(19.00 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Samozřejmě, že všichni chápou, že matky s dětmi ve vaší interpretaci nemůžou za to, ani Vlasta Parkanová ani naše vydávání nemůže za situaci matek s dětmi, ale zabýváme se přece jako Sněmovna více sami sebou, než by si ti lidé, kteří nás sem zvolili, zasloužili.

Já mám jeden zcela výjimečně v dnešní atmosféře konstruktivní návrh. Pojďme už konečně hlasovat. Vše tady bylo řečeno! Točíme se v kruhu, v neustálém kruhu, a to tady můžeme klidně být třeba ještě dva měsíce a neřekneme už nikdo nic nového. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Křeček má k dispozici dvě minuty.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Já už to, dámy a pánové, těžko poslouchám. Samozřejmě že za unikát nelze stanovit cenu běžnou a obvyklou, ale každý, kdo vydává státní peníze, musí stanovit cenu přiměřenou! A v tom je ten problém. Že se nezjistila cena přiměřená! Žádná obvyklá cena - o tom nikdo nemluví.

Jinak samozřejmě má pravdu pan ministr financí, že to letadlo je unikát. Nelítá, nic neuveze a jeho zbraňové systémy dosud nefungují. Takových letadel opravdu na světě mnoho není! (Smích a delší potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Cenu přiměřenou stanovila ministryně obrany a její odborné orgány tak jako všem ostatním ministrům předtím metodou, která nijak neporušuje zákony České republiky. Pokud jsou ty zákony špatné, nedokonalé, je třeba je zlepšit, aby ta metodika byla přesnější, spolehlivější, transparentnější, tak to musí udělat Parlament ČR demokratickou cestou, nemůže to udělat policista svévolnou kriminalizací. To je ten rozdíl mezi právním a policejním státem. To za prvé.

A za druhé. Děkuji vám, pane poslanče, za to, že jste řekl, že samozřejmě na to nelze stanovit cenu obvyklou, ale cenu přiměřenou, protože v obžalobě je napsáno, že obezřetný policista zadal posudek na cenu obvyklou - na cenu obvyklou - a z toho vyvodil škodu 658 milionů. Samozřejmě že pouze emeriken Appraisal (úmyslně přehnaná anglická výslovnost) mohl vzít takový úkol, protože seriózní znalec by řekl, že je to nesplnitelný úkol. Emeriken Appraisal vám za jakékoli peníze udělá cokoliv, dokonce i cenu obvyklou tam, kde to udělat nejde. Tím jen říkám, že ten posudek je naprosto nepoužitelný pro vaši úvahu nebo pro informaci do veřejnosti, že snad došlo ke škodu 658 milionů. Možná došlo ke škodě, ale možná také došlo k úspoře 400 milionů. Pokud by tady existoval ještě jeden takový estébák jako pan Krch a vedl by nikoliv emeriken, ale ostraulien Appraisal, zadal bych si u něho posudek za 3/4 milionu a on by mi určitě spočítal, že ta letadla vyšla o 400 milionů levněji, a mohli bychom tady Vlastu Parkanovou vyznamenávat, a nikoliv vydávat. To je úplně stejná logika. To je vždycky subjektivní názor znalce! A to je to, co jsem chtěl odpovědět panu poslanci Ohlídalovi.

Je to velmi jednoduché. Kdo tomu věří... Kdo je schopen pochybovat o tom, kdo byl na Vánoce 2009 ministr obrany, tak ať Vlastu Parkanovou vydá. Protože ten policista v žádosti, kterou vám přeložil, ten s tím pracuje. Ten říká, že na Vánoce 2009 ona něco udělala, tudíž musela vědět. Akorát že ona tam vůbec nebyla. Jestli tomu věříte, tak to svým hlasováním podpořte. Máte na to právo, můžete prohlasovat i to, že voda teče do kopce. Jste Poslanecká sněmovna, je to vaše suverénní rozhodnutí!

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Opálka je další přihlášený s faktickou. Prosím, máte k dispozici dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, nepotřebuji tak dlouhý čas. Chtěl jsem jen podpořit pana ministra, že vyšetřovatel se ve vyčíslení škody opravdu spletl. Vzhledem k tomu, že letadla nelétají, je ta škoda více než 5 miliard. (Smích, potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Skokan se hlásí o slovo fakticky.

 

Poslanec Petr Skokan: Milé kolegyně a vážení kolegové z TOP 09. Váš člen pan Kalousek je velmistr v urážkách a v zesměšňování. Musím přiznat, že vzhledem k tomu, že je i inteligentní, někdy to bývá vtipné a člověk se tomu zasměje. Co však ale není pro zasmání, je to, že opravdu je schopen vyhrožovat.

Žádám pana premiéra, aby na příští vládě pana ministra financí napomenul, aby nevyhrožoval. Aby nevyhrožoval ani mně, aby nevyhrožoval fyzickým násilím a jinými věcmi. Děkuji, pane premiére.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl poslední přihlášený do rozpravy. Rozpravu končím. Máme tady zpravodajku paní poslankyni Ivanu Weberovou a předsedu mandátového a imunitního výboru. Myslím, že po obecné rozpravě nemáme o čem hlasovat, ale že měli bychom přistoupit k podrobné rozpravě. Předpokládám, že se přihlásí o slovo předseda mandátového a imunitního výboru pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl návrh usnesení, o kterém bude posléze Poslanecká sněmovna moci hlasovat.

Poslanecká sněmovna podle čl. 27 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, a § 12 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyslovuje souhlas s trestním stíháním poslankyně Vlasty Parkanové, narozené 21. 11. 1951, pro trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele dle § 158 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. c) trestního zákona a porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 255 odst. 1, odst. 3 trestního zákona, kterého se úmyslně dopustila tím, že ve funkci ministryně obrany vlády ČR jako veřejný činitel byla srozuměna s tím, že neplní povinnosti vyplývající pro ni z jejího funkčního postavení, a věděla, že svým jednáním poruší povinnosti uložené jí dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, a předložila 17. dubna 2009 vládě ČR návrh na uzavření smlouvy č. 080100098 mezi Ministerstvem obrany, sídlem Tychonova 1, Praha 6, a mezi společností Omnipol, sídlem Nekázanka 880/11, Praha 1, aniž by doložila přiměřenost ceny za nákup tří letounů CASA-295M, a pořizovací majetek nebyl oceněn. Tímto svým jednáním naplnila všechny znaky výše uvedených trestných činů.

Tento návrh usnesení vyplývá z žádosti Policie ČR, která byla doručena Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, zda je tady ještě někdo s jiným návrhem, který by chtěl přednést v podrobné rozpravě. Pokud nikdo nic jiného nenavrhne, můžeme podrobnou rozpravu ukončit. Gonguji, protože bych byl rád, aby se do sněmovny dostavili všichni dostupní poslanci.

Mám zde návrh na odhlášení, odhlašuji vás. Prosím, abyste se všichni přihlásili. Myslím, že návrh usnesení není třeba číst znovu.

 

Budeme hlasovat o textu, který byl přednesen a ve kterém se konstatuje souhlas s vydáním. To je podstata textu. Myslím, že to všichni dobře chápou a můžeme o textu tohoto usnesení hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout tento text usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 53 bylo přihlášeno 176 poslanců, pro hlasovalo 117, proti 45. Konstatuji, že jsme s návrhem usnesení vyslovili souhlas.

 

O slovo mě požádala paní poslankyně Vlasta Parkanová. Prosím paní místopředsedkyni Parkanovou, aby se ujala slova.***
Přihlásit/registrovat se do ISP