(15.00 hodin)
(pokračuje Petr)

Je třeba říci jedno - že hranice nižší sazby DPH v České republice je ve srovnání s okolními státy výrazně vyšší, mnohdy až dvojnásobná. V Polsku je nižší DPH 5 až 7 %, v Německu 7 %, v Rakousku 10 %, na Slovensku 10 %.

Bylo řečeno, že celá řada lidí za základními nákupy jezdí do těchto sousedních států a naplnění příjmů je asi iluzí v době, kdy každá rodina, každý rozpočet ať městský, krajský, tak státní, výrazně šetří.

Zdá se být naprosto absurdní, že za této situace zde vláda a pan ministr Drábek přicházejí s takzvaným pojištěním druhého pilíře. Já nevím, zdali si spočetli, jaké dopady bude mít zřízení druhého pilíře na první důchodový pilíř. Je třeba si uvědomit, že každý z nás přispěje o 3 % méně do prvního pilíře a při průměrném příjmu asi 25 tisíc to dělá skoro 10 tisíc menšího odvodu každého z nás do prvního pilíře, takže v konečné sumě, pokud by v nejbližších letech vstoupilo do druhého pilíře 30 % lidí, je to další ztráta 20 miliard korun. Čili pokud to připočteme k těm 50, tak se jedná o ztrátu zhruba 70 miliard, ale tím, že mladí a ti další vstoupí do druhého pilíře, v žádném případě neklesne počet lidí, kteří budou vypláceni z prvního pilíře.

Je třeba si uvědomit jednu věc, že z prvního pilíře jsou vypláceny všechny typy důchodů, ať je to starobní, ať je to úrazový, ať je to vdovský, ať je to sirotčí, a že těch důchodů je dnes vypláceno 2,87 milionu, ale množství peněz, které v tomto prvém důchodovém balíku je, se výrazným způsobem ztenčuje.

Otázka je, že dneska se hovoří o tom, že průměrný důchod je na úrovni 41 % průměrné výšky platu. Pokud si to spočteme, se zavedením druhého pilíře, tak někde kolem roku 2015, už to nebude 41 % nebo 42 %, ale bude to hodnota, která se bude pohybovat na 32 % až 34 %, takže mnozí z těch, kteří půjdou do důchodu, se okamžitě při jeho příjmu dostanou do oblasti chudoby.

Je třeba říci a ukázat na jednání zejména pana ministra Drábka, který do opatření, která by měla posílit příjmy státního rozpočtu, navrhl i zrušení nezdanění příjmů důchodců, kteří pracují. Je třeba si uvědomit, že u některých důchodců by to mohlo znamenat snížení jejich příjmu až o 24 tisíc Kč ročně. Já si myslím, že je to snad jen jeden z tahů, jak docílit toho, aby důchodci přestali pracovat a abychom uvolnili místo těm, kteří nemají práci.

Je třeba si také uvědomit, jak je napjatý rozpočet prvého důchodového pilíře, když za poslední tři roky v rámci předčasných důchodů, které jsou znevýhodněny, vstoupilo do předčasného důchodu zhruba 250 tisíc lidí, neboť ten důchod, byť nízký, je pořád lepší než nejistota a příjmy, které dostávali jako lidé ucházející se o zaměstnání.

Je nezbytné za stávající situace, kdy zvýšení DPH je v nedohlednu a podle představ vlády mělo zajistit 50 % příjmu, který měl být přesunut do prvého pilíře - co budeme dělat? Čím budeme tento propad řešit? Jak se hodlá nahradit 105 mld. Kč, které zvýšení DPH mělo přinést? Bude asi nezbytné sáhnout do jiných kapitol. Chtěl bych se zeptat pana ministra, jakým způsobem, když DPH nebude schváleno, chce naplnit rozpočet prvého pilíře. Nebo to chce snad stávající vláda přesunout až na následující vládu?

Odpověď schází a je naprosto nejistá. Zato si myslím, že je jistý postoj sociálních demokratů, aby návrh zákona ve verzi Sněmovny nebyl přijat, a sociální demokracie stejně jako já budeme podporovat návrh Senátu, který zamítá sněmovní zákon.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane poslanče. Prosím pana kolegu Adama Rykalu. Dalším přihlášeným je pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně.

Vážení poslanci, kolegové, vzpomínáte si ještě na to, jak pan Nečas před volbami v roce 2010 držel v ruce dvě síťovky a říkal, co se stane, pokud bude vládnout sociální demokracie, jak si budeme nosit prázdnější a chudobnější tašky domů, protože to způsobí sociální demokracie? A pan Nečas měl plnou tašku, o které říkal, že si ji budou lidé nosit domů, pokud bude vládnout ODS.

Nevím, kdo vám, pane Nečasi, radí s takovou kampaní. Jednou jsou to plné tašky, jindy vaši spřízněnci přemlouvali dědky a babky, aby si levou rukou utírali zadky. Já si myslím, že ti lidé si tu kampaň pamatují a nezapomenou.

A jak to je tedy dnes doopravdy? Vizi pana Nečase z roku 2010 známe, ale žijeme v roce 2012. Tašky nosíme prázdnější, protože jste vše zdražili a chystáte se zdražit ještě více.

My zde dnes projednáváme zákon o snížení růstu důchodů. Pokud bude schválen, tak by to pro české důchodce znamenalo, že zvýšení důchodů nepokryje ani růst cen. Pan Kalousek s panem Drábkem a panem Nečasem se tak snaží postarat o to, aby na dražší jídlo a léky čeští důchodci neměli dostatek peněz. Možná je to vše úmysl. Když budou důchodci nosit lehčí tašky, tak je nebudou bolet záda a ušetří na lécích proti bolesti zad. A když ušetří na lécích, tak přece nepotřebují tak vysoký důchod.

Ale to není žádná legrace. Už v prvém čtení tohoto zákona, který zaručí pomalejší růst penzí, jsme byli svědky toho, co si vládní poslanci myslí o seniorech žijících v České republice a jak s nimi chtějí zatočit. Myslím si, že bychom takové chování k českým důchodcům měli jednoznačně odmítnout. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP