(17.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Na tuto interpelaci odpoví pan ministr zdravotnictví Leoš Heger, kterého zvu k řečništi.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážená paní poslankyně, já se pokusím odpovědět na vaše otázky, ty konkrétní, které jste položila, a ve zbytku času třeba řeknu něco obecně o tom IZIP.

Jakou přidanou hodnotu ten projekt měl, je v současné době opravdu docela obtížné říci. Mně je jasné, že mediálně je velmi populární říkat 2 miliardy korun, a to nemyslím jako politický osten, ale prostě takhle se to v médiích zavedlo. Já bych předeslal tuhle věc komentářem o vývoji v Evropě.

Pokusy v posledních pěti letech zavést nějaký centrální systém výměny informací proběhly v řadě zemí. My se teď snažíme inspirovat v Dánsku, kde běží systém jakési zdravotní karty, kam se posílají základní údaje o pacientovi a všechny kraje si podle svého vedou svou dokumentaci a na základě národního standardu tam posílají základní údaje, co se s pacientem dělo v poslední době, základní diagnózu, medikaci a podobně. Já to říkám proto, že podobný projekt, který byl daleko velkoryseji uspořádán ve Velké Británii, skončil totálním krachem po asi třech letech a ty výdaje údajně se pohybovaly okolo pěti miliard liber. Takže ta věc je technicky složitá.

Faktem je, že IZIP byl založen relativně avantgardně před deseti lety, ale nějak se přestal rozvíjet a ztratil jakoukoliv popularitu mezi těmi, kterým měl sloužit z 50 %, mezi lékaři. Druhých 50 % byli pacienti. Těm pacientům sloužil. Ty dva miliony pacientů, kteří se tam přihlásili, to používaly, do jaké míry, těžko říct, jako přehled, co se děje s jejich zdravotním účtem. Pravděpodobně ne všichni, pravděpodobně byly ty výdaje používány i k jakémusi náboru pojištěnců, protože se platily jakési benefity pacientům, když si ten IZIP založili. Kolik z těch dvou miliard opravdu nepadlo vniveč, říkám otevřeně, v tuto chvíli nejsme schopni říct a asi nebude možné to říci, ale rozhodně nějakou přidanou hodnotu ve smyslu získaného know-how, byť ukázalo jistou slepou cestu, ten projekt měl jistou hodnotu pro pacienty, a že na něm běží portál za ty peníze, se také ví.

My jsme udělali s panem premiérem politické rozhodnutí, že doporučíme projekt uzavřít v době, kdy dozrály všechny smluvní záludnosti, které v tom projektu byly. Před dvěma lety, když já jsem nastoupil na ministerstvo, ten projekt byl zasmlouván do konce roku 2016 a byl vpodstatě nevypověditelný, anebo násilně vypověditelný za cenu arbitráže. Tlakem na správní radu se postupně tedy jednak nastartovaly pilotní projekty, které měly - přestože každý tušil, že ten projekt neběží dobře, tak bylo potřeba to trošku objektivizovat, aby nikdo nemohl říct: oni si lékaři vymýšlejí a vy jste to shodili prostě z důvodů nějakých politických nebo byznysových - tak ten pilotní projekt měl prokázat, jestli ten projekt je k něčemu, nebo ne. Není dokončen, bude dokončen v pololetí, ale předběžné údaje jsou, že k žádnému posunu nedojde. Mezitím správní rada se rozhýbala a donutila management k tomu, aby dojednal jednak převzetí akcií a jednak zkrácení smluv do konce letošního roku, takže ten projekt teď je možné vypovědět bez rizika arbitráže, nebo s minimálním rizikem, a k tomu doufám dojde podle rozhodnutí správní rady.

Jak budeme šetřit tyto věci dál. Já bych jenom řekl věc, která se nějak zapomněla, že tam leží na ten celý projekt trestní oznámení, která podala strana Věcí veřejných asi před půl rokem, takže my se budeme snažit nějak zjistit, co se s ním děje. My organizujeme kontrolu do VZP, která by měla prozkoumat smluvní síť v příslušných dobách, podmínky pro rozhodování, pro uzavírání smluv, zda tam bylo zmocnění správné, zda bylo v některé době povinné výběrové řízení a bylo provedeno, nebo ne. Doufám, že kontrola proběhne v řádu týdnů a že budeme potom se schopni rozhodnout, zda máme podat nějaké trestní oznámení, nebo ne.

Tolik k tomu věcnému postupu, jestli to tak stačí.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Paní poslankyně se chystá položit doplňující otázku? Nechystá.

Je 17.55 hodin a podle § 111 prvního odstavce jednacího řádu je přesně tento čas poslední možností přednést interpelaci. Tak jakkoliv jsem to ani nečekala, musím pozvat ještě k mikrofonu pana poslance Igora Svojáka, který ovšem není přítomen, tak doufám, že stihnu pozvat paní poslankyni Rusovou ještě v čase 17.55. Je tomu tak a paní poslankyně Rusová má slovo. Interpeluje samozřejmě pana ministra obrany, který, předpokládám, že se dostaví, že sleduje dění někde zvenčí. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Rusová: Děkuji. Já využiji této možnosti, i když pan ministr tady momentálně přítomen není, ale pokud se nedostaví, tak věřím, že řádně odpoví na tuto ústní interpelaci písemně.

Pane nepřítomný ministře, moje první otázka se týká organizace vojáků z povolání v jednotlivých hodnostech. Zajímá mě především nepoměr zařazení do hodnostních sborů generálů, vyšších důstojníků a nižších důstojníků vůči počtu tzv. dělníků, tedy poddůstojníků a mužstva, na kterých se zakládá každá moderní armáda. Podle počtů předložených vaším ministerstvem k 1. lednu 2011 se dá říct, že téměř na každého ze sboru poddůstojníků a mužstva připadá jeden nižší či vyšší důstojník. Protože například majorů je 1107 a svobodníků 1234, kapitánů je 1518 a rotných 1677. Když spočítáme celkový počet vojáků Armády České republiky v poměru důstojníků vůči poddůstojníkům a mužstvu, tak je to jedenapůl vojáka na jednoho důstojníka. Armádu to musí určitě stát velmi mnoho finančních prostředků.

Jestliže se plánuje snižování počtu vojáků, moje druhá otázka zní, zda se tato reorganizace bude týkat konečně i důstojníků. Plánuje se propustit až 5 tisíc vojáků. Pokud by se opět propouštělo jen na straně mužstva a poddůstojníků, naše armáda by byla armádou důstojníků. (Upozornění na čas.) Zdá se vám tato teoreticky možná situace normální, anebo se jedná právě o to ořezávání sádla a ponechávání svalů, jak jste tvrdil, že budete konat, když jste nastupoval do funkce? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní poslankyně. Za pana ministra by mohla promluvit akorát jeho aktovka, pokud nevstoupí. Já musím ujistit paní poslankyni, že pan ministr musí splnit svoji povinnost a odpovědět ve smyslu jednacího řádu písemně.

Ukončím bod interpelace, ukončím i dnešní jednání. Děkuji vám za účast. Přerušuji schůzi do zítřejšího rána do 9. hodiny a přeji vám hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP