Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
11. července 2012 v 9.01 hodin
Přítomno: 179 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hezké dobré ráno, vážené kolegyně a kolegové. Zahajuji druhý jednací den 41. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás zde vítám. Věřím, že v krátké době ztišíte poněkud hladinu hluku, která začala vlastně už dřív než v 9 hodin. Také věřím tomu, že si uvědomíte, kde jsou vaše místa, a že tato místa obsadíte.

Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a zároveň mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan ministr Chalupa má náhradní kartu číslo 12, pan poslanec Paroubek má náhradní kartu číslo 6. Další náhradní karty nejsou hlášeny. (Silný ruch v sále.)

Seznámím vás nyní s omluvami neúčasti na jednání. O tuto omluvu požádali tito poslanci a tito členové vlády: Bém Pavel - osobní důvody, Besser Jiří - zdravotní důvody, Florián Jan - osobní důvody, Klučka Václav - zdravotní důvody, Lukša Pavol - rodinné důvody.

Chtěla bych vás opravdu poprosit, abyste alespoň trochu ztišili hladinu hluku... Zatím se mi to nedaří, přesto zkusím pokračovat.

Pan poslanec Michalík Alfréd - zdravotní důvody, Novotný Josef starší - osobní důvody, paní poslankyně Putnová Anna - zahraniční cesta, pan poslanec Staněk Pavel - zdravotní důvody.

Pokud jde o členy vlády, omlouvají se: pan ministr Jankovský Kamil - zahraniční cesta, Kubice Jan - pracovní důvody, Schwarzenberg Karel - pracovní důvody, Vondra Alexandr - též pracovní důvody. Tolik k omluvám.

Dnes se budeme věnovat bodům z bloku třetích čtení...

Pan poslanec Hojda mi oznamuje, že se též omlouvá od 9.30 do 13 hodin. Nicméně v podkladech jeho omluva není. Ono je třeba tu omluvu doručit na správné místo, pane poslanče... (Domluva mimo mikrofon.) Takže ještě jednou: pan poslanec Hojda se omlouvá v době od 9.30 do 15 hodin z důvodu pracovního jednání v rámci dozorčí rady SFDI. Tolik tedy k omluvám.

Dnes se budeme věnovat bodům z bloku třetích čtení zákonů, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 18, 19 a 20, sněmovní tisky 604, 621 a 580. Poté se případně budeme věnovat bodům z prvního čtení zákonů. Připomínám, že odpoledne máme pevně zařazený bod číslo 23.

Nyní se hlásí o slovo předseda poslaneckého klubu ODS. Prosím pana poslance Stanjuru. (Trvalý hluk v sále.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, mám několik návrhů k pořadu jednání schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Prosím o klid, protože jinak nebudu návrhy od pana předsedy slyšet.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Zkusím mluvit více nahlas, než je to obvyklé, snad mě bude potom slyšet.

Navrhuji zařadit nové body, a to vládní návrh zákona o pojistném na důchodové spoření, sněmovní tisk 692, druhé i třetí čtení, a dále vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření, sněmovní tisk 693, druhé i třetí čtení. Současně navrhuji, pokud Sněmovna zařadí nové body, aby druhá čtení těchto zákonů byla dnes zařazena pevně jako první body dopoledního programu jako bod číslo jedna a číslo dvě.

Dále navrhuji -

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Promiňte. Jako první dva body dopoledního programu po prvním bodu, ano? (Posl. Stanjura: Ne, jako dva první body.) Jako první dva body. Okamžitě... Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: A pak navrhuji, abychom projednali další tisky v prvém čtení, a to v pořadí bodů 10, 9, 11, 12, 13 a 14 jako body 3 až 8.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Já se ještě jednou ujistím. Navrhujete tedy, aby jak ty návrhy, které se týkají druhého čtení a třetího, ale dnes druhého, a body prvního čtení všechny jako celek byly jedním blokem, kterým dnes dopoledne zahájíme?

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ano. A pak mám třetí návrh k pořadu jednání, abychom bod číslo 15 - záležitosti EU, vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení předchozího souhlasu, sněmovní tisk 726-E, pevně zařadili na dnešní odpoledne jako druhý bod. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Hlásí se ještě někdo s návrhem k programu schůze? Hlásí se pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Hezké dobré ráno, vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, paní a pánové. Dovoluji si jménem tří poslaneckých klubů - klubu KSČM, sociální demokracie a Věcí veřejných - vznést veto proti zařazení nových bodů, jak je načetl pan kolega Stanjura. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Tím jsme tedy vyřešili tuto věc a není v tomto smyslu nyní, o čem hlasovat... (Reakce ze sálu.) Já vám nerozumím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Podal jsem celkem tři návrhy, námitka byla vznesena k mému prvnímu návrhu. Druhý a třetí návrh jsou pevná zařazení již schválených bodů, o tom hlasovat můžeme.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Jinými slovy, pan předseda Kováčik nevznášel námitku jménem tří klubů k prvním čtením a k bodu 15.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní místopředsedkyně, mluvil jsem o nových bodech, které navrhoval zařadit pan kolega Stanjura.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: (Po konzultaci mimo mikrofon:) Vyjasnili jsme si to a myslím, že jsme si rozuměli rovnou. Čekala jsem ještě ujištění z obou stran.

Pane předsedo Stanjuro, očekávám, že svůj návrh týkající se bodu 15 vezmete zpět, protože u tohoto bodu není splněna lhůta. Pokud Sněmovna nemá námitek, mohu to brát takto za navržené.

Budeme tedy hlasovat pouze o jednom návrhu pana poslance a předsedy Stanjury, a to je zařazení bodů 9, 10, 11, 13, 14. Jedná se o první čtení - jako první body hned po zahájení dnešního dopoledního jednání. Já ještě jednou přivolám eventuálně kolegy z přísálí. Prosím, abyste si zkontrolovali, zda jste přihlášeni k hlasování.***
Přihlásit/registrovat se do ISP