(17.30 hodin)
(pokračuje Seďa)

Proto také tato firma podala po přijetí této rozpočtové změny požadavek na přezkum memoranda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tento úřad rozhodl v srpnu téhož roku o zastavení šetření, a to přesto, že Ministerstvo obrany nerozhodlo o námitkách firmy Alenia. Není bez zajímavosti, že vláda schválila rozpočtové opatření 27. 6., tj. až po podání návrhu společnosti Alenia na přezkum úkonu zadavatele.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, Ministerstvo obrany na základě výjimky ze zákona o zadávání veřejných zakázek zahájilo jednání o nákupu letounů CASA s firmou Omnipol jako prostředníkem mezi ministerstvem a EADS. Velení vzdušných sil Armády České republiky i náčelník Generálního štábu tehdy odmítali nákup letounů CASA s odkazem na neplnění základních takticko-technických požadavků. Je téměř jisté, že kdyby se vypsalo standardní výběrové řízení, pak by letoun C-295M nemohl být vybrán, zejména z důvodu nedodržení technických požadavků týkajících se výkonu motorů ve vysoké nadmořské výšce při vysazení jednoho motoru. Case schází pomocná energetická jednotka zajišťující nezávislost letounu na pozemních zdrojích a armáda měla značné výhrady k přepravní kapacitě a doletu. Proto také Armáda ČR trvala na pořízení letounu, který splňuje stanovená kritéria ve specifikaci a uživatelské studii, která byla vypracovaná již v březnu 2005. Podle zveřejněných informací byla nabídka španělského výrobce cca 2,7 mld. Kč za 4 letouny CASA.

V květnu 2009 Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu o pořízení letounů s firmou Omnipol, ale cena letounu je poněkud jiná. Za 3 stroje zaplatila armáda 3,6 mld. Kč, čtvrtý letoun byl směněn za 5 stíhaček L-159 s tím, že Ministerstvo obrany muselo zaplatit přestavbu dvou z nich na cvičné dvojmístné, což si vyžádalo minimálně dalších 200 mil. Kč. Podle některých odborníků se tehdy mělo kalkulovat se zůstatkovou hodnotou bitevníků, která byla odhadována na více než 1 mld. Kč.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dalším problémem v tomto pochybném kontraktu byla skutečnost, že smlouva neobsahovala servisní podporu a dodávky náhradních dílů. Ministerstvo obrany na to nějak zapomnělo a tím se celý kontrakt prodražil o další o 1 mld. Kč. Vůči nákupu vojenských letounů CASA pohnala Evropská komise naši zemi k Evropskému soudu. Evropská komise nakonec po dlouhých diplomatických vyjednáváních žalobu na Českou republiku stáhla, ale ostuda z netransparentní akvizice zůstala.

Letouny od samého začátku provázejí značné problémy, když se objevily závažné poruchy navigačního systému, docházelo k dysfunkcím některých palubních přístrojů, a dokonce k vysazení motoru za letu. V současné době se měly dokončit zkoušky aktivní ochrany proti raketám, ale opět dokončeny nebyly. Je otázkou, kdy a zda vůbec budou tyto letouny nasazeny do bojových podmínek mise ISAF.

Nechci spekulovat nad možnou výší provize pro zprostředkovatele obchodu, ale ani nechci komentovat výši znaleckého posudku společnosti American Appraisal, který ocenil nadhodnocení ceny zakázky o 658 mil. Kč. Ze svých zkušeností leteckého konstruktéra vím, že jednou věcí je nákup letounu, druhou věcí jsou dodatečné požadavky zákazníka na specifická vybavení a zástavby, velmi vysoké jsou zejména náklady na vývoj, zálet a certifikaci nově zabudovaných zařízení. Pro vaši informaci chci uvést pouze to, že letouny jsou vybaveny systémem taktické letecké navigace, protikolizním systémem a varovným systémem chránícím letoun před nebezpečným přiblížením k zemi. Součástí vybavení je i meteorologický radar, identifikační zařízení či nadstandardní vybavení třemi radiostanicemi. Výstrojí dvou ze čtyř letounů určených pro bojové mise je i radarový varovný přijímač aktivní ochrany proti řízeným střelám, varovný systém detekce přiblížení řízených střel, varovný systém detekce ozáření laserem a také sady přídavného pancéřování, které lze montovat do pilotní kabiny.

Vážené kolegyně a kolegové, jak jsem řekl v úvodu, není naším úkolem zjišťovat vinu či nevinu paní poslankyně Parkanové, k tomu jsou určeny orgány činné v trestním řízení a zejména nezávislé soudy. Přesto si dovolím ještě jednu poznámku k panu ministrovi Kalouskovi, který jako argument pro nevydání používá odmítavé stanovisko bývalého ministra financí Bohuslava Sobotky vůči ocenění k obrněným transportérům Pandur.

Víte, pane ministře, zákon o majetku ČR sice obecně neukládá povinnost zpracovat ocenění a ani nestanovuje, že ho musí sestavit znalec, ale na rozdíl od nákupu letounů CASA byly tehdy obrněné transportéry vybírány v soutěži, která byla vypsána dle zákona o veřejných zakázkách, a v roce 2005 nabídku předložilo dokonce 7 firem. Naproti tomu transportní letouny C-295M byly poptávány bez veřejné soutěže. Zákon o majetku v části týkající se odpovědnosti za škodu a za dodržování povinností při hospodaření s majetkem konstatuje, že fyzické osoby, které z titulu svých funkcí činí právní a jiné úkony týkající se majetku, jsou povinny provádět tuto činnost s odbornou péčí. Osoba ve funkci musí být schopna dokázat, že cena uvedená ve smlouvě nepřesáhla zákonem stanovenou cenu. Takovým důkazem je právě ocenění.

Mohu rozumět tomu, že se předkládají podpůrné analýzy, které měly sloužit jako alibi pro nevydání paní místopředsedkyně. Taktéž nemám radost z tohoto stíhání, nicméně od roku 2008 jsem přesvědčen, že tato akvizice v pořádku nebyla a že je nutno umožnit orgánům činným v trestním řízení tuto kazu řádně vyšetřit. Na konec bude stejně rozhodovat nezávislý soud na základě důkazů a obhajoby.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, omlouvám se za poněkud delší exkurz do minulosti, ale pokládal jsem za svou povinnost sdělit skutečnosti, o kterých ne všichni z vás jsou informováni. Děkuji za vaši pozornost. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu poslanci. Požádám pana poslance Františka Laudáta, připraví se pan ministr Leoš Heger.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nemám připravený projev, chci jen říci několik věcí, které tady zazněly.

Za prvé je mi líto, že tady pan Chaloupka řekl to, co řekl. Kdyby se podíval, zjistil by, že téměř polovina přítomných poslanců TOP 09 se odhlásila při hlasování o jeho vydání k trestnímu stíhání. Domnívám se, že to vydání byla chyba. Vadí mi a nevím, jak by se tvářili pomlácení lidé v Chorvatsku, které, jestli se nemýlím, přivezla casa. On tady říkal, že to slouží pro dopravu senátorů a goril. Myslím si, že kdyby někdo v armádě víc uvažoval, tak jestli bychom si udělali něčím reklamu, a efektivní reklamu, tak, že budeme mít skutečně techniku a lidi, kteří, když se někde stane živelní pohroma mezi válkami, tak prostě budeme schopni těm zemím rychle efektivně pomoct, což by bylo lepší než vydávat peníze na reklamy a další záležitosti.

Trochu jsem zajásal, když pan předseda Sobotka říkal, že bude mluvit pouze k věci, protože si rozhodně řekl, že se k vítězství v příštích volbách, ať budou kdykoliv, propracuje nejdelšími projevy ve Sněmovně. Nicméně zase to byl poměrně dlouhý projev. Chci tady říct jednu věc, kde zase, jak to dělá poměrně často, šlápl na pravdu. Řekl, že média věnovala od začátku kauzy převážně prostor paní Parkanové a panu Kalouskovi. Pokud vím, tak zjevně ještě bez fakt na stole kromě obvinění od policie rychle svolávali tiskovku a už říkali, co budou dělat sociální demokraté za prvé, za druhé... Pokud vím, média si stěžovala, že se paní Parkanová stáhla, nekomunikuje s médii, a myslím, že i ministr financí se začal k věci vyjadřovat postupně. Takže taky to není pravda.

Kolega Jiří Paroubek řekl, že vláda kupovala narychlo casy těsně před pádem. Myslím si, že i protagonisté pádu byli sami překvapeni z toho výsledku a rychlosti pádu té vlády. To nikdo nečekal, nečekal to nikdo ani ve světě a dodnes z toho máme zřejmě největší diplomatickou ostudu během předsednictví EU od roku 1989.

Připomněl bych spíš, že když jsem v roce 2006 přišel do Sněmovny, naopak to byla jeho vláda, která otálela s podáním rezignace.***
Přihlásit/registrovat se do ISP