(11.50 hodin)
(pokračuje Benda)

Všechny ostatní země východního bloku provedly církevní restituce. Tady se s nimi dvacet let čeká. A to i ty země, které neprovedly ty fyzické, které neprovedly ty restituce fyzickým osobám. Tady se s nimi bohužel dvacet let čeká, a čeká se až do okamžiku, kdy přijde Ústavní soud a řekne: Příliš dlouho jste na svou povinnost, milý Parlamente, kašlali.

Začneme vydávat a tato vláda předstoupí s modelem, který říká: Ano, my se pokusíme současně s tím, kdy vyhovíme Ústavnímu soudu, dojít do situace, aby došlo k odluce státu a církví ve smyslu financování představitelů duchovních církví ze státního rozpočtu. To je přece principem tohoto návrhu zákona. Tím není vracení majetku. Majetek prostě vrácen bude, protože tak řekl Ústavní soud, a můžete si čtyřikrát tady odhlasovat, že nic nevrátíte, a holt ten majetek bude vydáván, bude vydáván nejenom majetek, který je dneska v držení státu, ale bude vydáván i ten ostatní majetek a budeme z toho mít jenom tisíce soudních sporů a tisíce ostud.

To, co předkládá tato vláda, je, že majetek, který ona už nedrží, za něj vyplácí náhradu, aby tento majetek nemusel být vydáván, a současně stanoví ono právě přechodné období, které má umožnit, aby církve se postavily na vlastní nohy, aby do budoucna nebyly závislé na státním rozpočtu, aby do budoucna těch 80 % populace, která si myslí, že není správné, aby platila duchovní jednotlivých církví, aby tuto možnost mělo a aby církve byly soběstačné.

A vy chodíte a říkáte: Pojďme se vrátit k modelu, kdy my budeme mít nadále dozor nad církvemi v tom, že je budeme financovat, v tom, že je budeme platit, že budeme rozhodovat, kolik mají duchovních. A odmítáte připustit tuto myšlenku. Mě to zlobí, protože ta argumentace vždycky se zaběhne nekonečně do historie a pokládám za strašně nefér prostě se tady vracet tu k husitství, tu k třicetileté válce a říkat, jak byl kdo hodný, a pak si nerozumíte ani mezi sebou, jednotliví opoziční představitelé, protože někdo je víc husita, někdo je méně husita, někdo ho vidí jako božího bojovníka, což se mimochodem viděl i Breivik jako boží bojovník, někdo ho vidí jako katolického kněze. Stává se. Ale bavme se o principech toho zákona. A populismus, který vám vyčítám, je v tom, že sázíte na závist. Že sázíte na závist: Nepřejeme si, aby se někomu vracelo. Oni jsou to ti tlustí preláti - to se přece hrozně hezky říká -, kteří nás tady celou historii trápili a týrali. A v tomto já spatřuju váš populismus, a proto se na vás zlobím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Tejc se hlásí o slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, určitě tady zazněla řádka argumentů. Já bych jenom zdůraznil, že rozhodně je potřeba si vždy brát celou tu pravdu. Ústavní soud jasně řekl, že má dojít k vyrovnání s církvemi, ale rozhodně neřekl, že to má být tímto způsobem, který navrhuje vláda.

To, co my zpochybňujeme, není ono vyrovnání s církvemi, ale to, jakým způsobem se provádí. A to, že tady není výčet majetku, bude znamenat podle těch našich odhadů expertů, kteří provádějí to, co by měla provést vláda, to znamená screening jednotlivých katastrálních území, a to, jaký majetek by ve skutečnosti mohl být vydán, že s velkou pravděpodobností, pokud schválíme tato pravidla, která tato vláda říká, nebude vydán majetek v řádu 200 tis. ha, ale možná 400 tis. ha. A to je to, co my tady zpochybňujeme. My bychom rádi, aby tady byla jasná čísla. Takže to jen na úvod té debaty.

Nicméně myslím, že je potřeba občas si zacvičit, a proto bych podal návrh na přerušení a odročení jednání do 20. září 2012, a pro poslance koalice a poslankyně říkám, toto není cvičení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak cvičení. Nyní pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych poprosil, aby si kolegyně a kolegové, kteří po mně pokřikují, přečetli zákon, který se jmenuje o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Každý z nás může v okamžiku, kdy zazní podobný návrh, který podal pan předseda Tejc, podat opoziční návrh. (K plénu:) Je to pravda, nekřičte na mě. (Místopředseda Zaorálek: Však jsem vám dal slovo, pane poslanče.)

Já nemluvím s panem místopředsedou, který to řídí, který to zná, který to řídí a ví, že můžu podat opoziční návrh, který v této chvíli vznáším, a to abychom přerušili jednání Sněmovny na 20 minut do 12.15 hodin.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže ještě pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Já bych si dovolil pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu poslance Stanjury - do 19. září. (Veselost a potlesk ve sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Máme tady několik variant, prosím poslance, aby se dostavili do sálu, protože budeme přerušovat jednání v nějakém tom čase, který tu byl navržen.

 

První tedy - nebo poslední vlastně, který teď zazněl, byl návrh pana poslance Koníčka, který navrhoval, abychom přerušili projednávání tohoto bodu, majetkové vyrovnání s církvemi, abychom ho přerušili do 19. září. Takže zahajuji hlasování. (Žádosti o odhlášení.)

Pardon, omlouvám se, hlasování je zmatečné, proto je ruším, protože tady bylo ještě...

 

Budeme tedy hlasovat nejdřív po odhlášení. Doufám, že jste odhlášeni, a prosím, abyste se všichni přihlásili, abych tedy vyhověl návrhu na odhlášení. Tak ještě - všichni se musí znovu přihlásit. A nyní budeme už snad hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení do 19. září? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 50, přihlášeno je 161, pro přerušení hlasovalo 76, proti 84. Takže tento první návrh byl zamítnut.

 

Máme tady druhý návrh, to byl návrh pana poslance Stanjury, a pan poslanec Stanjura navrhoval, abychom přerušili toto jednání na 20 minut.

Zahajuji tedy hlasování o přerušení na 20 minut. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 51, přihlášeno je 168, pro 81, proti 66. Takže to také nebylo přijato.

 

A máme tady poslední variantu - to jsme si mohli ušetřit. A nakonec budeme stejně tedy hlasovat tu variantu poslance Tejce, který původně řekl, že chce přerušit toto jednání do 20. září. Takže nyní 20. září.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro 20. září, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. (Veselost a výkřiky ve sále) Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 52, přihlášeno 171, pro hlasovalo 82, proti 89, takže kupodivu ani toto nebylo nakonec přijato.

 

Takže vlastně všechny pokusy o přerušení tohoto bodu postupně zamítnuty a my se můžeme vrátit do projednávání, které zůstává nepřerušené.

Prvním přihlášeným do rozpravy je v tuto chvíli pan poslanec Látka, který se po posledním probojoval na první místo. Pan poslanec Jiří Paroubek bude hned za ním. Takže pan poslanec Látka má slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP