(15.40 hodin)
(pokračuje Bárta)

V kontextu nicméně dalších opatření, která k důchodům patří a která nyní máme schvalovat, ať už je to zvyšování DPH, ať už je to otázka celého dalšího balíku daňových úprav, které dopadnou na občany České republiky, tak mám potřebu v této souvislosti znovu připomenout to, co jsem včera -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane kolego. Dámy a pánové, já žádám o klid v jednacím sále. Posaďte se do svých lavic. Slovo bylo uděleno panu poslanci Bártovi. Prosím, abyste tuto skutečnost respektovali. Pokud máte něco, co chcete projednat, musíte tak učinit mimo jednací síň.

 

Poslanec Vít Bárta: - mám potřebu připomenout to, kolik důchodců bude uvrženo pod hranici chudoby díky celkovému balíčku vlády, ze kterého jsou zcela jednoznačně vytrženy dohody, které byly svého času s Věcmi veřejnými uzavřeny.

A dovolte mi znovu připomenout to, co jsem zde včera říkal. Vůbec první studii o této problematice zpracoval Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu při CERGE. Materiál předkládá pět variant. Podle středního, tedy nejpravděpodobnějšího odhadu vzroste podíl osob pod hranicí relativní chudoby v domácnostech, kde je alespoň jeden její člen ve věku nad 61 let a pobírá starobní důchod, z dnešních 3,6 % na 5 %. Výrazně větší nárůst chudoby by však postihl osaměle žijící důchodce nad věk 64 let, zvláště pak ženy, jejichž počet pod hranicí chudoby by vzrostl z 13 % na více než jednu pětinu, na 21 %. Musíme si přitom uvědomit, že se nejedná jenom o životní úroveň důchodců, nýbrž také potažmo o ty, kteří s nimi sdílejí domácnost. Z celkového počtu domácností důchodců by se pod hranicí chudoby mohlo ocitnout až 18 %.

Já chápu, že dnes je pro tuto Sněmovnu zásadnější další bod, nad kterým všichni očekáváme další vývoj České republiky. Ale nepovažuju za fér, nepovažuju za fér, obzvláště v návaznosti na následující chvíle, na které, pevně doufám, se můžeme těšit, zapomenout na české důchodce.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Faktická poznámka pan kolega Miroslav Opálka. Prosím o klid. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl jenom vaším prostřednictvím svému kolegovi předřečníkovi říci, a vlastně i ostatním členům klubu Věcí veřejných, že mezigenerační solidarita je termín, který již zavedl kancléř Bismarck. A celý první pilíř je o mezigenerační solidaritě. To, co se snažíte prosadit vy a s čím nemám žádný problém, co už se zkoušelo v Německu, to by se možná dalo nazvat prorodinná solidarita v rámci důchodového systému. Abychom tyto pojmy nezaměňovali. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byla faktická poznámka. Další faktická poznámka pan poslanec Bárta.

 

Poslanec Vít Bárta: Promiňte, ale dovolím si lehce polemizovat. Ono v Německu zavedení principu, o kterém se tady bavíme, vzniklo na základě ústavní stížnosti, která právě řešila mezigenerační solidaritu. Když se podíváte na podstatu ústavního sporu, který se v Německu řešil, jednoznačně stál na principu zavedení mezigenerační solidarity. Ale jinak z principu si myslím, že se jedná o marginálii, pokud se na podstatě shodneme. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. To byla faktická poznámka. Já se zeptám ještě, zda se někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu. Nehlásí-li se nikdo, rozpravu končím. Zeptám se ještě na případná závěrečná slova. Pan ministr, paní zpravodajka - nehodlají nyní vystoupit. Je před námi tedy hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Pan poslanec Sklenák navrhuje hlasování po jménech. Je to tak? (Souhlas.) Je tomu tak, ano. Čili o tomto návrhu musí rozhodnout Sněmovna - nejprve, zda takto bude postupovat, nebo nebude postupovat. A ještě než tak rozhodneme, přednesu návrh usnesení. Upozorňuji, že k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlas 101 poslance. Prosím, aby bylo nastaveno příslušné kvorum na informačních tabulích.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 659/3."

Nejprve ale budeme hlasovat o tom, zda Sněmovna chce postupovat v tomto hlasování tak, že bude hlasovat jednotlivě po jménech. Domnívám se, že jsem přivolávala postupně naše kolegy tak, že jsou všichni přítomni, a budu moci toto hlasování zahájit. (Volání z pléna.)

Je zde žádost o odhlášení. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Tady na to hlasování nebudeme potřebovat kvorum 101, to je procedurální hlasování. Kvorum 101 nastavíme až později.

 

Pokud jsou všichni již přihlášeni kartami, tak budeme rozhodovat v hlasování, které ponese pořadové číslo 36. Opakuji tedy, že se jedná o rozhodnutí Sněmovny, zda budeme v tomto případě hlasovat jednotlivě po jménech.

Zahajuji hlasování číslo 36. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem pana poslance Sklenáka. Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 36, přítomno 193, pro 90, proti 99. Tento návrh přijat nebyl.

 

Návrh usnesení jsem přednesla. Prosím, aby bylo kvorum nastaveno na 101.

 

Budeme tedy hlasovat o onom návrhu, se kterým jste byli seznámeni. Hlasování, které je před námi, ponese pořadové číslo 37.

Já toto hlasování zahajuji. (Ticho v sále.) Táži se, kdo je pro přijetí návrhu usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 37, přítomno 193, pro 101, proti 92. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat. Usnesení bylo přijato a schváleno. (Šum v sále, potlesk zprava.)

 

Tím končím projednávání bodu 3, sněmovního tisku 659/3.

 

Budeme se věnovat následujícímu bodu. Zahajuji projednávání bodu

4.
Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů
v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
/sněmovní tisk 695/3/ - zamítnutý Senátem

Ještě se nyní... Prosím o klid, dámy a pánové. Ještě se hlásí pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petr Gazdík. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, dovoluji si jménem poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové a poslaneckého klubu ODS navrhnout, aby dnes Poslanecká sněmovna jednala, meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích zákonů i po 19. hodině. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O tomto procedurálním návrhu rozhodneme bez rozpravy v hlasování, které má pořadové číslo 38. Toto hlasování zahajuji. Táži se, kdo je pro... Pardon. Musím jej prohlásit za zmatečné, protože tady byla žádost o odhlášení. Čili toto hlasování je zmatečné. Prosím, abyste se znovu přihlásili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP