(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za tuto informaci a otevírám všeobecnou rozpravu, do které se dívám, kdo se hlásí k rozhlasu. Nevidím ale nikoho, takže mohu pravděpodobně rozpravu zase ukončit a můžeme ještě přistoupit k podrobné rozpravě.

Otevírám tedy i rozpravu podrobnou, pokud chce někdo upravit usnesení, ale ani tady se nikdo nehlásí, takže můžeme i podrobnou rozpravu ukončit a můžeme zřejmě hlasovat o návrhu usnesení, se kterým jsme byli seznámeni.

 

Nechám hlasovat o návrhu usnesení, které přednesl pan poslanec Kubata.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 139, přihlášeno je 152, pro hlasovalo 87, proti 1. Usnesení k rozhlasu bylo přijato.

 

Končím projednávání bodu 104 a začínáme projednávat bod číslo 105. To je

105.
Výroční zpráva o činnosti České televize za rok 2011
/sněmovní tisk 655/

Tento tisk projednal volební výbor, jehož usnesení máme jako 655/1. Opět bych požádal pana poslance Václava Mencla, aby nás informoval o jednání výboru k výroční zprávě o činnosti České televize a také nás seznámil s návrhem na usnesení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji, pane předsedající. Volební výbor tuto zprávu projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje výroční zprávu Rady České televize za rok 2011." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Otevřu všeobecnou rozpravu k tomuto úvodu pana poslance Mencla. Hlásí se někdo do rozpravy k tomuto bodu, k výroční zprávě o činnosti České televize. Nehlásí, takže můžeme ukončit rozpravu. Já musím ještě otevřít rozpravu podrobnou. Do ní se také nikdo nehlásí, jak vidím, takže můžeme i podrobnou rozpravu ukončit.

 

Budeme hlasovat pouze o návrhu usnesení, které tady přednesl pan poslanec Mencl. Usnesení známe.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout toto usnesení o výroční zprávě, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 140, přihlášeno 153, pro hlasovalo 69, proti 27. Takže to nebylo přijato.

 

Pan poslanec Mencl se jde podívat na hlasování. (Probíhá kontrola hlasování.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Gazdík.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, dovoluji si požádat o zpochybnění hlasování. Na sjetině mám ne, chtěl jsem hlasovat ano. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan předseda vlády se hlásil o slovo. Ne. To jenom náhodou jdete kolem. Dobře.

 

Budeme hlasovat o námitce pana poslance Gazdíka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro to, přijmout námitku pana poslance Gazdíka k poslednímu hlasování, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 141, přihlášeno 153, pro hlasovalo 103, proti 4. Námitka byla přijata.

 

Je tady návrh vás všechny odhlásit. Tak vás všechny odhlašuji. Musíte se znovu přihlásit, kdo budete hlasovat, takže se přihlaste.

 

Připomenu, že budeme hlasovat o návrhu usnesení předloženém panem poslancem Václavem Menclem, které se týkalo Výroční zprávy o činnosti České televize za rok 2011. To je ten text usnesení, o kterém hlasujeme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 142, přihlášeno je 118, pro hlasovalo 84, proti 22. Usnesení bylo přijato. Můžeme ukončit bod 105.

 

Máme tu bod 106. Je to

106.
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2011
/sněmovní tisk 667/

Zpráva byla přikázána hospodářskému výboru. Usnesení výboru dosud nebylo doručeno. Byl bych nejraději, kdyby nějaký zástupce hospodářského výboru - už je tady pan poslanec Husák. Výborně. Tak nás bude informovat.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane místopředsedo, program schůze vzal větší rychlost, než jsme předpokládali. Hospodářský výbor bude projednávat tento tisk na dnešním zasedání. Já bych chtěl požádat, jestli je možné, o přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Aha. Takže to odročíme. Vzhledem k tomu, že to nebylo projednáno výborem. Bude to na příští schůzi. Tak to raději odhlasujeme. Bude to návrh na odročení projednávání tohoto bodu na příští schůzi, až to bude projednáno výborem.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro odročení na příští schůzi po projednání výborem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 143. Přihlášeno je 122, pro hlasovalo 73, proti 11. Odročení bylo přijato. Budeme to projednávat příště.

 

Máme tady bod číslo 107. Je to

107.
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2011
/sněmovní tisk 656/

Opět tuto zprávu projednal rozpočtový výbor, tisk 656. Máme usnesení jako 656/1. Já požádám zpravodaje výboru pana poslance Radima Jirouta, který přichází. Tomu říkám přijít v pravý čas. Pan poslanec už loví ten správný materiál, takže prosím, pane poslanče. Kdybyste nám k tomu jednání o finančním arbitrovi řekl, k čemu výbor dospěl.

 

Poslanec Radim Jirout: Dobré dopoledne. Rozpočtový výbor jednomyslně přijal zprávu finančního arbitra a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2011."

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je vše. Dobře. Máme tady usnesení. Děkuji. Já k tomu otevřu všeobecnou rozpravu. Dívám se, kdo se do ní hlásí. Nikdo se nehlásí, takže můžeme rozpravu ukončit. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Návrh usnesení jsme už slyšeli. Ptám se, jestli někdo chce k tomu ještě něco. Pokud nikdo nic nemá k návrhu usnesení, tak můžeme i podrobnou ukončit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP