(18.50 hodin)
(pokračuje Kováčik)

A na to, že je lidem čím dál tím hůř. Maximálně tak máme čas jim ještě jakoby utáhnout opasek - teď mluvím směrem k vládní koalici -, na to čas ještě zbývá, ale na to, aby se koukalo o rok, o dva, o tři, o pět, o sedm let dopředu, na to, aby se myslelo na matky s dětmi, na to, aby se myslelo na to, jestli důchodci za rok, anebo třeba taky za 30 let nebudou na tom tak strašně špatně, že si to ale doopravdy, doopravdy nezaslouží, na to nám nezbývá čas ani energie!

Já už budu končit svůj projev. Nechtěl jsem ho mít dlouhý a nechtěl jsem dlouho zdržovat, ale řeknu jenom jednu věc ještě. Parlamentní demokracie, alespoň podle toho, jak já ji vnímám, nemůžu mluvit za vás, za kohokoliv, je postavena na striktním oddělení jednotlivých mocí. Jestli má parlamentní demokracie v této republice přežít, v této naší drahé vlasti přežít a být funkční, tak to striktní oddělení jednotlivých druhů mocí jako jeden ze základních principů fungování demokracie musíme ctít a musíme jej pohlídat.

Já tu teď prohlašuji, že tyto demokratické principy spolu se všemi ostatními principy skutečné parlamentní demokracie komunisté ctí. Proto budeme hlasovat pro vydání Vlasty Parkanové. Ne proto, jestli bylo správně napsáno, nebo nebylo správně napsáno to požádání o vydání, ale proto, že nám skutečně zde nepřísluší soudit, protože my máme úplně jinou roli. A nemíchejme se do toho, co je někoho jiného!

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: V systému mám teď pana poslance Grebeníčka, v hlavě mám pana ministra Kalouska. (Ministr Kalousek: Pořád!) Pořád ho mám v hlavě, ano. (Pobavení.) Prosím.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chci krátce reagovat na vystoupení ministra Kalouska. V žádném případě nechci vyhrocovat již tak dost vyhrocenou situaci. Pokud si ovšem ministr Kalousek tu a tam obléká obrazně řečeno roucho velekněze, musí dávat pozor, aby neupadl. To roucho se mu právě dnes zapletlo pod nohy. Ale nejenom jemu. I moje vystoupení bylo zaprotokolováno. Příslušnou pasáž jsem si nyní tedy vzal k dispozici a chci vás zklidnit. Říká se tam: Současný ministr financí se dnes opět bránil jakékoliv osobní odpovědnosti za to, co se dělo kolem skandálních zakázek, prodejů a akvizic v resortu obrany v době, kdy zastával funkci ekonomického náměstka tohoto resortu. Dodnes si nepřipouští ani vlastní politickou odpovědnost za to, že rozhodoval či spolurozhodoval o nasazení odborně neschopných a manažersky nezpůsobilých figurek do funkce ministra obrany.

Pane ministře prostřednictvím tedy předsedajícího, snad uznáte, že jsem ani v nejmenším nezpochybnil výroky příslušných odpovědných orgánů. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže vyčerpaná faktická. V pořádku. A teď řádně se s přednostním právem hlásí pan ministr Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Pane poslanče, jsem rád, že jste mi připomněl má náměstkovská léta. Já mám šest náměstků. Kdyby mi kterýkoliv z nich řekl, že má nějakou politickou odpovědnost, tak ho vyhodím. Náměstek je zaměstnanec a musí poslouchat svého šéfa. To jsem já jako náměstek dělal také. Vyvozovat politickou zodpovědnost jakéhokoliv náměstka je protimluv. Tak to jenom abychom si řekli zcela jasně.

Po vystoupení pana poslance Kováčika mám pocit, že vydáváme Vlastu Parkanovou za to, že nemyslíme na matku s dětmi. Ale možná by to bylo snesitelnější než ji vydávat pro tu hloupost, která ležela na stole mandátovému a imunitnímu výboru.

Tak já bych to docela rád vrátil k věci a dopověděl dotaz, který mi položil pan poslanec Bičík (správně posl. Ohlídal). Takže ještě ujišťuji, hájím tady stanovisko pana ministra financí Sobotky, pana ministra financí Mertlíka, pana ministra financí Janoty a také tedy stanovisko ministra financí Kalouska, že na unikát nelze učinit znalecký posudek na cenu obvyklou, a že je tam dokonce přímo napsáno, že na materiál, který je určen k zajištění obranyschopnosti a bezpečnosti státu, nelze - teď cituji legislativu - nelze stanovit znalecký posudek na cenu obvyklou, neboť takový posudek by byl vždy jenom subjektivním názorem znalce. Je-li to subjektivní názor znalce ještě firmy American Appraisal, a teď prosím pěkně to říkám na zvukový záznam a můžete si to kdykoliv zkontrolovat, firmy, na kterou Ministerstvo financí v minulosti podávalo stížnost na Komoru znalců, firmy, která vám kdykoliv udělá znalecký posudek na firmu, aniž by viděla její účetnictví, firmy, která je sice "emeriken" (úmyslně přehnaná anglická výslovnost), tak je emeriken, ale v čele stojí čistokrevný československý estébák, a přitom je zajímavé, pane poslanče, že policie ČR služby tohoto znalce využívá masivně. Já bych řekl, že co se týče objemu zakázek nejvíce. Možná že bezpečnostní výbor by se mohl věnovat tomu, na jaké znalce se obrací Policie ČR, protože například když v případě Severočeské zdravotní Ministerstvo financí podalo trestní oznámení, tak emeriken s estébákem v čele řeklo pro policisty, kteří si je objednali, že je všechno v nejlepším pořádku, neboť jsme neuvažovali o tom, že to nebylo napřímo, ale přes prostředníka, prostředník si napočítal 43procentní marži a 43procentní marže je na trhu naprosto běžná, když integrujete gynekologický stůl s rentgenem. My jsme konfrontováni jako Ministerstvo financí s takovýmito posudky emeriken Appraisal. Říkám to na zvukový záznam s plnou odpovědností a velmi bych si přál, aby mě takhle obskurní firma žalovala.

Tak tihle udělali cenu obvyklou na unikát s tajnou konfigurací, ke které nemají přístup. Já prosím jenom odpovídám panu poslanci Bičíkovi... (Námitky z pléna, že jde o poslance Ohlídala.) Prosím? Moc se vám omlouvám, pane poslanče. Odpovídám jenom panu poslanci Ohlídalovi.

Tak tihle hoši udělali takovýto posudek na cenu obvyklou, tj. konfigurace na speciální zakázku ČR. Ta konfigurace je tajná, já ji neznám. Vím jenom, že řada prvků se musela vyvíjet na požadavky české armády, ten vývoj byl drahý, ale znalec tohle pominul a udělal posudek na cenu obvyklou. Existují jenom čtyři takové letouny na světě a ty se neobchodují. Ty stojí ve Kbelích. Není možné na ně udělat posudek na cenu obvyklou. Říkám vám to jako šéf úřadu, který je odpovědný za odborná stanoviska pro výklad praxe v majetkových zákonech.

Na straně druhé byla částečná protihodnota platbou letounů L-159 - ty už Špidlova vláda, protože Vlasta Parkanová v podstatě navazovala na usnesení Špidlovy vlády z roku 2004 na snahu prodat L-159 - na straně druhé byla cena obvyklá L-159. Mě to strašně mrzí, věřím, že vás to také mrzí, pane poslanče (k posl. Ohlídalovi), nás to všechny mrzí, ale u letounu L-159 cenu obvyklou také nelze stanovit, protože on holt obvykle je od nás nikdo nechce. To znamená, na trhu žádná cena obvyklá není. Tržní cenu vám řeknu logicky, že se limitně blíží nule. Policajt - pardon, policajt ne, to bych mu křivdil - emeriken Appraisal tam počítá s nějakou účetní cenou.

Prostě ten posudek je škvár, to je hnůj! Ale vydejte ji!

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kováčik a pan poslanec Křeček. To jsou dvě faktické, které tady vyvstaly. Prosím pana poslance Kováčika - faktická.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, už tady přece jenom pár let pamatuji. Proč tedy se, pane ministře Kalousku, vždycky při každé tvorbě nové vlády tak úporně vyjednávalo o politické náměstky, když jsou vlastně teď nepolitičtí? Ale to jenom na okraj, to je naprosto mimo tohle téma. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP