(15.50 hodin)
(pokračuje Klasnová)

Byl to navíc ministr Kalousek, kdo zrušil státní agenturu, která obchodovala s armádními přebytky. To se myslím také velmi zapomnělo. Funkci této státní společnosti převzaly dvě firmy, které vedl Richard Háva, a šlo o firmy Zenit a Omnipol. V kauze ProMoPro sehrál výraznou roli Kalouskův úřad - finančně analytický útvar. Proč se tento útvar nezabývá také hospodařením firem Omnipol či Zenit, pane ministře? Vždyť firmou Omnipol proteklo okolo 10 miliard z armádních zakázek, a to zejména právě za exministryně Vlasty Parkanové a jejího nástupce Bartáka.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v tomto případě přece opravdu vůbec nejde o Vlastu Parkanovou, nejde ani pouze o letouny CASA. Věřím, že umožníme-li řádné vyšetřování místopředsedkyně Sněmovny, umožníme tak i rozkrytí a prošetření mnoha dalších podivných obchodů Ministerstva obrany, nevýhodných pro stát a naši armádu, výhodných pouze pro vyvolené soukromníky. Jméno Richarda Hávy, majitele Omnipolu a přítele Miroslava Kalouska, jsem již zmínila. Minimálně v případě letounů CASA patří Omnipol mezi tyto vyvolené, byť v době prodeje už, jak pan Kalousek připomíná, Háva Omnipol oficiálně nevlastnil. Mezi tyto vyvolené patří například firma Penta. Minimálně pro tyto zmíněné vazby se domnívám, že by se Miroslav Kalousek neměl k tomuto případu jakkoliv vyjadřovat, protože je v evidentním střetu zájmů, natož aby si telefonoval s vyšetřovatelem případu a jakkoliv se snažil ovlivnit, či dokonce vyhrožovat. Proto také nepovažuji za relevantní a nezávislé jakékoliv expertizy Ministerstva financí.

Ale překvapila mě i aktivita vicepremiérky pro boj s korupcí, jejíž úřad si také nechal vypracovat expertizu. Podle Karolíny Peake se totiž kauza liší od jiných případů. Opravdu? V čem? Pokud je Vlasta Parkanová nevinná, jistě své teze a postoje obhájí tak, jak je hájila před chvílí před námi, před policisty i dozorujícími státními zástupci. Pokud je vinná a zodpovědná za ztrátu stovek milionů korun, nechť vyslechne přiměřený trest. Politik, stejně jako každý občan ČR, přece musí být zodpovědný za svá pracovní pochybení a škody, které způsobil. Navíc může výslech obviněné exministryně vynést na světlo boží mnoho ze skutečného hospodaření resortu, o jehož předražených zakázkách se hovoří celé roky.

Poslanci nejsou policie ani soud a předpokládám, že vyšetřovatelé i dozorující státní zástupce byli zcela příčetní, když rozhodli o trestním stíhání Vlasty Parkanové. Nevěřím v policejní šikanu vysoce ústavně postavené členky vládní koalice. V zájmu českého státu je, abychom z výše uvedených důvodů hlasovali pro vydání Vlasty Parkanové a také aby se představitelé koalice a především pan premiér zamysleli, nakolik je ještě únosné chování českého ministra financí a nakolik se již pohybuje za hranicí demokratického systému.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců VV, ČSSD a KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní se o slovo hlásí ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, byť nebývá zvykem hodnotit řečnické výkony svých předřečníků, rád bych vedle projevu úcty ke střízlivému a věcnému projevu paní místopředsedkyně Parkanové chtěl poděkovat dalším dvěma předřečníkům - jak panu místopředsedu Zaorálkovi, tak paní předsedkyni Klasnové, protože myslím, že dokonce snad v přímém přenosu ukázali, jak to asi mohlo vypadat na mandátovém a imunitním výboru.

Policie ČR požádala Poslaneckou sněmovnu o vydání Vlasty Parkanové proto, že podle jejího názoru se dopustila trestné činnosti tím, že nezadala nezávislý znalecký posudek, ač si jako právnička této zákonné povinnosti měla býti vědoma. Nic víc, nic méně. O toto nás požádala policie z tohoto důvodu. Nic více, nic méně! Z toho, co jsme slyšeli od pana Zaorálka i od paní předsedkyně Klasnové, to vypadá, jako že je potřeba vydat místopředsedkyni Parkanovou proto, aby policie zjistila, proč se v roce 1993 zrušila zločinná estébácká agentura příspěvková organizace X-Trade, za jejíž zrušení jsem opravdu hrdý, ale přece jenom už je to 19 let. A možná, že když budeme Parkanovou stíhat dostatečně dlouho a dostatečně úpěnlivě za to, že nezadala ten nezávislý znalecký posudek, tak možná i odhalíme, proč zradil Milota z Dědic na Moravském poli. Tohle nám tak zhruba říkali naši předřečníci. Úžasné! A vážně si říkáte právní stát, když takhle argumentujete? My máme vydat místopředsedkyni Poslanecké sněmovny za něco, o čem policie píše, ne za něco, o čem vy tady vyprávíte! Že se nestydíte, kolegové! Že se nestydíte, máte-li prezentovat model právního státu před veřejností České republiky! Mluvte aspoň k věci!

A teď mi dovolte, abych se vyjádřil velmi krátce ve dvou oblastech k projednávanému bodu. Dovolíte-li, a budu chápat, když se mnou někteří z vás nebudou souhlasit, dovolím si rozdělit ty, kteří budou hlasovat pro vydání paní Vlasty Parkanové do dvou skupin: Na ty, kteří se domnívají, že poslanecká imunita už nepatří do 21. století, že více než 20 let po převratu by neměla existovat, že bychom měli tak věřit justičnímu systému a systému orgánů činných v trestním řízení, že bychom se neměli obávat toho, že ten či onen zákonodárce bude účelově šikanován tím, že orgány činné v trestním řízení požádají o jeho vydání. Já nerozumím panu místopředsedovi Zaorálkovi, když on tady v roli intelektuála říká, že imunita má zabránit tomu, aby výkonná moc spoutala moc zákonodárnou. Já totiž nevím, jak se to dá jinak udělat než tím, že orgány činné v trestním řízení požádají o vydání toho či onoho poslance. V tom je smysl trestní imunity, to se jinak udělat nedá. To teď projednáváme. Jaké jiné spoutávání ve svých snech spřádáte, pane místopředsedo, to snad ani si nedovolím uvažovat. Ale toto je jediný institut. Orgány činné v trestním řízení požádají o vydání poslance. V té žádosti buď jsou pravdy, nebo jsou tam objektivní nepravdy. Podle toho, jestli jsou tam pravdy, nebo alespoň pochybnosti, Sněmovna vydává. Pokud jsou tam objektivní nepravdy, zcela objektivní a doložitelné nepravdy, tak by se Sněmovna alespoň měla zamyslet, jestli to náhodou není účelová šikana. Nicméně ti, kteří nevěří vůbec v institut poslanecké imunity a říkají, pokud se policie až do této míry bude mýlit, anebo bude účelová, tak nějaký ten následný krok bude dostatečně účinný a opravný, tak zrušme imunitu, a proto vydejme Parkanovou, tak těm rozumím.

Pak je druhá skupina, která se domnívá, a přiznám se, že až do dnešního dne já jsem se to domníval také, že byť by imunita měla být velmi omezena pouze na výkon mandátu, tak že by přece jenom měla existovat nikoliv jako privilegium, ale jako nezbytný nástroj pro výkon povolání, který má zajistit nezávislost. Říká-li Ústavní soud, a já si nedovolím o tom polemizovat, že stálost soudcovských platů je nezbytný nástroj pro zajištění soudcovské nezávislosti, potom imunitu, byť po dobu výkonu mandátu, nelze podle názoru, který jsem měl až do dneška, vnímat jako privilegium, něco, co proti normálním občanům zákonodárci nemají, ale jako nezbytný nástroj nezávislosti, aby si kterýkoliv policista nemohl vymyslet kterýkoliv nesmysl a účelově šikanovat a profesně diskvalifikovat politika, protože na rozdíl od jiného zaměstnání, a všichni to dobře víme, už sama žádost o vydání, už samo sdělení obvinění profesně diskvalifikuje a vyřazuje toho politika z provozu a svazuje mu ruce, na rozdíl od jiných povolání, kde i po sdělení obvinění dál to povolání můžete dělat.

Upřímně řečeno, ti, kteří si tohle myslí, to, co já jsem si myslel až dodneška, a přesto budou hlasovat pro vydání Vlasty Parkanové, tak se musí srovnat se svým svědomím, každý máme svoje svědomí, že podpoří objektivní nepravdy, a není jich tam málo, já je nechci opakovat, paní místopředsedkyně je mnohokrát řekla velmi strukturovaně, podpoří objektivní nepravdy, které jsou v té žádosti. Řeknu tu úplně nejjednodušší, aby to skutečně pochopil každý z nás, tedy i někdo takový jako já, že můžeme možná se přít o výklad toho či onoho paragrafu, ale jestli na Vánoce roku 2009 paní místopředsedkyně Parkanová byla, či nebyla ministryní obrany, o tom snad vážně nemusí rozhodovat nezávislý soud! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP