(9.20 hodin)
(pokračuje Tejc)

Stále se snižuje podíl na provozních a investičních výdajích a to samozřejmě samo o sobě vede k demotivaci těchto lidí. A myslím si, že pokud policistů stále ubývá - v letech 2006 až 2007 policistů bylo přes 45 tisíc, dnes jich je 38 tisíc a pravděpodobně v příštích letech jich bude dále ubývat směrem k 35 a možná až 33 tisícům -, tak by nebylo dobře, aby ti, kteří tam zůstávají, kteří musí plnit více úkolů, byli díky tomuto zákonu nuceni pracovat zadarmo za ty, které stát nechce platit, které znovu nenabral, a ty, které propustil.

V tomto smyslu si myslíme, že je ta norma spravedlivá nejen ve vztahu k příslušníkům ozbrojených složek, ale také ve vztahu ke změně zákoníku práce, kde je spojitost pouze jediná, to je těch 150 hodin, a myslím si, že není důvod, abych tady opakoval to, co již řekl spolupředkladatel, pan poslanec Chvojka k té části, která se týká zákoníku práce, a tedy všech zaměstnanců.

Proto vás ještě jednou žádám o to, abychom propustili tento návrh do druhého čtení, abychom se věcně na půdě výborů bavili a zabývali touto situací. Myslím, že je ideální čas, protože už teď je vyhlášena akce Upír ze strany policistů, ze strany některých jejich odborů. Myslím si, že právě dobrý signál ze strany Poslanecké sněmovny, že se chce zabývat tímto tématem, by mohl obrousit hrany a mohl by vést k tomu, že na půdě Sněmovny a ve spolupráci s Ministerstvem vnitra budeme hledat řešení, jak ten zoufalý stav, který v policii na mnoha místech je, alespoň drobně upravit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Hlásí se pan zpravodaj Chvojka. Se závěrečným slovem zpravodaje, nebo do rozpravy? Do rozpravy. Pardon, zástupce navrhovatele.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych chtěl jenom připomenout dotaz, který jsem včera vznesl na pana ministra zdravotnictví a na který mi neměl čas odpovědět, protože jsme poté museli končit. Pan ministr zdravotnictví říkal, že se chystají, hodlají upravit zákon o specifických zdravotních službách tak, aby nedocházelo ke zbytečnému šikanování studentů, brigádníků a osob, které dělají práce na dohodu mimo pracovní poměr. Ptal jsem se ho včera a chtěl bych to, pane ministře, vědět, jestli opravdu můžete slíbit, že novela zákona bude předložena na konci prázdnin, jak jste včera říkal, a jestli by nebylo jednodušší novelu zákona o specifických zdravotních službách, jak ji navrhujeme my, propustit do druhého čtení a například ji postoupit nejen do ústavněprávního výboru a sociálního výboru, ale i do výboru pro zdravotnictví a tam tu předmětnou věc upravit tak, aby byla účinná co nejdříve. Já nevím, zda tu vaši navrhovanou a zatím zde ještě ne úplně specifikovanou úpravu opravdu předložíte na konci prázdnin. Myslím si, že i kdybyste ji náhodou předložil na konci prázdnin, účinnost bude o hodně později než náš návrh.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. O slovo se hlásí pan ministr zdravotnictví. Ještě než přistoupí k mikrofonu, seznámím vás se dvěma sděleními. Jednak s tím, že náhradní kartu číslo 26 má pan poslanec Hašek, a dále, protože zde vidím prvně nového ministra spravedlnosti pana Pavla Blažka, tak bych ho zde jménem Sněmovny chtěla přivítat a popřát mu hodně úspěchů v práci. (Potlesk.)

Nyní má slovo pan ministr zdravotnictví Leoš Heger.

 

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Děkuji, paní místopředsedkyně. Já si dovolím vaším prostřednictvím panu poslanci Chvojkovi odpovědět na jeho dotaz. (Předsedající vyzývá Sněmovnu ke klidu.) Já jsem tu záležitost konzultoval ještě dnes ráno u nás na ministerstvu. My jsme opravdu schopni připravit tu novelu do konce prázdnin. Pro případ, že by ten zákon prošel do druhého čtení, můžeme připravit pozměňovací návrh tak, aby to vyhovovalo záměru, který máme, myslím, oba společný.

Jen na vysvětlení dodám, že na rozdíl od technické novely zákona o zdravotních službách, toho velkého kodexu, která spěchala, je již ta novela podána kvůli souhlasu rodičů dětí, tak tady my jsme to chtěli dopracovat pečlivěji, protože tam je roční odklad na celý ten problém. Ale pokud se ten zákon objeví ve druhém čtení, tak budeme připraveni podat pozměňovací návrh k tomu vašemu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí. Hlásí se pan zpravodaj Jeník. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, já bych jenom podotkl ještě na margo předchozích vystoupení: Já samozřejmě chápu, že situace v ozbrojených sborech a složkách je taková, jak tady bylo řečeno, a že je potřeba se tím zabývat, nicméně ta novela bohužel byla podána na všechny zaměstnance ve velmi širokém rozsahu a týká se zaměstnanců nejenom státní správy, ale v podstatě všech pracujících. Možná je otázka, že ta novela měla být úžeji formulována.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. O slovo se hlásí pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Jednoznačně se vztahuje na všechny zaměstnance. Jeden problém, který se snažíme řešit, je otázka policistů a hasičů. Ten se snažíme řešit už dlouho. Dokonce jsme se snažili uspět i u Ústavního soudu, ale ten řekl, že tohle je věc, kterou nemůže vyřešit Ústavní soud, ale musí ji vyřešit zákonodárce. Proto tedy volíme tuto cestu.

Ta druhá oblast, kterou se snažíme řešit, je otázka zaměstnanců. My si prostě myslíme, že by v naší zemi nikdo neměl být nucen pracovat 150 hodin zdarma jen proto, že to zákon umožňuje. Právě zákoník práce by měl být ochranou zaměstnanců. Odkazovat se na to, že to je na základě dohody, kterou uzavře zaměstnavatel a zaměstnanec při nástupu do práce či při průběhu toho konkrétního zaměstnaneckého poměru, je sice formálně správné, ale uvědomme si, jak to v praxi funguje. Při nezaměstnanosti 10, 12, 8 procent si samozřejmě každý váží svého pracovního místa a raději přistoupí na to, co mu ten zákon umožňuje, tedy to, že podepíše zaměstnavateli, že bude pracovat 150 hodin ročně zdarma, než by o tu práci přišel. My si myslíme, že zákoník práce v tomto smyslu by měl skutečně mít na paměti ochranu zaměstnanců a toto by umožňovat neměl. Výjimkou by mohli být vedoucí zaměstnanci, tam je to samozřejmě na debatu, ale myslíme si, že by bylo dobré, aby se debata, která se tady teď odehrává, přesunula na půdu výborů, abychom se tím skutečně mohli zabývat důkladněji, než jak to činíme tady nyní.

Zároveň bych si dovolil požádat ministra vnitra, je-li přítomen, aby se k této věci vyjádřil. Myslím, že situace v policii je skutečně před výbuchem. Na říjen jsou ohlášeny různé protestní akce a bylo by dobré, aby pan ministr vnitra tady jasně vystoupil a řekl, zda tento návrh podporuje, nepodporuje, pokud ho nepodporuje, tak z jakých důvodů a jaká jiná opatření pan ministr vnitra Kubice představí, aby situaci v policii a v Hasičském záchranném sboru uklidnil.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Dále se o slovo hlásí pan ministr Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní místopředsedkyně. Já nechci zdržovat tuto debatu, jenom bych chtěl poukázat na mírnou nekonzistentnost argumentů, které tady padly, protože pokud někdo navrhuje omezení smluvní volnosti při stanovení mzdy, tak v podstatě jedním dechem by bylo potřeba dodat, že je také třeba zavést tabulky na odměňování v komerční sféře, protože to je v podstatě totéž. Přece smluvní volnost mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem mimo veřejnou správu znamená, že ty dvě strany se musí dohodnout na odměňování. A pokud dáváme volnost tomu, aby se dohodly na odměňování jako celku, tak je naprosto nadbytečné snažit se omezit možnost dohody i v rámci povolené míry přesčasové práce do 150 hodin ročně. To prostě nedává smysl. Proto také ta úprava od začátku roku 2012, návrat k té původní úpravě před rokem 2007. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP