(9.30 hodin)
(pokračuje Drábek)

Můžeme tady diskutovat o tom, jestli má stát nařizovat zaměstnavatelům a zaměstnancům, jaké mají mít vzájemně vztahy v oblasti odměňování, ale pokud jsme se většinově shodli na tom, že nemáme nařizovat v komerční sféře zaměstnavatelům a zaměstnancům, jaké mají být jejich smluvní vztahy v oblasti odměňování, nemělo by se to týkat ani této oblasti, tzn. té nárokové nebo povolené, zákonem stanovené úrovně práce přesčas.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Hlásí se pan zástupce navrhovatelů poslanec Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji, já jenom krátce. Chtěl bych reagovat na pana ministra. Smluvní volnost v oblasti pracovněprávních vztahů je už dlouhodobá pravicová floskule, kterou používají pravicové vlády a někteří pravicoví politici. Samozřejmě smluvní volnost je tam, ale je omezená, protože vztah zaměstnavatele a zaměstnance není rovnocenný, zaměstnanec vždycky tahá za kratší konec provázku. A všichni víme, že při dnešním stavu nezaměstnanosti a v dnešní době, kdy je krize, zaměstnanec kvůli tomu, aby dostal práci, a třeba v době, kdy je po dlouhodobé nezaměstnanosti, podepíše cokoli. Smluvní volnost je hezká floskule, hezké téma, ale v zásadě to tak není. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Z místa se hlásí pan poslanec Huml a já mu dávám slovo.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobrý den. Také bych chtěl doplnit jednu myšlenku a ta je také důležitá, si myslím. Máme tady minimální mzdu. Přece nemáme už dávno otrockou práci, ta už byla zrušena. A já se opravdu podivuji tomu, že ministři vlády tady říkají, jak to v té komerční sféře něco bude stát, ale ono to připravuje stát o zisky, protože tím pádem, když není žádná mzda, tak nejsou žádné odvody do daní, nejsou žádné odvody do sociálního a zdravotního pojištění. Je to úplně obráceně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Hlásí se pan poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Jen s jedním doplněním. To, co tady říkal pan ministr Drábek, už částečně popřel pan kolega Huml, nicméně ještě jedno doplnění. Uvědomme si, že skutečně je tady řada zaměstnanců, kteří pracují za minimální mzdu. A tímto způsobem že přistoupí na to, že se zvýší počet hodin, za které pracují, tak samozřejmě se tím rozmělní i hodinová mzda, tzn., tito lidé pracují za menší část, pokud přistoupí na 150 hodin, než je stanoveno zákonem, a tím podle mého názoru je i obcházen zákon. Takže v tomto smyslu zejména u lidí, kteří pracují za nižší mzdu, to opatření, které navrhujeme, výrazně prospěje, a myslím si, že to není nic, co by naši ekonomiku ničilo, spíše naopak možná povede k tomu, že lidé budou spokojenější a také se nebude neustále propadat spotřeba, která tady byla za této vlády podlomena.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do této obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, tuto rozpravu končím a ptám se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda si přejí vystoupit se závěrečnými slovy. Není tomu tak. Připravme se tedy na to, že budeme nyní hlasovat o dvou návrzích, které byly podány. Přivolávám naše kolegy z předsálí. Budeme hlasovat jednak o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Tento návrh byl podán panem poslancem Polčákem. A jako další budeme hlasovat návrh na zamítnutí předloženého návrhu, to je návrh pana poslance Jeníka.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o prvním avizovaném návrhu a tím je návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 30, z přihlášených 178 poslanců pro 89, proti 83, tento návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se pan ministr Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dobrý den, dámy a pánové, já se velice omlouvám, jsem dnes nějaký polovičatý. Zvedl jsem ruku, ale zřejmě jsem nestiskl tlačítko, byť jsem byl hluboce přesvědčen, že tak činím. Nevím, zda to bylo mojí chybou, či chybou zařízení. Prosím, zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr vznáší námitku proti hlasování.

O této námitce rozhodneme hlasováním, které právě zahajuji. Ptám se, kdo je pro tuto námitku. Kdo je proti?

hlasování číslo 31 z přihlášených 178 poslanců pro 138, proti 17, námitka byla přijata.

 

Dříve než zopakujeme hlasování o vrácení předloženého návrhu navrhovateli, tak vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Až tak všichni učiníte, všichni, kteří si tak budete přát, tak zahájíme hlasování o návrhu na vrácení návrhu k dopracování.

Toto hlasování zahajuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 32 z přihlášených 177 poslanců pro 94, proti 82, tento návrh byl přijat.

 

Ještě počkáme na kontrolu hlasovacích listin. Hlásí se pan poslanec Dolejš a tušíme, co nám chce říct.

 

Poslanec Richard Dolejš: Dobrý den. Zpochybňuji hlasování, hlasoval jsem ne, a na záznamu mám ano.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zpochybňujete tedy toto hlasování? O vaší námitce zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 33 z přihlášených 177 poslanců pro 170, proti 1, návrh byl přijat.

 

Budeme na třetí pokus hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

O tomto návrhu hlasování zahajuji a ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 34 z přihlášených 177 poslanců pro 92, proti 85, tento návrh byl přijat.

 

Pokud není vůle ještě jednou zkontrolovat hlasovací listiny, tak mohu konstatovat, že pro dnešní den jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

 

Můžeme přistoupit k bodu následujícímu. Tímto bodem je

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 733/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, slovo je vaše.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych předložil primárně transpoziční novelu zákona o dani z přidané hodnoty, kterou jsme povinni zavést do národní legislativy nová pravidla týkající se fakturace. Týká se to daňových dokladů, jejich vystavování a uchovávání, zrovnoprávnění daňových dokladů v elektronické a listinné podobě a změn souvisejících a navazujících. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP