(12.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

A nějaké řeči o těžkém srdci... Já vám řeknu, pane ministře, nechte si tahle prohlášení o vašem... já na vaše těžké srdce nevěřím. Já vůbec nevěřím na vaše soucítící srdce! Vy tady systematicky předvádíte ministra, který se vůbec nezajímá o to, jak na lidi dopadají zákony, které vy tady schvalujete! Myslím, že vás ty kalkulace ani nezajímají! (Potlesk poslanců ČSSD.) Mně připadá, že vás to vůbec nevzrušuje! Ptám se, jestli si vůbec čtete tady ty údaje o tom, kolik lidí vám jako ministru práce a sociálních věcí přepadává do chudoby. Tak jsem vám to aspoň tady sdělil, protože mně připadá, že vás to nezajímá a to vaše těžké srdce, to byl jenom takový povinný bonmot, aby se neřeklo, vždyť jste přece ministr práce a sociálních věcí! Ne! Vy jste ministr, který v této zemi je budovatelem chudoby. A pokud tam zůstanete ještě nějakou dobu, tak ty následky se budou těžko odstraňovat! (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní jsou před námi dvě vystoupení s přednostním právem. První dostane slovo paní předsedkyně Kateřina Klasnová, poté pan předseda Bohuslav Sobotka.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, můj předřečník tady toho řekl mnoho, ale nezdůraznil to, o kolik důchodci v rámci novely tohoto zákona přijdou. Vláda ubírá důchodcům 250 korun měsíčně, což je zhruba 3 000 korun ročně ze starobních důchodů touto novelou zákona a v rámci snižování schodku státního rozpočtu.

Ale nemluvíme zde jen o snížené valorizaci důchodců. Seniory poškodí tato vláda hned třikrát. Za prvé, v čase všeobecného zdražování a škrtů v sociálních službách je důchod snížen, což povede k významnému zhoršení sociální situace důchodců, kvality jejich života a koupěschopnosti. To bude mít dopad na šíři a kvalitu služeb v celé zemi, na živnostníky a obchodníky. Představa, že v České republice někde vznikají firmy, které nabízejí služby právě pro seniory, pro aktivní a koupěmocné seniory, tak jako tomu je v jiných zemích západní Evropy, je zcela iluzorní.

Za druhé poškozuje vláda seniory v rámci daňového balíčku, o kterém dnes budeme jednat, a to tím, že omezuje možnost podpory pracovní aktivity seniorů a jejich pracovního rozvoje. Vláda tímto rozhodnutím odsuzuje činorodé důchodce nejen k finanční ztrátě, ale i k sociální izolaci a pasivitě.

Za třetí vláda poškozuje seniory tím, že odmítla nejprve koaliční návrh a poté i samostatný pozměňovací návrh Věcí veřejných na zavedení tzv. mezigenerační solidarity, která by pomohla rozložit náklady na tvorby důchodů a stabilizovat je a především i částečně kompenzovat výpadek ze snížené valorizace důchodů, kterou vláda premiéra Nečase navrhuje. Vládní koalice cíleně propásla možnost konečně viditelně podpořit a legalizovat mezigenerační solidaritu a úctu. O tom, že další plánované zvýšení DPH zdraží seniorům potraviny, služby a léky, už ani nemluvě.

Vláda zbytečně a bezvýsledně experimentuje na početné sociální skupině, kterou naši senioři bezesporu jsou. Řekl to zde můj předřečník a já to znovu zopakuji. Včerejší Hospodářské noviny to shrnuly velmi stručně: Vládní úspory zaplatí zaměstnanci a senioři. To je skutečně ekonomicky prozíravé a sociálně citlivé.

Zpomalený růst penzí by měl do státního rozpočtu přinést 9,5 mld. korun. Osekané výdaje na penzisty tak mají primárně nahradit výpadek z příjmů DPH, které se poněkud Ministerstvu financí vymklo. Výběr této daně se totiž od posledního zvýšení zbrzdil natolik, že Ministerstvo financí vybralo oproti plánu o 17 mld. méně. Místo toho, aby se vláda či Ministerstvo financí řídily rady odborníků z řad ekonomů, opakují zcela nelogické a ekonomické neobhajitelné kroky. Zvýšili jsme DPH, nestačilo to. Zvýšíme tedy DPH znovu, a než se nám podaří vybrat více na DPH, zkrátka půjčíme si od seniorů.

Pan ministr zde hovořil o tom, že předkládá zákon s těžkým srdcem. Ale zcela s lehkým srdcem Ministerstvo práce a sociálních věcí a patrně k potěše všech občanů a seniorů zvlášť předložilo novelu zákona o platech představitelů státní moci, reagujíc tak na výrok Ústavního soudu, ale nezvyšujíc pouze platy u soudců, ale také platy politiků. A v té nejmírnější variantě se počítá, že poslancům se přidá plat 10 000 korun měsíce. To vskutku musí seniory, kteří přijdou o 3 000 korun ročně, velmi potěšit.

Jednotlivá opatření vlády jdou proti sobě a nesplňují ani logiku stimulovat samostatnost občanů a jejich pracovní aktivitu. Smysluplnou sociální pomoc TOP 09 naprosto slepě omezuje. Vyspělost státu se přitom pozná právě podle toho, jak se umí postarat o sociálně slabé a o seniory. My to zjevně neumíme. Na jedné straně dochází ke zneužívání sociálních dávek, na druhé straně nutíme například zdravotně postižené využívat jakousi sKartu, kterou bude spravovat právě ten bankovní institut, u nějž má TOP 09 účet a u nějž jeden z poslanců dělal roky marketingového ředitele. Banka vydělá, úspory státu mají však financovat důchodci.

Shrnu to: Podpořit snížení valorizace důchodů, navíc bez zavedení mezigenerační solidarity, která by finanční ztrátu seniorům přece jen částečně kompenzovala, je v nynější době nemorální. Proto budou Věci veřejné opětovně hlasovat oproti tomuto vládnímu návrhu, který ani nikdy nebyl součástí koaliční smlouvy, natož aby byl součástí předvolebních slibů vládních politiků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A teď bych požádal pana poslance Bohuslava Sobotku, který se také přihlásil a využil přednostního práva. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, téma, které tady teď projednáváme a budeme o něm za chvíli, možná za několik hodin hlasovat, je něco, co se nestalo jen tak. To, že je tady návrh na destrukci systému valorizace penzí, není náhoda. Já bych skutečně velmi rád na úvod svého vystoupení popsal procesy, které vedly k tomu, že mohlo dojít k situaci, kdy ministr práce a sociálních věcí, potažmo vláda, předloží do Poslanecké sněmovny návrh, který destruuje jednu ze základních jistot, na které byl po roce 1989 založen státní důchodový systém, a to je jistota, že valorizace penzí, nebo česky zvyšování penzí, bude kopírovat nárůst cen. To znamená, že lidé, kteří už nemohou být ekonomicky aktivní a jsou odkázáni na státní důchod, nebudou vydáni napospas trhu. Nebudou vydáni napospas volné hře tržních sil a vývoji cen.

Protože když se na začátku 90. let prováděla liberalizace cen, tak se důchodcům jasně říkalo: Důchodci, liberalizace cen se vaší životní úrovně nedotkne, protože bude zohledněna ve valorizaci důchodů. Když se i pod tlakem rozhodování Ústavního soudu deregulovalo nájemné v České republice v minulých letech, tak všechny vlády říkaly: Důchodci, vás se to nedotkne, protože vy jste jištěni pravidelnou valorizací důchodu, která kopíruje inflaci. A přece růst nájmů se do vývoje cen počítá. Když pravice v roce 2006 začala, jak se zdá, nekonečný seriál zvyšování DPH, tak tehdy myslím že to byl ministr práce Nečas, ujišťoval důchodce o tom, že důchodců se přece zvyšování DPH a růst cen nedotkne, protože je tady zákon, který jim garantuje, že penze budou kopírovat vývoj cen. A pak, když přišel ministr Drábek a zaváděl důchodovou reformu, která je financována právě zvyšováním DPH, právě zvyšováním DPH, tak říkal: Důchodci, na stávající důchodce důchodová reforma nedopadne, není důvod ke znepokojení, nikdo se nemusí bát o budoucnost ze stávajících důchodců, vás se vlastně důchodová reforma netýká - říkal ministr Drábek. A poté, kdy tady byla schválena ve Sněmovně a Senátu, tak přišel se zákonem, který tohle všechno popřel.

No divíte se důchodcům, divíte se seniorům, lidem, kteří už několik let v důchodu jsou, lidem, které důchod třeba za rok, za dva čeká, že jsou znechuceni z toho, co se stalo v této zemi za 20 let? Všechny sliby, které byly dány vůči seniorům, že se o ně společnost postará, teď berou zasvé. Tímto návrhem zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP