(17.10 hodin)
(pokračuje Bendl)

Projekt Regionální potravina. Projekt značky je realizován až od roku 2010. Je specifický v tom, že je zdůrazňován zejména prvek výrobce a výroby v tom daném regionu s důrazem na malé a střední podniky a s podílem tradičních tuzemských surovin. Cílem projektu je zajištění informační a inzertní kampaně, zvýšení povědomí spotřebitelů o regionálních potravinách, budování pozitivního vnímání značky. Spolupracujeme v tomto s jednotlivými kraji a v rámci těchto krajů i s nevládními organizacemi, zejména s potravinářskou komorou. Musím ocenit, že se toto daří a je zde poměrně značná pozitivní odezva obyvatel, zákazníků, na tuto kampaň. Regionální potravina má několik výhod. Krom toho, že je lokální, je možné, řeknu, mluvit přímo s člověkem, který tu regionální potravinu produkuje. Zároveň vzdálenosti, kterými se regionální potravina dopravuje, zaručují čerstvost té potraviny, neboť je z místa, a má to i další multiplikační efekty v oblasti dopravy, ochrany životního prostředí atd.

Farmářské trhy. Zase ve spolupráci s nevládní organizací Asociace soukromého zemědělství spolupracujeme se sedláky a farmáři, kde se snažíme lidem nejenom ukazovat, jak potraviny vznikají, ale také, co k tomu sedlákovi -

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pane ministře, musím vás upozornit na čas. Prosím dokončete, pokud možno větu.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Omlouvám se. - patří a jakým způsobem je možné se něco dozvědět o životě sedláků a přitáhnout mladou generaci k oblasti venkova a zemědělství.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. A ptám se pana poslance, zda položí doplňující otázku. Je tomu tak, prosím.

 

Poslanec Vít Němeček: Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych se ještě zeptat pana ministra, zda připravujete na Ministerstvu zemědělství konkrétní legislativu, která prodej ze dvora usnadní. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Slovo má opět pan ministr, pokud si ovšem přeje reagovat. Je tomu tak. Slovo má ministr zemědělství.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Ano. Při Ministerstvu zemědělství už dlouhou dobu funguje tzv. antibyrokratická komise, což je skupina odborníků, kteří se snaží uvnitř legislativy vyhledávat různé překážky, které jsou nadbytečné, které byrokraticky brání tomu, aby řada malých farem byla schopna prodávat a produkovat regionální potravinu. V tomto ohledu se snažíme zejména zjednodušovat proces nikoliv na úkor kvality, ale na úkor zmenšování míry byrokracie v téhle oblasti, neboť zejména u malých prodejců, kteří nejsou personálně vybaveni a ani nemají na to, aby zaplatili řadu odborníků, kteří by jim v tomto byli nápomocni, ten problém je pro ně poměrně veliký. My jsme přesvědčeni, že odbouráme-li tuto byrokracii, bude tady šance, aby povědomí o regionálních potravinách a šance více zaměstnávat lidi na venkově byly větší.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Můžeme ukončit projednávání této interpelace a přistoupit k další. Tu má podat pan poslanec Jiří Šlégr na omluveného pana ministra Schwarzenberga, ale pokud správně vidím, pan poslanec Jiří Šlégr zde není přítomen. (Poslanec Paroubek z místa volá, že musel odejít.) Ano.

Přistoupíme tedy k následující interpelaci a tu podává pan poslanec Antonín Seďa na ministra obrany Alexandra Vondru. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, jistě se shodneme na tom, že vedení Ministerstva obrany musí mít požadovanou bezpečnostní prověrku. Proto by mě a širokou veřejnost, ale myslím si, že i alianční partnery mělo zajímat, zda vaši náměstci mají požadované prověření. Z tohoto důvodu, pane ministře, můžete mi sdělit, který z vašich náměstků má jaký stupeň prověření? Sdělovací prostředky tvrdí, že váš náměstek pro obranné akvizice nezískal ani po více než roce ve funkci bezpečnostní prověrku. Bezpečnostní prověrka je přitom nutnou podmínkou pro výkon funkce náměstka.

Ptám se vás, pane ministře: Není ostudou vašeho ministerstva, že u vašeho náměstka není doposud tato bezpečnostní prověrka a že jej musí zastupovat při projednávání utajovaných skutečností vyšší úředník ministerstva? Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče, a žádám ministra obrany, aby se ujal odpovědi na tuto interpelaci.

 

Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Vážený pane poslanče, vy jste zkušený parlamentní harcovník, který se dlouhá léta zabývá problematikou obrany a bezpečnosti, takže samozřejmě dobře víte jednu věc, totiž že jedním z nutných, nikoliv jediným, požadavkem pro výkon systemizovaného místa náměstka na Ministerstvu obrany, příp. generálního sekretáře, prostě úrovně tohoto managementu, jedním z těch nutných požadavků je skutečně platné osvědčení fyzické osoby, konkrétně je to pro stupeň tajné. Čili je nutná bezpečnostní prověrka. Zároveň dobře víte, že předpokladem je, aby konkrétní fyzická osoba, která vykonává uvedené systemizované místo, před svým nástupem nebo jmenováním buď toto osvědčení vlastnila, samozřejmě na daný stupeň, v tomto případě tajné, nebo měla podanou žádost o vydání osvědčení fyzické osoby a předány veškeré podkladové materiály na Národní bezpečnostní úřad k provedení tohoto bezpečnostního řízení. A tady musím říct, že všichni náměstci včetně generálního sekretáře jeden z těchto dvou požadavků splňují.

Dále jistě víte ze zákona, že pakliže bezpečnostní řízení probíhá, tak podle příslušného zákona v § 89 odst. 3 je neveřejné, tzn. že komunikace v průběhu tohoto řízení probíhá mezi Národním bezpečnostním úřadem a konkrétní fyzickou osobou. Výsledek bezpečnostního řízení pak dokládá žadatel o vydání tohoto osvědčení svému přímému nadřízenému, který po vydání osvědčení fyzické osoby zpracuje příslušné poučení.

Čili reálný stav dnes je, že tři náměstci - první náměstek a náměstek ministra pro personální věci a náměstek ministra pro ekonomické věci - a generální sekretář, ti všichni mají vydáno osvědčení na stupeň tajné. V případě náměstka ministra obrany pro obranné akvizice řízení probíhá. Záruka je tu v tom, že jsou tu určité lhůty, do nichž toto prověření musí být, ať už s pozitivním, nebo negativním výsledkem, ukončeno, a na tyto lhůty je sjednán i příslušný pracovní poměr a s ním související jmenování do funkce, čili je limitováno konkrétním datem. Čili řízení probíhá a já se k němu nemohu vyjadřovat, nemohu do něj vstupovat, ale samozřejmě vás ujišťuji, že v případě, toto řízení skončí negativně, samozřejmě skončí i příslušný náměstek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP