(16.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Obávám se, že hlasoval proti zřízení takovéto komise. Byla to chyba. Kdybychom tehdy komisi zřídili, tak jsme dnes možná už tady mohli mít zprávu, která by identifikovala problematická místa v chování Ministerstva obrany v minulých letech, a nemuselo se to téma řešit v souvislosti s kauzou poslankyně Parkanové.

I když debata je tady velmi dramatická, chci jasně konstatovat, že Poslanecká sněmovna není kostnický koncil. Poslanecká sněmovna není ani jakobínský Konvent. Z této Poslanecké sněmovny poslanec, který je zbaven imunity, neodchází na hranici, aby byl upálen. Stejně tak poslanec či poslankyně, která je zbavena imunity, není vzápětí popravena jako v době jakobínské diktatury v revoluční Francii. Jediné, co se stane, je, že je dán souhlas Poslanecké sněmovny k pokračování trestního stíhání.

Druhá věc. Myslím si, že je velmi nepřirozené, aby Poslanecká sněmovna a kdokoliv Poslanecké sněmovně sehrával roli někoho, kdo bude hájit vyšetřovatele nebo státní zástupce. A my jsme se málem do takové pozice dostali. Chci připomenout, že obvinění nevznesla opozice, obvinění nevznesl nikdo z této Poslanecké sněmovny, obvinění vznesl státní orgán, konkrétně Policie ČR. Součást výkonné moci. A v minulých týdnech jsme byli svědky poněkud jednostranné komunikace. Jednostranné komunikace v tom smyslu, že prostor v médiích k tomu, aby svoji pozici obhájila, dostala poslankyně Parkanová, to je jistě v pořádku, a dále prostor v médiích zaplnil svými útoky na práci Policie ČR současný ministr financí Kalousek. Ale už jsme neslyšeli stanovisko policistů, už jsme neslyšeli stanovisko dozorujícího státního zástupce. Je to zvláštní, ale samozřejmě policie má plné právo na to, aby takovou strategii vyšetřování zvolila. Chci jenom poznamenat, že např. v kauze Rath to bylo trošku jinak. Tehdy jsme během dne na ČT24 několikrát měli možnost slyšet pravidelné komentáře ze strany státních zástupců nebo policistů, kteří tu konkrétní kauzu řešili, a v zásadě jsme byli svědky aktivní mediální polemiky s komunikací obhajoby. Tady žádná takováto polemika neexistuje a někdy je tendence i ze strany médií vtahovat do této debaty opozici, jako by opozice, jako by sociální demokracie měla v té komunikaci snad nahrazovat vyšetřovatele nebo žalobce.

Čili já chci znovu zdůraznit, že ačkoli jsme jako sociální demokraté kritizovali pořízení letounů CASA od samého počátku, ačkoli jsme v této věci mnohokrát interpelovali, ačkoli jsme navrhovali, aby se i touto kauzou zabývala poslanecká vyšetřovací komise, tak trestní stíhání nezahájila sociální demokracie, zahájil ho orgán státu, Policie ČR, součást výkonné moci. A my tady v Poslanecké sněmovně bychom měli respektovat rozdělení moci na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní a neměli bychom podléhat pokusu toho, že budeme tady nahrazovat vyšetřovatele a budeme hodnotit důkazy či vznášet obvinění. Neměli bychom nahrazovat státní zástupce a hodnotit zákonnost celého postupu a už v žádném případě bychom neměli nahrazovat soudce a rozhodovat o vině či nevině.

Jestliže dnes bude přijato usnesení o tom, že Poslanecká sněmovna zbaví poslankyni Parkanovou poslanecké imunity, tak to není rozhodnutí o vině či nevině poslankyně Parkanové. Také si myslím, že by se v této rovině neměla v žádném případě vést debata na půdě Poslanecké sněmovny. Rozhodneme pouze o tom, že nebude v této konkrétní žádosti uplatněna poslanecká imunita, protože pokud by uplatněna byla, tak na základě stávající Ústavy je trestní stíhání vyloučeno jednou pro vždy. To znamená, nebude možné, aby se v této věci policie touto záležitostí zabývala, i když poslankyni Parkanové vyprší její poslanecký mandát.

Zaznamenal jsem během celé té doby jako předseda mandátového a imunitního výboru snahu dotlačit, ať už mandátový a imunitní výbor, nebo Poslaneckou sněmovnu, do role někoho, kdo hodnotí předkládané důkazy. My jsem obdrželi do výboru, i tady jsme o tom byli informováni, řadu různých stanovisek, posudků a dalších informací. Opět si myslím, že my nejsme tím institutem, že nejsme tou institucí, které by tyto posudky, stanoviska, názory měly být adresovány. Tím, komu by měly být určeny, je Policie ČR, je státní zástupce, je případně soudce, nikoli Poslanecká sněmovna. My prostě tuto roli hrát nemůžeme, a dokonce jsem přesvědčen o tom, že tuto roli hrát nesmíme.

A jestliže jsme během jednání výboru položili paní poslankyni Parkanové otázku, zdali cítí v této souvislosti nějaké politické tlaky, jestliže paní poslankyně Parkanová měla možnost se tady dnes vyjádřit na plénu Poslanecké sněmovny, zdali vidí skutečně nějaké konkrétní politické tlaky za okolností a skutečností, že je tady žádost o její trestní stíhání, tak jsem se nic takového nedozvěděli. Paní poslankyně Parkanová je součástí vládního tábora, je vlastně loajální poslankyní vládní většiny, která je tady dostatečná v Poslanecké sněmovně, čili nedá se ani předpokládat, že by vláda touto cestou se na ni snažila nějakým způsobem tlačit. Myslím si, že to je docela absurdní představa v situaci, kdy je vláda složena tak, jak je složena. Kdy, tuším, šest nebo pět jejích současných členů bylo i členy vlády Mirka Topolánka, která schvalovala první fázi pořízení letounů CASA. Pět současných ministrů sedělo ve vládě Mirka Topolánka, která schválila pořízení letounů CASA. Takže těžko si lze představit, že tato vláda bude vyvíjet prostřednictvím tohoto trestního stíhání tlak na vlastní poslankyni, součást vládní většiny, aby ji nějakým způsobem kriminalizovala a dotlačila k nějakému hlasování tady v Poslanecké sněmovně. Čili myslím si, že i tato varianta je velmi nepravděpodobná a je téměř vyloučena.

A pak skutečně nevidím důvody pro to, aby se uplatnila poslanecká imunita. Zejména v situaci, kdy politická strana, kterou zde reprezentuje jak paní poslankyně Parkanová, tak současný ministr financí Kalousek, přesvědčovala voliče o tom, že poslaneckou imunitu je nutno omezit, a na základě tohoto slibu také sbírala hlasy v minulých volbách do Poslanecké sněmovny. V situaci, kdy s tímto argumentem, že poslaneckou imunitu je nutno omezit, politická strana pana Kalouska i paní Parkanové hlasovala v zásadě vždy pro zbavení poslanecké imunity tady na půdě Poslanecké sněmovny, i když jednotlivé kauzy se jich v tu chvíli ještě netýkaly. A myslím si, že není možné připustit určitou míru pokrytectví, kterou tady vidíme v okamžiku, kdy se problém dotkne Top 09, tak Top 09 začne měnit dlouhodobý názor a dlouhodobý pohled na roli poslanecké imunity až do piruety, kterou jsme viděli ve vystoupení ministra financí, tzn. návrhu na úplné zrušení imunity. Když už imunita nepomůže ani nám, tak už ji úplně zrušme. To si myslím, že je docela zajímavé vyústění celého tohoto příběhu.

Já jsem přesvědčen o tom, že Poslanecká sněmovna tady musí splnit svoji roli v demokratickém právním státě, nemůže institut poslanecké imunity bránit zahájení trestního stíhání v takto závažné a v takto složité kauze. Proto se domnívám, že bychom měli pokračování trestního stíhání umožnit, zejména proto, že tímto rozhodnutím nebudeme řešit otázku viny či neviny, nebudeme řešit otázku trestu a nebudeme hodnotit jednotlivé důkazy, které jsou předkládány a které budou v této celé záležitosti předkládány i v budoucnosti. A jestliže se rozhodne, že obvinění poslankyně Parkanové bylo nedůvodné, tak musíme respektovat toto rozhodnutí stejně, jako budeme případně respektovat rozhodnutí justice v případě, že se rozhodne o tom, že paní poslankyně Parkanová skutečně něco v souvislosti s nákupem letounů CASA zavinila.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byla poslední přihláška, která byla přednostní, a teď už tedy udělím slovo prvnímu přihlášenému do řádné rozpravy, panu poslanci Jiřímu Paroubkovi. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP