které zabrání do budoucna tomu, aby z tohoto systému unikaly další informace. Tím, že se generální ředitel Vězeňské služby rozhodl odvolat ředitelku IT, předpokládám, že tím mimo jiné naznačuje, že tam byla i systémová pochybení, že paní ředitelka asi nebyla odvolána na základě toho, že by informace sama vynášela, ale že ten systém nefungoval tak, jak fungovat měl. Nicméně já budu mít v pondělí písemnou zprávu od generálního ředitele Vězeňské služby a rád vás se závěry generálního ředitele seznámím. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pan poslanec chce ještě vystoupit s doplňující otázkou nebo vyjádřením.

 

Poslanec Jan Chvojka: Ano, děkuji. Já krátce k první věci. Pane ministře, trošku blafujete. Nechtěl jsem vědět ke konkrétní věci, proč bylo podáno trestní oznámení a kdo ho podával a kdy, ale i obecně jsem se ptal na čísla. Chápu, že je nemáte v hlavě. Budu rád, když se pokusíte je dodat. Jenom by mě zajímal váš názor na to, jestli je toto standardní. To mi stačí říct, jestli považujete takovou věc za standardní, nebo ne.

Druhá věc. Máte pravdu, generální ředitel Vězeňské služby je chráněn v uvozovkách služebním zákonem. Nicméně si myslím, že tady ani není na pořadu dne odvolání ředitele Vězeňské služby, ale minimálně náměstka pro vězeňství, protože tam je jasná politická odpovědnost, který je podle mne jinak naprosto zbytečný, pokud si takto závažného pochybení - opakuji - nevšiml. A jsem přesvědčen o tom, že v každé jiné zemi na západ od našich hranic by nepřišel o místo jenom šéf odboru informatiky nebo ředitel Vězeňské služby či náměstek, ale mám takový pocit, že by samotný ministr sám (upozornění na časový limit) okamžitě rezignoval. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Prosím pana ministra, aby se ujal ještě doplňující reakce.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil K vašemu dotazu ještě konstatuji tolik, že postup ve věci byl zákonný. Já nebudu trestní proces hodnotit slovíčky, jestli byl standardní, nestandardní. Vy jste právník a vy byste se sám tohoto měl vyvarovat. Trestní právo je postaveno na principu zákona, a buď zákon dodržen je, nebo není. Standardnost - omlouvám se - do trestního práva a trestního procesu jako termín hodnocení kvality nepatří. Nicméně když dovolíte, pokusím se i v této věci získat informace, zda běžně přebírají vysocí funkcionáři Nejvyššího státního zastupitelství takováto podání a zda je vyřizují. Pokud tato informace bude sdělena, a posouzení toho, zda mám na tyto informace nárok, či nikoliv, toto nechám plně v kompetenci nejvyššího státního zástupce, pokud mi takovéto informace poskytne, tak vám je samozřejmě také sdělím. To znamená, kolik takovýchto podnětů vyřizují přímo nejvyšší představitelé této instituce, to znamená buď pan nejvyšší státní zástupce, či jeho náměstci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Můžeme přistoupit k následující interpelaci. Tu podává pan poslanec Jiří Paroubek na omluveného ministra vnitra Jana Kubiceho. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře trvale nepřítomný při interpelacích. Nebyl jsem sám, a to dokonce ani v tomto sále, kdo s úžasem sledoval to nasazení lidí a techniky, které souviselo s převozem a vystoupením poslance Ratha v úterý na půdě této Sněmovny. Kolona motorek, aut, vrtulník a desítky, možná stovky policistů v pohotovosti. To vše v době, kdy policie nemá čas ani peníze na přítomnost v oblastech, kde jsou opravdu potřeba. Myslím si, a jsem o tom přesvědčen, že mít policie loďstvo a stíhací letectvo, zní nám v úterý nad hlavami varovné salvy, z vltavských křižníků pod Karlovým mostem hlídkuje policejní ponorka a nad Sněmovnou přelétávají stíhačky.

Dámy a pánové, kam se hrabe Ivan Langer, který v žertu oznamoval nasazení složek Ministerstva vnitra. Ministr Kubice v úterý strčil Langera hravě do kapsy. Osobně doufám, že to je jenom projev policejní stupidity pana ministra či policejního prezidenta, a ne záměr.

Už jen to, že tady v tomto sále s poslancem Rathem seděli tři policisté, už to samo o sobě byl podle mne symbol neskutečného plýtvání. Kam by pan doktor mohl zmizet? Do Bolívie? Do Venezuely? K levicovým přátelům? Zvláště shoduje-li se na zbytečnosti takových manévrů většina bezpečnostních expertů i zkušených policistů, tak mě tohle to udivuje.

Mé otázky na pana ministra jsou proto jednoduché. Za prvé: Kdo rozhodl o tak masivním nasazení policejních složek při převozu doktora Ratha sem na půdu této Sněmovny? Za druhé: Kolik přesně do koruny stálo nasazení všech policistů a techniky za tento převoz?

Vážený pane ministře, já jsem se v úterý těšil, že vám předám na této schůzi Sněmovny po svém vystoupení tuto svou knihu (knihu drží v ruce a ukazuje přítomným) pod názvem Český Watergate - komentovaná Kubiceho zpráva. (Upozornění na časový limit.) Věřím, že se toho někdy při interpelacích dočkám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Přistoupíme k následující interpelaci. Tu podává paní poslankyně Kateřina Klasnová na ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Vážený pane ministře, mnoho mých otázek zaniklo po projednání odborné veřejnosti zastoupené inženýrem Josefem Drahotou a Jiřím Mašterou se zástupci Ministerstva zdravotnictví v čele s doktorkou Vierou Šedivou a magistrem Martinem Plíškem 25. května. Na tomto jednání zástupci ministerstva přislíbili některé věci, které do té doby resort zdravotnictví při řešení hlukové legislativy odmítal. Jedná se například o garanci přizvání odborné veřejnosti k tvorbě věcného záměru hlukového zákona při uspořádání otevřeného odborného semináře k hlukové legislativě. Tento seminář přitom slíbil hlavní hygienik Michal Vít již na jednání výboru pro zdravotnictví v únoru 2011.

Ptám se tedy, zda můžete tyto sliby garantovat a v jakém časovém horizontu vidíte jejich naplnění.

Věcný záměr hlukového zákona měl být předložen v prosinci 2010, poslední termín zněl červen 2012. Nyní po zmíněném jednání na ministerstvu prý má dojít k dalšímu odkladu v rámci legislativního plánu vlády, a to na září 2012. Bude toto skutečně už definitivní termín, kdy Ministerstvo zdravotnictví předloží věcný záměr? A s jakou lhůtou pak počítáte pro předložení paragrafového znění hlukového zákona?

Trnem v oku je mnoha odborníkům i občanským aktivistům nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., které na návrh hlavního hygienika Víta vláda schválila coby transpozici evropského práva. Zavedením nařízení však došlo k razantním změnám dopadu hluku na obyvatelstvo, ke změnám měření hlukových limitů vnitřních i vnějších, zavedení velmi sporného charakteristického letového dne atd. Ministerstvo zdravotnictví deklarovalo ochotu o nařízení znovu na vládě jednat.

Kdy tedy návrh na jednání předložíte? A budete požadovat zrušení tohoto nařízení, které důkazně poškozuje a zvýšeným hlukem ohrožuje mnoho obyvatel České republiky? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Zvu k mikrofonu pana ministra zdravotnictví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP