(18.10 hodin)
(pokračuje Grebeníček)

S tou praxí neodpovědnosti, neschopnosti a neodbornosti, která se neomaleně a nenasytně cpe do funkcí ústavních činitelů, se nelze ztotožnit. Není ji možné ani ničím omlouvat. Stála už tuto republiku a její občany tolik, že by to bez problémů smazalo existující státní dluh a ještě by zbylo. Občané této republiky potřebují vědět, že ta praxe neschopných a všehoschopných stranických a kmotrovských nomenklatur dostoupila své krajní meze. Je na každém poslanci, jakou svým voličům a všem spoluobčanům dá odpověď.

Osobně podpořím vydání místopředsedkyně Sněmovny k trestnímu stíhání. Podpořím to, aby orgány činné v trestním řízení a justice dostaly příležitost konat a rozhodovat bez mediálních, politických a klientelistických tlaků. Nejen místopředsedkyni Vlastě Parkanové, ale i ministru Kalouskovi chci také sdělit, že máslo na hlavě rozhodně není součástí správné výživy.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní je přihlášen pan poslanec Michal Babák a po něm je zde přihláška pana poslance Jana Husáka. Prosím.

 

Poslanec Michal Babák: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já si dovolím pouze velice krátce srovnat možné hlasování o vydání dvou mých kolegů. Jedno vydání, které se již stalo, což bylo vydání Otty Chaloupky, a druhé vydání, které řešíme dnes, což je vydání místopředsedkyně Sněmovny Vlasty Parkanové.

V prvním případě, připomínám, že nikdo z klubu TOP 09 nehlasoval aktivně proti vydání Otty Chaloupky. I když bylo mnoho problémů v jeho spise, já bych řekl, že daleko více než ve spise paní Vlasty Parkanové. A navíc se jednalo o 37 tisíc korun. A tady se jedná o bezmála 3,7 miliardy korun.

Vy si myslíte, že když potom přijdete za mým kolegou panem Chaloupkou a řeknete "já se ti strašně omlouvám, Otto, já jsem byl zbabělej, mně to nařídili", a pan Polčák dokonce - prostřednictvím předsedající - to řekne i na stenozáznam, že se omlouvá, vy si myslíte, že když potom budete hlasovat proti vydání Vlasty Parkanové, že to bude v pořádku, že jako kdyby se nic nestalo, že vlastně jsme se omluvili a teď budeme hlasovat proti?

Já si myslím, že nebude. Nebude. Už jenom proto, že TOP 09, která je přezdívaná jako čistoskvoucí strana s nějakým morálním desaterem, bude v tuto chvíli hlasovat proti vydání, a předtím pro vydání - všichni. Já si myslím, že kdo tak učiní z poslanců TOP 09, tak učiní dle mého názoru něco výjimečně pokryteckého. Dokonce bych si půjčil slovo - něco slizkého, co novodobá politika nepamatuje, i když tady nejsem dlouho. A já doufám, že vám to voliči u příštích voleb spočítají.

Děkuji za pozornost. (Potlesk stranických kolegů.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní pan kolega Jan Husák, poté je přihlášena paní poslankyně Jana Černochová.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, musím rovněž vystoupit a reagovat i na některá vystoupení, která zde zazněla. Předmluvu mi zde učinil - jménem předsedající - kolega Babák. Chtěl jsem se opravdu zmínit o dvou hlasováních, která jsem zde osobně zažil ve Sněmovně, kde jsem zaujal jistý postoj při vydávání jeho kolegů, nebo našich kolegů, v rámci žádosti o jejich vydání k dalšímu policejnímu stíhání. Ano, byli to jeho kolegové, pan kolega Huml a pan kolega Chaloupka. V obou těchto případech jsem se odpojil, nehlasoval jsem. A je to můj postoj, já se nebudu za něj omlouvat. Byl to můj postoj, kterým jsem v daném případě chtěl vyjádřit to, že nesouhlasím s tímto vydáním a ctím to, že imunita má svůj význam. V obou dvou případech byly pro mě mírné akcenty k tomu, že se může jednat o šikanu spojenou s výkonem jejich mandátu. Že v případě, že by nebyli v Poslanecké sněmovně, nedošlo by k tomu, k čemu jsme byli vyzváni, abychom je vydali. Proto jsem se v obou těchto případech odpojil.

Během svého poměrně krátkého působení ve Sněmovně, jsou to tři roky, jsem zažil několik hlasování o vydání našich kolegů. Ve většině případů jsem pro to nehlasoval. Ale případ kolegyně Vlasty Parkanové je pro mne, se znalostí těch skutečností, s kterými jsme se mohli seznámit, nejtransparentnějším případem, proč je potřeba poslanecké imunity, proč budu hlasovat tak, že nechci, aby byla vydána. Nebudu hlasovat pro její vydání.

Zazněly zde rovněž výzvy k Vlastě Parkanové, že by mohla, nebo měla sama požádat o své vydání. Já se nedivím, že tak nečiní. Mnozí z nás působili v komunální politice. Mnozí působíte dlouhou dobu ve vysoké politice. Všichni, kdo jsme přijali tyto odpovědné funkce, které nepřijme každý občan, jsme byli vystaveni v převážné většině tomu, že jsme byli přinejmenším neprávem osočeni. A každý z nás čekal, že zvedne někdo svůj hlas na naši obhajobu, protože v tom nařčení bylo zřejmé, že to není pravda. Z podkladů, které jsme zde měli, z vystoupení Vlasty Parkanové jsme jasně slyšeli, co je podstatou té žádosti. A pro mne je naprosto jednoznačné, že se jedná, nebo může jednat o politickou šikanu spojenou s výkonem její funkce. Proto nemohu hlasovat pro její vydání a myslím si, že je potřeba říct aspoň zde jedno rčení, které se používá. Uhlí - když nespálí, tak aspoň zašpiní. A proto se své kolegyně zastanu a nebudu hlasovat. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní faktická poznámka, pan poslanec Jan Hamáček. Prosím.

 

Poslanec Jan Hamáček: Já bych se chtěl pana poslance Husáka zeptat, kdo je tím pachatelem té politické šikany. Kdyby nám to tady mohl sdělit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Nyní řádná přihláška paní poslankyně Jany Černochové. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsme se prokádrovali, jak kdo hlasoval či nehlasoval. Absolvovali jsme instruktáž o tom, co casa umí, co casa neumí. Dozvěděli jsme se toho hodně o manažerských požadavcích a schopnostech, které jsou kladeny na ministry různých resortů. Ale asi bychom se měli meritorně vrátit k tomu, kvůli čemu tady dneska jsme. Jsme tady proto, protože naším jediným úkolem je dnes posoudit, zdali není vydání paní Vlasty Parkanové motivováno politickou objednávkou a zda účelem vydání není politický boj, ale skutečně trestněprávní věc.***
Přihlásit/registrovat se do ISP