(10.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Druhým návrhem je vyřazení bodu číslo 8 z pořadu této schůze.

Zahajuji hlasování číslo 32. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

V hlasování číslo 32 přítomno 195, pro 185, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Vlasta Bohdalová žádá o vyřazení bodů 19, 20, 21. Je to volba prezidenta NKÚ, volba člena Rady ČTK, volba člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Zahajuji hlasování číslo 33. Kdo je pro vyřazení těchto tří bodů? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 33 přítomno 195, pro 182, proti 5. Návrh byl přijat.

 

A to byly všechny. Zeptám se ještě přítomných, zda nebyl někdo opomenut. Ale doufám tedy, že ne, že jsme hlasovali o všech návrzích, které zazněly včera i dnes.

 

Budeme ještě hlasovat o celém návrhu pořadu 45. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen a upraven pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování číslo 34. Kdo je pro schválení tohoto pořadu 45. schůze Poslanecké sněmovny? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 34 přítomno 195, pro 107, proti 87. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že pořad schůze byl schválen.

 

Budeme se věnovat prvnímu bodu. Tímto prvním bodem je

1.
Návrh na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Zahajuji tedy projednávání tohoto bodu a prosím nyní o slovo paní místopředsedkyni volební komise poslankyni Vlastu Bohdalovou.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, k dnešnímu dni jsou stále neobsazena dvě místa místopředsedů Poslanecké sněmovny. Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise jediný návrh kandidáta, a to od poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové na pana poslance Jiřího Olivu. Návrh byl postoupen poslaneckým klubům.

Pokud jde o způsob volby, zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny stanoví volbu tajnou.

Nyní bych vás prosila, paní předsedkyně, abyste otevřela rozpravu k navrženému kandidátovi.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, otevírám rozpravu a mám do ní dvě přihlášky. První přihláška je pan poslanec Jiří Paroubek, dále pan poslanec Václav Votava. Nehlásíte se, pane kolego, k tomuto bodu? Ne, tak se vám omlouvám, protože na displeji se objevilo vaše jméno. Takže se nyní zeptám, kdo se hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Prosím paní předsedkyni volební komise o slovo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: V rozpravě nebyly podány žádné návrhy, je pouze návrh již přednesený na poslance Jiřího Olivu jako kandidáta na místopředsedu Poslanecké sněmovny. Volba bude tajná, a protože je daná v zákonu o jednacím řádu, o tom, zda je veřejná, nebo tajná, se nehlasuje. Vyhlašuji tedy volbu. Lístky jsou připraveny a budeme je vydávat zhruba do 10.55 hodin.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Takže potom budeme potřebovat nějaký čas na...

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Potom budeme potřebovat zhruba dvacet minut, takže si myslím, že v 11.20 bychom mohli pokračovat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová V 11.20. Vyhlašuji přestávku do 11.20 hodin. Volební lístky budou vydávány do 10.55 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.34 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP