(18.00 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám pozměňující návrh k tomu procedurálnímu návrhu, a to přerušit na 15 minut.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, tak je tady návrh procedury - přerušit projednávání na 15 minut. Pan poslanec Koníček má pozměňovací návrh.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu pana poslance Stanjury - do 28. října.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Sakra to si budu muset psát (řečeno potichu, spíše pro sebe) - 15 minut do 28. října. Prosím, pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já chci říct, že to, co přednesl před chvilkou pan poslanec Koníček, není v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. (Poslanec Koníček nesouhlasí.) Nic takového není. Může se podívat na tyto paragrafy. On sám sebe pasoval do největšího znalce jednacího řádu, ale pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu v tomto případě, v případě odročovacího návrhu, není možný.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Koníček tedy upřesní, jak to myslel.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Pokud může podat pozměňovací návrh pan poslanec Stanjura, tak k pozměňovacímu návrhu já můžu podat pozměňovací návrh. (Poslanec Stanjura nesouhlasí.) Ano, tak to je v jednacím řádu. (Potlesk některých poslanců zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Stanovisko legislativy stručně je, že pan poslanec Koníček má pravdu. (Hukot, úsměv a potlesk poslanců z levé části sálu.) Já budu vycházet z toho, co se tady dozvídám. Jinak tady samozřejmě nechci dělat soudce ve sporech kolem jednacího řádu. Jenom tím zdůvodňuji teď, že budu postupovat tak, jak návrhy zazněly, a že je nechám postupně hlasovat.

Budeme hlasovat nejdřív návrh pana poslance... (Požadavek na odhlášení.) Mám vás všechny odhlásit, tak vás odhlašuji. Všichni se prosím znovu přihlaste.

 

Nejdřív budeme hlasovat poslední návrh pana poslance Koníčka, který podal návrh přerušit projednávání tohoto bodu, tedy vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, do 28. října. Takhle to bylo předneseno.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení do 28. října, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 78, přihlášeno je 172 poslanců, pro hlasovalo 84, proti 88. Tento návrh byl zamítnut.

 

Další návrh byl návrh přerušit projednávání tohoto bodu na 15 minut.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení projednávání tohoto bodu na 15 minut, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 79, přihlášeno 173, pro hlasovalo 78, proti 79. Návrh byl zamítnut.

 

A můžeme pokračovat dál. (Poslanci v levé části sálu nesouhlasí a napovídají, co se má správně dít.) Aha, tak tu byl ještě původní návrh pana poslance Grebeníčka. Já se omlouvám, neslyšel jsem úplně všechno, co jste řekl v tom projevu.

 

Takže do 17. listopadu tohoto roku, předpokládám, budeme hlasovat ještě toto přerušení. Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení do 17. listopadu, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 80, přihlášeno 173, pro hlasovalo 81, proti 90. Takže to bylo zamítnuto.

 

Snad už jsou to všechny návrhy na přerušení. Teď jsem viděl hlásit se některé, které mi připadaly jako faktické. Pan poslanec Husák. Bylo to tak?

 

Poslanec Jan Husák: Vím, že asi pobavím levou stranu spektra Poslanecké sněmovny, ale já musím vystoupit. Považuji to za svoji povinnost, protože jsem to slíbil lidem, kteří trpěli pod komunistickou nadvládou. Já jsem slíbil, že zlu hlásanému komunisty se budu bránit a vyslovím se k němu.

Již návrh, který přednesl pan Grebeníček, symbolicky je urážkou demokracie.

Co se týče jeho vystoupení. To vystoupení se rovnalo rétorice normalizačních let, komunistů z normalizačních let, komunistů z 50. let, kteří zavírali kněží, které si vzal pan Grebeníček do úst. Největší tragédií je, že tu pravdu pan Grebeníček zná, a přesto s tou pravdou manipuluje a obelhává všechny, kdo poslouchají jeho vystoupení.

Já jsem říkal, že by bylo správné, aby komunisté se sami zřekli hlasování v rámci tohoto zákona. Nevím, jestli je nyní dobře, že to vidí celý národ, že komunisté typu pana Grebeníčka jsou komunisté z 50. let, kteří používají stejnou rétoriku, a pan Grebeníček je opravdu komunistou, který potvrzuje to, jací by byli komunisté, pokud by zde vládli.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já mám teď sérii faktických přihlášených. Paní Kateřina... pak je to pan poslanec Bárta, který se přihlásil s faktickou.

 

Poslanec Vít Bárta: Já jsem chtěl jenom fakticky upozornit na to, že tato koalice nyní zablokovala odsunutí církevních restitucí díky hlasům Kristýny Kočí, Jaroslava Škárky a pana Humla. Myslím, že to stojí za pozornost. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A pan poslanec Kováčik nyní, prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Rád bych, pane předsedající, paní a pánové, upozornil na to, co jsem tady říkal před několika měsíci v podobné situaci. Komunističtí poslanci včetně pana kolegy Grebeníčka jsou zvoleni do této Poslanecké sněmovny ve volbách, které jsou i Ústavou označeny za svobodné a demokratické. Svobodným a demokratickým rozhodnutím občanů, voličů, kteří byli právě panem kolegou Husákem těžce uraženi. Byli zařazeni do občanů druhé kategorie, kteří nemají právo cokoli tady říkat.

Mluvíme o svobodě názorů, mluvíme o svobodě slova a mluvíme o různých jiných heslech, pod kterými se téměř před 23 lety změnily poměry v této zemi. Mimo jiné tam bylo také heslo, jedno z nosných hesel - Nejsme jako oni.

Pan kolega Husák, jak symptomatické to jméno (smích některých poslanců KSČM), ukazuje, že hrozí nebezpečí, že by snad někdo téměř 23 let po oné společenské změně opět mohl být jako oni. Jenom připomínám, že pořád ještě v zásuvce mého stolku se nacházejí ony roušky na ústa, které si nasadíme v okamžiku, kdy budeme mít pocit, že svoboda slova, že parlamentní demokracie je tady doopravdy, ale doopravdy vážně ohrožena!

Huby nám zavírat nebudete! Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Grebeníček má faktickou.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pokud Jan Husák nás chtěl přesvědčit o tom, že přece jenom je propastný rozdíl mezi ním a Janem Husem, tak se mu to dokonale podařilo. Santo subito! Tedy prohlaste ho svatým. (Poslanci sociální demokracie mezitím rozvinuli na svých lavicích velký transparent s nápisem: STOP nespravedlivým církevním restitucím.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP