(9.10 hodin)
(pokračuje Parkanová)

O tomto návrhu pana poslance Stanjury zahajuji hlasování a ptám se, kdo jej podporuje. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 27 z přihlášených 167 poslanců pro 157, proti 3. Tento návrh byl přijat.

 

Podle právě odhlasované změny programu tedy přistoupíme k projednávání bodu číslo 10. Tím je

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 724/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dobré dopoledne vážené kolegyně, vážení kolegové. Já vás tímto tiskem, doufám, příliš dlouho nezdržím, protože jde skutečně o velmi technickou záležitost, o novelu směřující k tomu, aby dnešní ústavy sociální péče, které jsou organizačními složkami státu, byly zákonem převedeny na právní formu příspěvkové organizace. Zdůvodnění je naprosto jednoduché. Pokud ústav sociální péče musí hospodařit v rámci státního rozpočtu, to znamená například příspěvky od klientů musí procházet jako příjmy státního rozpočtu, veškeré provozní výdaje ústavu sociální péče musí být výdaji státního rozpočtu, tak je to situace, která je velmi nešťastná vzhledem k administrativní a efektivní stránce celého hospodaření.

Kromě toho návrh obsahuje jedno drobné upřesnění, které se týká běhu lhůt.

Prosím tedy o propuštění této předlohy do druhého čtení a zároveň avizuji, že vzhledem k tomu, jak malého rozsahu a technického charakteru je ten materiál, budu potom v obecné rozpravě navrhovat zkrácení lhůty na projednání ve výboru na 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se nyní slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Renáta Witoszová.

 

Poslankyně Renáta Witoszová: Dobrý den paní předsedající, kolegyně, kolegové. Já mohu jenom říci, že organizační výbor tento pozměňovací tisk navrhl do sociálního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Tolik zpravodajská zpráva. Děkuji paní zpravodajce.

Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní hlásí někdo z místa, neboť písemné přihlášky nejsou. Nikdo se nehlásí. Tuto obecnou rozpravu končím.

Hlásí se pan ministr.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, jak jsem již avizoval, navrhuji zkrácení lhůty na projednání ve výboru či výborech na 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Pokud již nikdo další se nehlásí do rozpravy, tuto rozpravu končím.

Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Ptám se, zda někdo z poslanců a poslankyň navrhuje některý další výbor. Nevidím nikoho, kdo by chtěl něco navrhnout.

 

Přistoupíme tedy k hlasování o návrhu organizačního výboru přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku.

O tomto návrhu zahajuji hlasování a ptám se, kdo jej podporuje. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 28 z přihlášených 175 poslanců pro 157, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání o 30 dní.

O tomto návrhu zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 29 z přihlášených 175 poslanců pro 121, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Mohu konstatovat, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku. Lhůta byla zkrácena o 30 dní. Děkuji paní zpravodajce i panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu následujícímu. Tím je

9.
Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce,
Františka Bublana, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 601/ - prvé čtení

Jsme v prvém čtení a jsme v něm tak, že byla již přerušena obecná rozprava. Budeme tedy nyní pokračovat v této přerušené obecné rozpravě a já do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, zda se... Hlásí se pan poslanec Jeroným Tejc. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já bych chtěl požádat o to, abychom propustili tento návrh zákona do druhého čtení, protože se týká nejen zákoníku práce, ale týká se i služebního zákona, který samozřejmě dopadá na policisty a hasiče.

Jak většina z vás jistě ví, tak policistům i hasičům, a zejména u policistů je to velmi často využíváno, mnohdy bohužel i zneužíváno, je možné nařídit práci ročně až v souhrnu 150 hodin, za které tito policisté nezískávají žádný plat. To si myslím, že není správně, protože těch 150 hodin je vlastně jeden pracovní měsíc a dá se jednoduše říci, že policisté a hasiči pracují 13 měsíců za 12 platů. My se snažíme touto novelou odstranit tento podle našeho názoru nespravedlivý stav a snažíme se jej dostat do určité rovnováhy. Každý vnímá to, že policisté a hasiči v krizových momentech by měli pracovat nad rámec těch hodin, které jsou dány, a myslíme si proto, že by do zákona měla být doplněna podmínka, tedy že v takovém případě bude nutné, aby policisté či hasiči pracovali zadarmo pouze v případech vyhlášení krizového stavu.

Jsme ochotni jako předkladatelé samozřejmě na půdě výborů jednat o tom, jaká ta přesná definice má být, ale nemyslíme si, že ta současná praxe v mnoha regionech je platně a dobře využívána v duchu zákona tak, jak byl původně schválen, a myslíme si, že vyžaduje legislativní změnu. Už proto, že řada policistů dnes je demotivována, řada policistů prošla obdobím, kdy jim nejenom byl snížen plat o deset patnáct či více procent, ale především dnes nemají ani podmínky pro svou práci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP