(10.00 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Nicméně právě proto, že nepokládám kouření za sociální problém, tak jsem povinen dívat se na to při tom návrhu i z hlediska národohospodářského. A pokud kuřáci levných cigaret budou utíkat - ideální samozřejmě by bylo, kdyby nekouřili vůbec - ale budou-li utíkat do kouření těch drahých cigaret, tak je mi to úplně jedno, protože zchudnou dovozci. Pokud by ovšem kuřáci drahých cigaret utíkali - jako že poslední dobou utíkají - do kouření levnějších cigaret, tak mi to jedno není, protože by nám taky mohli zavřít Kutnou Horu. A to je úplně jednoduchý důvod, proč máte na stole takový návrh, jaký máte.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Boris Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji. Já jenom stručnou repliku na slova pana ministra. Ono to je jistě pravda, ale my nežijeme na pustém ostrově, ale na druhé straně také žijeme v nějakém evropském prostoru. A nejčastější - a teď chci připomenout, že za žádných okolností nejsem žádným bojovníkem za zvyšování daní z tabákových výrobků, já jsem bojovníkem za ochranu nekuřáků, to je jiná věc a to je potřeba takto vnímat. A skutečnost, že hlavní argument při hýbání s cenami tabákových výrobků ať už formou spotřební daně, nebo případně jiným způsobem, tak je pouze to, že když se zvýší cena, že se budou cigarety pašovat, je argument v evropském prostoru lichý. Protože Česká republika je obklopena ostatními zeměmi Evropské unie, kde cena cigaret je vyšší a pohyb zboží a osob je samozřejmě volný. To znamená, že kdyby tomu tak bylo, tak by se cigarety od nás naprosto masivním způsobem převážely do Německa a naopak. Čili znovu říkám: Tato věc nefunguje, pašování funguje v zemích nikoli, jako je Česká republika.

A poslední replika. My jsme tady hovořili s panem ministrem zdravotnictví Hegrem před rokem o rozumné věci. Místo toho, abychom navyšovali nějakým zásadním způsobem daně u tabákových výrobků, tak bychom se měli v zákoně o rozpočtovém určení daní podívat, kam ty daně směřují. Totiž daně z tabákových výrobků, ta spotřební daň z tabákového výrobku prostě spadne do státního rozpočtu a postavíme si za ni tu silnici, tu něco jiného a já jsem přesvědčen, že alespoň část té daně - a tady nehovořím o žádném zvyšování, tady hovořím o rozpočtovém určení, spravedlivém určení - by měla směřovat směrem ke zdravotním pojišťovnám. A je to určitý námět, který tady znovu opakuji panu ministru financí, že by stálo za to, aby malá část směřovala do zdravotních pojišťoven, tam byla stoprocentně přerozdělena a tak byla použita tam, kde je skutečně potřeba, to znamená v rámci léčby nemocí, které kouření způsobuje. To je spravedlivý způsob. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Slovo má pan ministr financí.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Nechci to nijak natahovat. Slyšel jsem vaši žádost pro rozpočtový výbor. Rozpočtový výbor stejně nemá jinou šanci, než se s tím obrátit na Ministerstvo financí, tak my vám přineseme ta srovnání, pane poslanče, a myslím, že vám zdůvodníme, proč by zvyšování daně bylo bohužel na její inkaso kontraproduktivní, jak jsme zjistili naposled ještě za Edy Janoty - dej mu pánbůh nebe -, při přece jenom příliš necitlivém zvýšení spotřební daně z lihu a jeho následném snížení inkasa a výrazném zvýšení nákladů na represivní nástroje proti černým palírnám a podobně. Prostě, tak to bohužel u těchto sociálně patologických jevů funguje.

Jinak si troufnu říct, že spotřební daň z tabáku není žádné pojištění, které je určeno na nějaký předem určený výdaj. To je prostě univerzální daň, mezi příjmy státního rozpočtu a výdaji státního rozpočtu je čínská zeď. Peníze nemají mašličky a nikam nejsou dopředu směřovány. A při jisté míře nadsázky, jistě mi ji prominete, mohu říct, že váš návrh dává asi stejnou logiku, jako kdyby někdo navrhoval, že penzijní fondy by měly sponzorovat tabákový průmysl, protože jim umožňuje prosperovat zkracováním důchodcovského života. To je úplně stejná logika.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v rozpravě. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pánů... nepředpokládám je. A protože nebyly podány žádné procedurální návrhy, tak se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Přivolala jsem gongem naše kolegy z předsálí.

Pokud jde o organizační výbor, tak ten navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, zda ještě někdo navrhuje jiný výbor. Prosím, pánové, domluvte si pořadí, jak libo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Vzhledem k tomu, že se jedná o zemědělskou komoditu, tak bych doporučoval -

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Promiňte, já vám vůbec nerozumím.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Doporučoval bych přikázání ještě zemědělskému výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Pan poslanec Bauer.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl přikázat tento bod výboru pro evropské záležitosti. Chtěl bych uklidnit jak pana předkladatele, tak i vás všechny, že můj návrh není veden tím, abychom komplikovali projednávání tohoto materiálu nebo se setkávali se zástupci firem. Bylo tady řečeno, že to je významně harmonizační materiál, a my jsme se v minulosti při tvorbě mandátu pro českou vládu mnohokrát tímto bodem zabývali. Z toho důvodu pochází můj návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Ještě se hlásí pan ministr.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Jenom drobná poznámka. Samozřejmě, nechci tu odpověď hned, ale ve druhém čtení by mě velmi zajímal názor zemědělského výboru, kolik že domácí produkce tabáku je v tabákových výrobcích prodávaných v České republice. My jsme se zatím na Ministerstvu financí k žádnému číslu nedostali, ale zemědělský výbor vzhledem k tomu, že se k tomu hlásí jako k zemědělské komoditě, určitě nějaké takové informace má.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Možná bude zemědělský výbor studovat, kolik je mezi zemědělci kuřáků. To je také jeho právo. Prosím.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Pokud jsem si vědom, tak i tabákový průmysl spadá pod zemědělský výbor a Ministerstvo zemědělství.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dobrý den, paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, já jenom pro drobnou edukaci: Zákon, který upravuje nakládání s tabákem a tabákovými výrobky není jenom zákon o spotřebních daních a DPH, ale jde také o zákon o potravinách a tabákových výrobcích, který spadá pod gesci zemědělského výboru. A mimoto není vyloučeno, že se bude mluvit i o spotřebních daních na potraviny. Čili já se vřele přimlouvám za to, aby zemědělský výbor tuto materii také projednával. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, jenom chci upozornit, že nejsme v rozpravě. Samozřejmě, na pana ministra to neplatí, počkejte, pane ministře, až dokončím větu. (Ministr Kalousek skáče předsedající do řeči.) Nejsme v rozpravě, pouze bychom měli navrhovat návrhy k hlasování. Na pana ministra to zcela jistě neplatí.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Nicméně, přesto bych chtěl veřejnost varovat, že pokud bude zemědělský výbor projednávat tento návrh, že předseda KSČM tady avizoval možnost návrhu uvalení spotřební daně na potraviny. Tak tohle nenapadlo ještě ani Kalouska! (Oživení, smích a potlesk v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Nezlobte se, ale toto není rozprava, toto jsou návrhy. Vlastně, pan ministr ji otevřel. Děkuji vám, pane ministře, vřele. (Smích v sále.)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji panu ministrovi Kalouskovi za to, že otevřel rozpravu. To za prvé. A za druhé, pokud se nemýlím, tak přednostní právo platí pro mne i v tomto případě, čili mohu skutečně kdykoliv a k čemukoliv. Ale ne že předseda KSČM, ten sedí tamhle a neříká vůbec nic momentálně a je to nejmoudřejší, ale předseda klubu KSČM vyjádřil obavu, že právě pan ministr Kalousek by mohl dostat ten nápad uvalit vyšší spotřební daně na potraviny, a my v zemědělském výboru tomu chceme zabránit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, takže zde máme tři návrhy k hlasování. Padly zde návrhy na to, aby se výbory rozpočtový, zemědělský a výbor pro evropské záležitosti touto materií zabývaly. Já už jsem předtím vehementně přivolávala naše kolegy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP