(13.00 hodin)
(pokračuje Grebeníček)

Ano, například i vznik Československé republiky 28. října 1918 podobně jako vývoj po roce 1945 byl poznamenán poněkud zmateným průběhem politického převratu. Naděje, které vzbuzovala nově nabytá národní svoboda, byla pouze jednou stránkou skutečnosti. Druhou byla hrozba hladu. Ferdinand Peroutka o této době napsal: "Strach před hladem vyrušoval členy národního výboru z uspokojení nad nabytou svobodou. Neklamali se v tom, že narazili na nebezpečí. Obávali se, aby divokost, již vzbuzuje hlad, nepřenesla se z bytů do ulic."

Pozemková reforma v roce 1919 byla pak docela logickým řešením stále se stupňující majetkové nerovnosti na venkově, která -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, já vzhledem k tomu, že vím, že tady poslanci dávají najevo, že by rádi dodrželi polední pauzu, chtěl jsem navrhnout, co kdybychom to udělali tak, že byste své vystoupení dokončil, třeba až se vrátíme do třetího čtení? Pokud by s tím byl souhlas, tak by to znamenalo, že bychom mohli dodržet... ("Ale nebude to číst znovu?!" - z pravé strany sálu.) Já to jenom navrhuji jako řešení, abychom dodrželi polední pauzu. Že by to bylo možné tak, že byste to mohl dokončit později, že bychom to nějak zaregistrovali, že byste začal potom v linii dalších řečníků. Myslím, že to tak lze, a jde o to, jestli byste s tím vy souhlasil, že bychom vás neomezovali, ale že byste to dokončil v té další fázi.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Pane předsedající, myslím si, že je třeba respektovat vaše kompetence, a za těchto okolností si taky myslím, že poslanci mají plné právo na polední přestávku, a rád se zapojím do diskuse po přerušení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za pochopení a přerušuji nyní, ve 13 hodin, jednání, vyhlašuji polední pauzu. Ve 14.30 bude jednání pokračovat. Jenom připomínám, že nebude pokračovat tímto bodem, protože na programu ve čtrnáct je vydání na základě návrhu mandátového a imunitního výboru. Takže první bod po přestávce bude ten, jak jsme si ho pevně naplánovali.

Děkuji za spolupráci a přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP