(16.50 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Vláda by měla upravit systém investičních pobídek s cílem přilákat investory především do hospodářsky zaostávajících regionů a mikroregionů se strukturálními problémy a s dlouhodobě vysokou nezaměstnanosti, jako je Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj.

Dále je nezbytné s využitím zdrojů evropských fondů, Evropské investiční banky a PPP projektů, tedy projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru, zvýšit veřejné investice do oblasti s vysokým multiplikačním efektem, tedy do výstavby a modernizace dopravní infrastruktury, životního prostředí a dalších veřejných staveb, například nemocnic či domovů pro seniory.

Prostřednictvím státních programů pak vláda může podpořit výstavbu komunálních nájemních bytů, aniž by to byl nějaký velký zásah do fiskální politiky státu. Viděl jsem třeba v Anglii takové projekty, které se prakticky obešly bez veřejných dotací, bez dotací z veřejných rozpočtů, tedy komunálních nájemních bytů, výstavbu startovacích bytů i bytů sociálního charakteru. Stavební produkce zaznamenala ve druhém čtvrtletí další meziroční pokles o více než 5 % a podle údajů o počtu stavebních zakázek a vydaných stavebních povolení, které klesly meziročně zhruba o pětinu, stavebnictví není ještě zdaleka na dně. To dno nás ještě čeká. Jak hluboko bude, to ještě uvidíme. Vláda má nástroje, kterými může propad stavebnictví významně zmírnit. Chybějí zkrátka vládní programy na podporu třeba bytové výstavby, tak jak jsem to naznačil.

Současně je možné učinit opatření na posílení příjmů státního rozpočtu. Vláda ale musí hledat prostředky tam, kde jsou, to znamená obnovit standardní systém progresivního zdanění s několika daňovými pásmy, ochránit přitom malé a střední české podniky, zavést více sazeb daně z příjmů právnických osob pro podnikatelské subjekty s různou tržní silou - to je ta ochrana malých a středních podniků, protože ty by mohly zůstat se sazbou, která je nyní, ale velké podniky oligopolního charakteru, ty by mohly mít vyšší daňovou sazbu. Omezit možnost uplatnit odpočet DPH při nákupu osobního automobilu pro účely podnikání do určité výše, například 1,2 mil. korun. Myslím si, že je neospravedlnitelné, když v tuhle chvíli je možné odpisovat například Rolls-Royce či Maserati jako automobil pro podnikatelské účely. Tady jde o to, abychom podnítili, abychom podpořili domácí výrobu, auta českých výrobců. Obnovit daň z dividend a zavést daň z finančních transakcí. V této souvislosti musím říci, že nerozumím ministru financí, který zavedení daně z finančních transakcí odmítá s argumentem, že by se taková daň promítla v cenách bankovních produktů a v konečném důsledku dopadla na klienta.

Pane ministře, myslím, že zvýšená sazba DPH na potraviny a léky také významně dopadá na spotřebitele. Ten skutečně zásadní rozdíl mezi potravinami, léky a bankovními produkty snad všichni cítíme. Zatím českým bankám až snad na výjimku zisky často velmi výrazně rostou.

Dámy a pánové, ale kdyby to byly české banky a zisky zůstaly doma, ale ony často odplývají jako dividendy, aby řešily finanční situaci mateřských bank.

Dámy a pánové, uvedl jsem jen některá z opatření, která Národní socialisté představili k veřejné diskusi ve svém protikrizovém plánu pod názvem Proti recesi, nezaměstnanosti a deficitu státu. NERV mlčí, doufám, že časem začne mluvit.

Navrhované zvýšení sazeb DPH a změny v oblasti příspěvku a doplatku na bydlení negativně dopadnou do životní úrovně nízko- a středněpříjmových skupin obyvatelstva, což nejenže způsobí řadě domácností existenční potíže, ale bude to znamenat další pokles spotřeby s negativním dopadem na hospodářský růst a výběr daní. Materiál neobsahuje žádná prorůstová opatření. Navrhované změny jsou navíc nekoncepční, a protože jde v mnoha případech o opatření dočasná, znepřehledňují daňový systém, čímž komplikují život podnikatelským subjektům. Z těchto důvodů budu i tentokrát hlasovat proti přijetí návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Dalším přihlášeným je pan poslanec Ladislav Šincl. Po něm bude hovořit pan kolega Michal Doktor. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážený pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych se vyjádřil k balíčku rozpočtových opatření, kterými chce vláda dle důvodové zprávy dosáhnout v následujících letech konsolidace veřejných rozpočtů. Tento návrh je dle mého názoru klíčový a negativně ovlivní životy deseti milionů obyvatel České republiky a také negativně ovlivní hospodářský vývoj naší země v příštích letech.

Dne 16. 8. 2012 na své 25. schůzi Senát České republiky tento návrh zamítl. Zcela oprávněně, ale k tomu až za chvíli.

Tímto návrhem chce ministr financí podle důvodové zprávy zbrzdit zadlužování státu, které paradoxně sám z velké části za uplynulé období minimálně šesti let sám pomáhal způsobit. Fakta jsou totiž taková, že za vlád ODS i TOP 09, a buďme spravedliví i zčásti za vlády Věcí veřejných, dluh České republiky nastoupal až na 1,678 bil. korun, což je v současné chvíli téměř 44 % namísto 28 % vůči hrubému domácímu produktu v roce 2006, kdy vládla sociální demokracie. Vládní dluh byl na konci roku 2006 802,5 mld. korun a dnes je veřejný dluh, jak jsem již řekl, 1,678 bil. korun. To pro paní poslankyni Klasnovou. Ale to jí snad již vysvětlil pan poslanec Luboš Zaorálek. Smutné je to, že to vše zaplatí především důchodci a zaměstnanci a doplatí na to i rodiny s dětmi.

Tento balíček obsahuje řadu různých opatření. Je to taková prapodivná směs, která obsahuje vcelku zajímavé návrhy, jako je například zrušení stropu na zdravotní pojištění, růst daně z příjmů nad 100 tisíc korun, takzvaná solidární daň a tak dále.

I přes některé pozitivní návrhy, které se vyskytují v tomto návrhu, se zde vyskytují i body, které dle mého názoru jsou špatně. Jde zejména o navýšení DPH. Zejména jde o zvýšení její snížené sazby. Podle nových plánů této vlády by další zvýšení mělo mít největší přínos pro státní rozpočet. Novým předpokladem, novým plánem je to, že by toto mělo přinést až plus 16 mld. korun. Jenže může to být zase všechno úplně jinak. Jak praví klasik, šedá je teorie, zelený je strom života. Média v pondělí 2. července totiž informovala, že za první pololetí roku 2012 stát vybral na DPH méně než v prvním pololetí roku 2011. Inkaso DPH za první pololetí roku 2012 představovalo 92,1 mld. korun, to je 41,6 % rozpočtu, což je o 6,9 procentního bodu nižší plnění než v červnu minulého roku. Inkaso DPH meziročně kleslo o 2,5 mld. korun, to je o 2,6 %.

Důležité je upozornit na fakt, že státní rozpočet počítal s růstem o 15,5 % proti skutečnosti roku 2011, což měla ovlivnit především novela zákona o DPH, která zvýšila sníženou sazbu daně z přidané hodnoty z 10 % na 14 % s účinností od 1. ledna 2012. Vypadá to, že asi soudruzi z Ministerstva financí v čele s panem ministrem někde udělali chybu. Ministerský předpoklad růstu o více než 15 % vypovídá o čistě matematickém přístupu k výnosu z daně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP