(12.20 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Tohle prostě není běžné úsporné opatření. Tohle není nějaký Kalouskův plošný škrt, který se udělá a pojede se dál, jenom bude o něco nižší deficit. Tohle je destrukce důvěry celé generace, celých generací pracujících lidí vůči státu jako instituci. Vezměte si, že tady generace lidí pracovaly za různých režimů, ať již byly demokratické, nebo nedemokratické, nechali tam při své pracovní aktivitě zdraví, kus svého života a spoléhali na to, že až dožijí ke stáří, až už pracovat nebudou moci, tak že se o ně stát ve formě státní penze postará. Je to jedna z mála jistot, které lidé ještě v naší zemi věřili. Věřili jí do okamžiku, než ministr Drábek předložil tento návrh zákona.

Jak k tomu došlo? Tady bylo přirozeně několik bariér, které v minulých letech chránily pozici seniorů. Ta ochrana byla reálná. Jednou z těch bariér byla síla sociální demokracie. Dokud sociální demokracie měla dostatečnou sílu v této Poslanecké sněmovně, podílela se na vládě, bylo garantováno, že nikdy nedojde ke změně tohoto systému valorizace penzí. A protože bylo zřejmé, že v demokratickém systému může i politická strana jako sociální demokracie oslabit, že se střídají strany ve vládě, že jednou jsme v opozici, jednou ve vládě, lidé o tom rozhodují ve volbách každé čtyři roky, tak to byla vláda sociálně demokratické strany, která prosadila zákon. Zákon jasně definoval, že se důchody valorizují podle vývoje inflace a z jedné třetiny podle vývoje reálných mezd. Prosadili jsme toto pravidlo do zákona, protože jsme se obávali situace, kdy například sociální demokracie oslabí, kdy budeme v opozici a nebudeme schopni důchodcům garantovat zajištění valorizace penzí. Proto jsme tento mechanismus dali do zákona a proto také dnes, když Nečasova vláda a ministr Drábek přichází s návrhem na změnu valorizace penzí, tak musí změnit zákon. Bohužel je to tato překážka, která možná za chvíli padne.

Tou další překážkou, která tady byla, skutečně bylo rozložení politických sil. Bohužel, a musím říci bohužel, řada seniorů, lidí, kterých se tato věc bytostně dotkne v příštím roce, v minulých volbách dala hlas ODS, dala hlas TOP 09 a dala hlas Věcem veřejným. To, že řada důchodců volila tyto politické strany, tak jim v zásadě dala bianco šek k tomu, aby provedly to, co udělaly. Já to ale nechci důchodcům vyčítat, protože platí, že tyto politické strany, jak ODS, tak TOP 09, tak Věci veřejné, seniory podvedly ve volbách. Ten podvod je prokazatelný. Dá se dohledat i po dvou letech.

Když se podíváte, dámy a pánové, na to, co slibovala TOP 09 před volbami, co slibovala ODS před volbami, tak je tam jasně řečeno, že se stávajících důchodců reformy nedotknou a nebo že jim budou reformy kompenzovány ve formě valorizace důchodů. Ani jedna z těchto politických stran nemluvila o tom, že chce na několik let změnit systém valorizace penzí takovýmto způsobem. Byl to obrovský podvod, ke kterému došlo. Voliči dostali informaci, na základě ní se rozhodli, řada seniorů uvěřila ODS a TOP 09, že je nehodí přes palubu, a dali jim svůj hlas. Realita je taková, že vláda ve své politice nerespektuje sliby, které daly politické strany před volbami, jak ODS, tak TOP 09.

Česká společnost na tom není dobře. Naše ekonomika klesá, všechna čísla hovoří o snižování životní úrovně v posledních letech a součástí tohoto chudnutí, jak se zdá, v příštích letech budou i důchodci. Já myslím, že čísla jsou jasná. Příští rok chce vláda na seniorech ušetřit 9,5 mld. korun a během tří let to bude skoro 48 mld. korun, které tato vláda sebere důchodcům z jejich oprávněné valorizace důchodů. A to v situaci, která je pro důchodce velmi nepříznivá. Inflace roste, zdražují léky, vláda zvýšila poplatek za pobyt v nemocnici ze 60 korun na 100 korun denně. Platí ho důchodci a platí ho bez jakéhokoliv omezení. Tam není žádná klauzule. To znamená důchodci, kteří jsou častými klienty v nemocnicích, platí zvýšený poplatek za pobyt, místo 60 korun je to 100 korun. Roste nájemné. Deregulace pokračuje. Velmi často se ruší také slevy na jízdném, které mohli senioři čerpat, například pokud cestovali Českými dráhami. Zdražování, růst cen, zhoršování situace, to všechno je doplňováno také škrty v oblasti sociálních služeb. Je potřeba si uvědomit, že rostou ceny za pobyt v zařízeních seniorů, jak v domovech důchodců, tak v domech s pečovatelskou službou. Přirozeně rostou také ceny, které jsou spojeny s pobytem v sociálních ústavech. Vláda škrtá současně s omezením valorizace penzí, vláda škrtá v sociálních službách, to znamená méně peněz na sociální služby a to znamená, že důchodci budou muset více doplácet. To je skutečně smrtelná kombinace vládních opatření. Člověk by řekl, že snad vláda je proti našim seniorům nějakým způsobem osobně zaujatá, že snad z toho má radost z toho, co se děje.

Tahle vláda stojí a padá na řecké lži. Pro to, aby ODS a TOP 09 bodovaly v minulých volbách, tvrdily, že země je na pokraji bankrotu, což samozřejmě nebyla pravda, a že je potřeba, aby tady byla rozpočtově odpovědná vláda, která zemi nezadluží. Jaká je realita, všichni víme. Je tady vláda ODS a TOP 09 a veřejný dluh České republiky je 1,5 bilionu. Místo 28 % hrubého domácího produktu v roce 2006 tak míří na konci funkčního období této vlády ke 45 % hrubého domácího produktu. Já se ptám, kde je ta rozpočtová odpovědnost?

A ještě horší je ale pohled na důchodový účet. Před rokem 2006, ještě tuším v roce 2007, byl důchodový účet, na který směřují peníze z důchodového pojištění, v přebytku. Důchodový účet vytvářel přebytky, které se kumulovaly. To znamená stát nemusel z jiných daní na důchody připlácet. Dnes je realita v době takzvaně rozpočtově odpovědné vlády taková, že schodek důchodového účtu se pohybuje kolem 60 až 70 mld. korun ročně! Ať tady řekne ministr Drábek, člen rozpočtově odpovědné vlády, jak se vyvíjel deficit důchodového účtu v minulých letech. Jaká je to absolutní katastrofa! To není o rozpočtové odpovědnosti, to je o absolutní rozpočtové katastrofě v oblasti financování důchodů. A doprostřed tohoto obrovského deficitu důchodového účtu tahle vláda přijde s návrhem na zavedení druhého pilíře.

Já myslím, že dneska už to vypadá docela nebezpečně, protože vláda je v rozkladu, ani se neví, jestli projde DPH, takže vůbec nebude jasné, z čeho se ten druhý pilíř bude financovat. To dneska vůbec nikdo neví a nikdo vám to nemůže garantovat. Ale tato vláda tvrdohlavě trvá na tom, že podojí důchodový systém ještě vznikem druhého pilíře. A teď mi řekněte, jak to máme seniorům vysvětlit, když za námi přijdou do poslaneckého kanceláře, když za námi přijdou na setkání s občany na ulici nebo někde v sále a zeptají se: "Proboha, proč to ta vláda dělá? V situaci, kdy není na naše důchody, v situaci, kdy nám musí omezovat valorizaci, to znamená, že už nám v podstatě nic nezbývá, když zaplatíme nájem a léky, tak už nám z důchodů nezůstane ani koruna, tak vláda vyvádí peníze na takzvaný druhý důchodový pilíř." Tohle by přece tady měl vysvětlit i ministr Drábek. A já bych ho rád k tomu vyzval. Proč to proboha vláda dělá. V této situaci, kdy není jasné financování druhého pilíře, kdy se koalice ani není schopna dohodnout na daňovém balíčku, tak vláda trvá na tom, že tady bude druhý pilíř. A já vám možná řeknu, proč to dělá. (Poslanec Vidím z lavice.) No, jistě, protože koneckonců co by různé zájmové a lobbistické skupiny napojené na tuto vládní koalici měly z toho, že se důchodcům valorizují penze. Co by z toho měly? Z toho není žádný profit, na tom nemůžete nic vydělat na valorizaci důchodů. Ty peníze prostě protečou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP