(Jednání pokračovalo v 11.20 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájil přerušené jednání.

Pan poslanec Hašek má náhradní kartu číslo 35.

Nejdřív vyzvu místopředsedkyni paní poslankyni Vlastu Bohdalovou, aby nás seznámila s výsledkem tajné volby místopředsedy Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážené kolegyně, proběhla první volba prvního kola volby na místopředsedu Poslanecké sněmovny. Bylo vydáno 183 hlasovacích lístků, počet odevzdaných platných i neplatných hlasovacích lístků byl 180. Pro pana poslance Jiřího Olivu bylo odevzdáno 131 hlasů. V prvním kole byl pan poslanec Jiří Oliva zvolen místopředsedou Poslanecké sněmovny České republiky. Tímto mu gratuluji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní poslankyni Bohdalové. Blahopřeji nově zvolenému místopředsedovi Poslanecké sněmovny a prosím ho, aby zaujal určené místo. Prosím, uděluji vám slovo.

 

Poslanec Jiří Oliva: Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, především bych vám chtěl poděkovat za důvěru, kterou jste vyjádřili předcházejícím hlasováním, a zejména bych vám chtěl říct, že k té práci přistupuji s velkou odpovědností a velkým respektem. Nejenom respektem vůči té funkci samotné a vůči institutu Poslanecké sněmovny, ale především s respektem vůči vám všem. Jestliže v minulosti se s touto funkcí a zejména s hlasovacím zařízením alespoň zpočátku prali daleko významnější matadoři politické scény, než jsem já, tak je nepochybné, že ani já se nevyhnu chybám. Veškeré chyby jsou ničím v atmosféře spolupráce a jsou velmi obtížné až nepřekročitelné v atmosféře zlomyslnosti, o které jsem přesvědčen, že mezi námi nenastane. Proto bych u této příležitosti velmi rád požádal o pomoc paní předsedkyni Sněmovny, pana místopředsedu Sněmovny a v neposlední řadě vás všechny.

Ještě jednou vám děkuji za důvěru, za toleranci, za pochopení a těším se na spolupráci s vámi. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já mohu pana místopředsedu ujistit, že s naší pomocí může počítat.

 

Dovolte mi, abych přešel ke schválenému pořadu schůze. Jako první bod, který máme schválený, je bod 2. Je to

2.
Vládní návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, a některých dalších zákonů a o změně zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 689/ - druhé čtení

Tento bod jsme předřadili před návrhy vrácené Senátem v hlasování, ve kterém jsme rozhodovali o pořadu schůze. Takže se nacházíme ve druhém čtení. Tisk 689.

Já bych požádal pana ministra Drábka, aby tento text uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat za předřazení. Já jsem to odůvodnil včera při návrhu na zařazení tohoto bodu do programu schůze. Jde o to, že návrh, který máme dnes projednat ve druhém čtení, se zabývá zrušením několik let platného zákona o nové úpravě úrazového pojištění, nicméně ta úprava nikdy nenabyla účinnosti a po mnoha jednáních a po mnoha měsících jednání, především se sociálními partnery, jsme došli společně k závěru, že tato úprava není smysluplná v tom, aby nabyla účinnosti k 1. 1. 2013, tak jak bylo plánováno po tom dvojím odložení od roku 2006, kdy zákon nabyl platnosti. Původně měl zákon nabýt účinnosti od 1. ledna 2008.

Chtěl bych informovat, že je již v běhu příprava nové úpravy, na které intenzivně pracujeme, nicméně toto se po jednání se sociálními partnery, tato předloha, která ruší ten dosavadní zákon, ukázala jako jedinou průchodnou cestou.

Zrušení samotného zákona musí být doprovázeno dalšími technickolegislativními doprovodnými normami, protože se na to vážou ustanovení jiných zákonů. Z těch nejdůležitějších bych chtěl jenom připomenout, že se jedná o ustanovení zákoníku práce, kde se přechodná ustanovení, která měla platit do doby nabytí účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., převádějí do standardního textu zákoníku práce.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: My jsme ten návrh v prvním čtení přikázali výboru pro sociální politiku. Usnesení máme jako tisk 689/1. Požádal bych zpravodaje výboru pana poslance Miroslava Jeníka, aby se vyjádřil k tomuto návrhu.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, tento tisk byl projednán na výboru pro sociální politiku, na jeho 20. schůzi dne 12. července 2012. Po úvodním slově pana náměstka Petra Šimerky, náměstka ministra práce a sociálních věcí, a mé zpravodajské zprávě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o zrušení zákona číslo 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů a o změně zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů, sněmovní tisk 689. Dále zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP