(9.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu zpravodajovi. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se do ní pan poslanec Šťastný. Prosím.

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, já bych k tomuto návrhu chtěl říci jenom jedinou věc. Chtěl bych požádat, zda by bylo možné, aby až se dostane tento návrh týkající se změny daně z tabákových výrobků na půdu rozpočtového výboru, zda by byl rozpočtový výbor tak hodný a připravil srovnání vývoje tabákové daně za posledních dvacet let v souvislosti se spotřebním košem, resp. s nárůstem výdajů domácností.

Já tady chci totiž upozornit, že zatímco my se snažíme daň z tabákových výrobků zvyšovat velmi pomalým tempem na hranici nejnižší možné úrovně, kterou nám přikazuje evropská směrnice, tak dnes je ta cena tabákových výrobků v porovnání s rokem 1990, když ji přepočteme na spotřební koš, nižší, než byla tehdy. Jednoduše řečeno, kdybychom vzali, kolik si člověk mohl před revolucí koupit cigaret a kolik si jich mohl koupit dnes, tak dnes si jich může koupit více. Já to říkám jenom s ohledem na to, že v nějakých dalších návrzích Ministerstvo financí navrhuje zvyšování přímých daní tu či onde, zavádění mimořádného zdanění vysokopříjmových skupin atd., ale v tomto ohledu podle mého názoru nečerpá, nebo nevyužívá veškeré rezervy, které by využívat mohl. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. O slovo se dále přihlásil pan poslanec Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, jsem též pro, jak tady pan ministr uvedl, aby tento materiál byl postoupen do dalšího jednání a abychom se zabývali spotřebními daněmi v celém rozsahu, to, co je navrženo, popřípadě, jak už mám zkušenost, možná se ještě objeví jiné nápady a náměty, jak zvýšit příjem státního inkasa.

Já jenom k tomu, co tady bylo řečeno. Ano, je to harmonizační, ale nesouhlasím s kolegou Šťastným, že bychom byli pod prahem nebo se toulali někde na konci srovnání s Evropskou unií. To, co je navrženo, je průměr, solidní, a řekl bych, v některých parametrech jsme vysoce nad požadavky Evropské unie.

Dokonce, co mě tady zaujalo, protože já vím, že někdy v únoru bylo to kolečko připomínkového řízení, tak třeba cena tabáku pro kouření dýmkového byla nějakých 1530 nebo 1540 navržena Ministerstvem financí. A při projednávání - ejhle - je teď z toho po dvou krocích 1800. Takže my jsme teď šli docela natáhnout to, takže myslím, že kolega Šťastný bude spokojen, abych nezneužil bonmotu šťastný, že se to opravdu zvyšuje výrazně nad požadavek, který je.

Víte, mě ale zaujala jiná věc. Tady to znělo jako spotřební koš. Já si myslím, když jsem poslouchal pana premiéra na tiskovce, co vláda učinila v této věci, že se trochu pomýlil, že je to možná jen nácvik třeba na zvyšování důchodů. Protože on řekl, cigarety, ty nejdražší, půjdou jen o 2 Kč a další rok o 5, aby to nebyla taková rána. A cigarety, které jsou nejdražší, ty mají určitý vzorek výpočtu, a snížilo se tam procento z 28 na 27. Takže tam je šetříme. Cigarety, co kouříte, kuřáci, ty 40-50korunové, ty se počítají jinak, cena spotřební daně. Tam je minimální daň. To je 2,10, ta jde na 2,26 - nechytejte mě za slovo v halířích. Ale dělá to s DPH téměř 5 Kč. Takže ti, co kouří ty drahé cigarety, budou šetřeni malým skokem, aby nám neutekli asi do těch nižších cigaret a kategorií. A ti, co kouří ty nejlevnější, šup, ti se budou přibližovat. To by se mi líbilo u důchodů. Ale u cigaret - tomu nerozumím! Ale nejsem od toho, abych všemu rozuměl. Takže to je například jenom v kategorii cigaret. Když položím otázku: Co chceme? Chceme zvýšit příjem státní pokladny, chceme zlikvidovat kouření, nebo omezit? A tady najednou vidíme, že ta opatření k tomu nesměřují. Tam jsme opatrnější na nárůst těch drahých cigaret, u těch levných to zase zvyšujeme. A vedle toho najednou běží móda elektronických cigaret, náplní. Odkud jsou, jaká je tam atestace? Položme si ty otázky. A ejhle, nikoho to netrápí.

Já vím, že kolega Šťastný mě kdysi nazval lobbistou za tabákový průmysl. Já jsem přestal kouřit v 86. roce a opravdu mě to netrápí. Mě vždycky trápí, proč to ekonomické opatření děláme. Odpověď, že to bude - pan ministr řekne - pro příští vládu, protože to zvedne spotřební daň a za dva roky se to projeví - neprojeví! Když jsme dělali třeba tabák, upravili jsme výraznějším skokem cenu tabáku, teď jsme na 1400 za kg, tak ta miliarda se projevila předzásobením předtím. Teď bude mít, jak se říká, hody pan ministr na financích. Teď ty firmy nakoupí ten tabák. A pak dva roky bude půst. Takže když se podíváte do těch tabulek, já je tady nemám před sebou, tak to byla miliarda dvě stě milionů, miliarda tři sta milionů - příjem, předzásobení. A potom rok dva za sebou dvě stě milionů. Takže tato logika toho nárůstu - ale já si myslím, že to vše bude do té diskuse, která proběhne na výborech a která bude určitě i velmi sledovaná veřejností, protože kouření každý rozumí.

Jinak pořád pléduji za to, ale už jsem vzdal pozměňující návrhy, udělat něco s doutníky. Ne že bych byl proti doutníkářům, ale cigareta 2,10 - 2,25 nebo kolik půjde nahoru, minimální, u doutníků jsme zase byli tvrdí a myslím, že 12 haléřů jsme tam zvedli, takže se blížíme k 1,50 Kč, a jestli je to doutník takovýto - nebo cigareta má 0,6 g tabáku a má tam 2,10 Kč, teď to budeme zvedat, doutník, jestli tam má 10 g, nebo i 40, jak jsou doutníky u nás, tak tam bude teď asi 1,50 Kč. A příjemně asi 50 až 80 milionů do státní pokladny z doutníků. Tak zase je tam vidět, že chápeme a máme určitý cit pro určitý druh zboží, a myslím si, že bychom se neměli tak upejpat a zhlédnout se ve zkušenostech, které jsou v zahraničí, a zvednout tu cenu, nebo být statečnější a i tady udělat úpravu směrem ke spotřební dani u tohoto druhu tabákového výrobku.

Takže suma sumárum, je tam o čem přemýšlet, je tam o čem diskutovat a věřím, že diskuse bude věcná a že se nám zase nepovede pod tím, kde se napřela největší pozornost, kdo nám udělá největší osvětu, tak v tom trendu pojedeme, ale rozumím, úspěch je, jak říkal pan premiér, i ten pozvolný nárůst. Ale říkám, když pozvolný, tak u všeho. A když skokový, tak skočme také u všeho.

Děkuji za vaši pozornost i za váš čas. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Hlásí se pan ministr financí.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já nepochybuji, že ta diskuse na rozpočtovém výboru bude mimořádně živá a že v následujících týdnech uvidím na Malé Straně známé tváře jak z British American Tobacco, tak i z Philip Morris, všichni tady budou jako vždycky, když se otevře spotřební daň k tabáku. Takže já se na tu diskusi těším.

Jenom dvě velmi stručné reakce na to, co říkal pan poslanec Boris Šťastný. Ano, kdybychom žili na pustém ostrově nebo kdybychom byli v Severní Koreji, tak já rád navrhnu, dvojnásobné, klidně trojnásobné zvýšení spotřební daně z tabáku. Protože kouření, věru, ač kuřák, nepokládám za sociální problém. Jsme-li země ve střední Evropě, nemůžeme se nedívat na to, za kolik se to prodává u našich sousedů. Protože jak u lihu, tak u tabáku necitlivé zvýšení oproti okolí znamená jenom zvýšení kontrabandu a snížení inkasa. Bohužel, takhle to funguje. To je první odpověď.

A ta druhá - logická odpověď na otázku pana poslance Braného. Ano, ten návrh, tak jak tady leží na stole, zvyšuje tlak na cenu u všech cigaret a já souhlasím s tím, že tlak na cenu u dražších cigaret je menší než tlak na cenu u těch dražších cigaret. To je pravda. Je to přesně v rámci evropských pravidel, nikdo nám nemůže vytýkat, že kohokoliv diskriminujeme. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP