(17.10 hodin)

 

Poslanec Stanislav Huml: Děkuji za slovo. Já bych rád zareagoval opravdu na Stanislava Polčáka prostřednictvím předsedajícího. Já mám pocit, že teprve teď jste předvedl hujerovský přístup k imunitě. Bez legrace. (Potlesk poslanců z levé části sálu.) Víte, mnoho vody ve Vltavě uplynulo mezi tím, kdy jsem tady stál a žádal jsem vás o vydání pro trestní stíhání, než jsem přešel k sociální demokracii. Mezitím se toho stalo mnoho. Říkám, i ta voda plynula. A mezitím tady byla spousta problémů uvnitř klubu Věcí veřejných, a že by to byl úplatek, že jsem proto šel k sociální demokracii, to je kotrmelec. To je za prvé.

A za druhé, abych to hujerovské pojetí k imunitě vysvětlil, víte, já jsem měl to štěstí možná, že jsme byli dva u soudu, kde jsme svědčili, a můj kolega, protože neměl imunitu, měl tu možnost se hájit, tak to dospělo až k soudu a soud to opravdu zastavil jako absolutní pitomost. A proto jsem chtěl být vydán, protože jsem věděl, že to je pitomost. A váš přístup tenkrát k tomu, že jste mě chtěli vydat, byl správný. Víte, byl správný, já jsem vás žádal: Vydejte mě! Takže vy jste mě vydávali, TOP 09, všichni. Jestli se dobře pamatuju na hlasování, nebyl nikdo z TOP 09, kdo by hlasoval proti. Byl správný, nebyl hujerovský.

Já dneska mám opravdu také pochybnost o tom, že Vlasta Parkanová se dostane vůbec k soudu. Myslím si, že to bude velmi těžké dokazování, ale ona má také jedinou možnost, jak se opravdu obhájit. Je to, že k soudu přijde a soud to buď zastaví anebo nějakým způsobem rozhodne. Ona totiž ani není pravda to, že policie, pokud ji dnes nevydáme, tak nebude konat. V mém případě trestní stíhání pokračovalo tím, že já jsem se automaticky stal svědkem a policie mě mohla vyslechnout, mohl mě vyslechnout státní zástupce, mohl mě vyslechnout soud. A máte dokonce daleko těžší procesní postavení! Jako obviněná nemusí vypovídat, má advokáta. V momentě, kdy bude svědek, tak bude muset mluvit pravdu, jinak se opět vystavuje nebezpečí trestního stíhání. Nemá nárok na advokáta, nemá nárok nahlížet do spisu. Vždyť tím, že jí seberete možnost se hájit tím, že ji dneska nevydáme, tak ji dostáváme dokonce do horší situace procesního postavení. Opravdu je to pravda.

Takže já tady konzistentně tvrdím, že imunita v těchto případech nemá v Poslanecké sněmovně a České republice co dělat. Je to překonaný a dávno překonaný institut, který tady v této době už nemá co dělat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď prosím pana poslance Bohuslava Sobotku dalšího s faktickou.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já jenom skutečně velmi fakticky k vystoupení pana poslance Polčáka. Myslím si, že žádat stanovisko státního zástupce je nadbytečná věc jak pro jednání mandátového a imunitního výboru, tak pro jednání Poslanecké sněmovny, protože státní zástupce se kdykoliv může vyjádřit jednoznačně, a to tím, že buď zastaví trestní stíhání, anebo podá obžalobu. Prostě v rámci trestního stíhání státní zástupce má možnost, aby reagoval, aby hodnotil důkazy, aby hodnotil trestnost dané věci a důvodnost trestního stíhání. Čili získávat tady stanovisko sem do Poslanecké sněmovny je zbytečné. Jestliže do této fáze, do této chvíle státní zástupce nezastavil trestní stíhání, tak pravděpodobně jeho názor je z tohoto hlediska zřejmý a v případě, že se rozhodne, tak ho může zastavit, anebo když se nerozhodne, tak podá obžalobu.

Myslím si, že bychom se skutečně neměli nechat natlačit jako Poslanecká sněmovna do role soudu. Pokud bychom byli soud, dobře, pak by ještě před vystoupením paní poslankyně Parkanové tady zazněla obžaloba. Ale asi jste si všimli, že tady žádná obžaloba nezazněla, ani stanovisko mandátového a imunitního výboru nebylo žádnou obžalobou poslankyně Parkanové. Bylo to pouze stanovisko výboru k tomu, zda uplatnit imunitu, nebo ji neuplatnit.

My nejsme soud, proto tady dnes nehovoří ti, kdo obžalovali, kdo obvinili paní poslankyni Parkanovou, kdo ji chtějí obvinit na základě případného rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Dnes tady hovoří spíše ti, kteří ji hájí, ale ty argumenty patří před soud, ne před Poslaneckou sněmovnu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď prosím pana poslance Filipa.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo, členové vlády, paní a pánové, chci být velmi stručný, ale přesto musím k některým projevům říct alespoň několik poznámek.

Poznámka první. Ano, kdo se chtěl seznámit s kauzou letadel CASA, měl možnost. Má ji každý. Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu je veřejná listina a můžete si ho přečíst. Tím snáze si ho mohou přečíst poslanci. A to, že nemáte některé informace, je spíše vaše vina než vina mandátového a imunitního výboru. Prosím, nemíchejme věci dohromady.

Nejvyšší kontrolní úřad se zabýval nákupy Ministerstva obrany, a existuje tedy ten konkrétní kontrolní závěr 10.10, který se tím zabýval. Popisuje jak letadla CASA, tak nákup automobilů Tatra, tak ony zpochybňované sanitky, o kterých jsme tady mluvili a u kterých jste nepřipustili vyšetřovací komisi. Mě mrzí jedna věc, že ani na kontrolním výboru jsem nedokázal dosáhnout konsenzu a byl jsem tehdy zcela výjimečně přehlasován spolu s opozičními kolegy, protože u nás neplatí, že kontrolní výbor by měl snad většinu poslanců z opozice, a jako opoziční poslanec mám šanci předsedat tomuto výboru, ale samozřejmě když se výbor rozhodne hlasovat koalice proti opozici, tak musím být přehlasován.

Nedosáhli jsme toho a mohli jsme si ušetřit některé věci, protože bylo evidentní -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, mám jeden problém. Já jsem se zřejmě dopustil chyby, domníval sem se, že vy se hlásíte také s faktickou...

 

Poslanec Vojtěch Filip: Ne, ne, já jsem se hlásil...

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já jsem vám dal právě slovo, protože jsem vás viděl v sérii faktických. Ale teď bohužel jsou poškozeni poslanci s těmi ostatními faktickými, protože já jsem vám dal dvě minuty a vy jste mezitím jakoby, jak jsem pochopil, rozjel tu řádnou.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Ano, já jsem byl řádně přihlášen s přednostním právem, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To vůbec nezpochybňuji, ale víte, že faktické mají přednost.

 

Poslanec Vojtěch Filip: To máte samozřejmě, pane místopředsedo, pravdu, a já tedy, pokud jsem vyčerpal čas pro faktickou přihlášku, i když jsem se do ní nehlásil, tak snad jenom tolik, že až bude příště někdo říkat, že má málo informací, tak mu je rádi podáme nebo řekneme, kde je najde.

Zbytek samozřejmě, až budou vyčerpány faktické poznámky, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: V tom případě vyzvedávám korektnost pana poslance Filipa a poprosím ty další. To byl Jaroslav Foldyna, prosím, přítel Foldyna, děkuji tedy za pochopení.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji vám, pane místopředsedo. Vážení kolegové, já, protože žijeme v elektronické době, tak dostávám reakce občanů, kteří se na tuhle naši současnou Sněmovnu dívají. A chtěl bych upozornit na jednu věc. Ze Sněmovny, ze zákonodárného sboru, občan dneska slyší: estébácké metody, policie kriminalizuje politiku, a vidí tu naprostou nedůvěru zákonodárného sboru, nota bene to není slyšet jenom - v této chvíli, kdyby to říkala opozice, ale teď to proboha říkají koaliční poslanci a členové vlády! Zpochybňují soudní, zákonodárnou a trestní moc v této zemi a veřejnost se na nás dívá. Poslouchá, že se tady kriminalizuje politika, jsou to estébácké metody, předtím se tady dívala téměř v poutech na pana poslance Ratha! Není vám to divný? Není vám to prostě nepřirozený, to co se tady odehrává 22 let po převratu? Na co se ti lidé dívají a co si o nás pomyslí, o nás všech poslancích v tomto Parlamentu? Co si myslí o naší imunitě, co si myslí o nás jako o osobách, které oni zvolili jako zákonodárnou moc, kterou my v této chvíli tady zpochybňujeme?

Měli bychom se trošku toho vyvarovat a ty termíny a boj trošku skončit. Jestliže soudní moc je u nás prostě svobodná a volná, tak předložme paní Parkanovou soudu, ať soud rozhodne o tom, jestli má, nebo nemá vinu. Já ji nechci soudit v této chvíli, ale diskuse je nehodná Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo vyčerpání faktické a teď pana poslance Jeronýma Tejce.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já už bych nezdržoval tuto ctěnou Sněmovnu, ale musím tady reagovat na vystoupení pana poslance Polčáka. Tady bylo naznačeno, že snad nevydání pana poslance Humla bylo jakýmsi obchodem a že s tím souvisí vstup pana poslance Humla do klubu sociální demokracie. On už to řekl sám: doba, která mezi tím uplynula, byla dlouhá a stala se mezi tím spousta věcí.

Ale já bych chtěl především říct, že já jsem tady jako poslanec v této Sněmovně hlasoval vždy pro zbavení imunity. Hlasoval jsem taky v případě pana poslance Humla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP