(18.20 hodin)
(pokračuje Bém)

Je možné věřit tomu, že ministr Kalousek - a proti ministru Kalouskovi se staví nezařazený rebel, který byl jeho prvním náměstkem ministra financí - pardon, zařazený rebel, já se omlouvám. Už v tom mám zmatek. Je možné si představit, že proti ministru financí se staví ten, který tak strašně úspěšně, a to myslím vaším prostřednictvím, pane předsedající, Petře Tluchoři, v naprosto pozitivním vyznění, který ale vlastně byl jedním z klíčových strůjců stability vlád Mirka Topolánka v čase, kdy se držel za jednu ruku pevně spojen nebo spojen pupeční šňůrou s TOP 09? A já teď na tu otázku neodpovím. Já tomu prostě nevěřím.

Takže položím poslední rétorickou otázku. Co tedy je vlastně skryto za tou snahou ministra financí, která jde nezpochybnitelně proti elektorátu občanských demokratů, která se snaží demontovat stabilitu Občanské demokratické strany, která jako jedna z vládních koaličních stran tvoří stabilitu této vlády? Čili ten stabilizační balíček skutečně má právo být označen destabilizačním balíčkem.

A dovolím si uzavřít svoje vystoupení dvěma konstatováními. Za prvé, já zcela určitě ze všech možných důvodů, které tady zazněly, a částečně i těch, které jsem zmínil, nepodpořím tento destabilizační a destruktivní daňový balíček a zvýšení daní, protože jsem přesvědčen, že jde proti zájmům občanských demokratů, a já prostě cítím, že stále ještě stojí za to Občanskou demokratickou stranu na politické scéně pokud možno udržovat v co nejsilnější kondici, nastavení, síle, protože jak vidíme z volebních preferencí TOP 09, tak ji provází stejný politický osud, který vlastně provedl všechny politické supernovy, které se kdy zjevily jako politické projekty před jakýmikoliv volbami do jakéhokoliv orgánu ČR. Takže nemohu podpořit tento balíček. Mám obrovský problém a považuji za vydírání, a dokonce za politickou neprozíravost a svým způsobem nezodpovědnost spojovat hlasování o tomto destabilizačním zvyšování daní s návrhem na vyslovení důvěry české vládě. Považuji to za nezodpovědné nejenom vůči ODS, ale považuji to za nezodpovědné i vůči středopravicovým českým voličům.

Považuji za statečné, a nevím, jestli jim tím teď pomáhám, spíše ne, ale považuji za statečné, že mezi občanskými demokraty dnes jsou poslanci, kteří se dokážou postavit a vyslovit nějaký jasný ideový kategorický soud a říct toto je špatně. Považuji to za statečné, protože když se podívám do posledního volebního programu občanských demokratů a zacituji dnes naposled, tak musím konstatovat spolu s volebním programem Občanské demokratické strany, že ODS je přesvědčena o správnosti nízkých daní. Lidem tak zůstane více peněz pro využití podle vlastního uvážení, pro investice, o jejichž správnosti jsou sami přesvědčeni. Nízké daně umožní podnikům vytvářet vlastní kapitál a rozvíjet se. Nízké daně jsou trvalou ekonomickou pobídkou pro zahraniční firmy, aby zde umístily své výrobní kapacity. A já považuji ještě navíc nízké daně za ten nejjednodušší možný způsob nastartování dynamiky české ekonomiky. Považuji naopak za správný krok, a vím, že ministr Kalousek, kdyby tady seděl, tak řekne 68 % toho balíčku je postaveno na výdajové straně a pouze a jenom 32 % je postaveno na příjmové straně, čili jsme vlastně stateční, ale já si dovolím říci: Nejste statečný, pane ministře financí prostřednictvím pana předsedajícího, protože možnosti úspor v českém státním rozpočtu a ve výdajích veřejné sféry jsou nekonečně, prosím pěkně, ale nekonečně větší!

Na závěr bych rád nám vlil trochu optimismu do žil a zbavil nás, nebo možná, že to vnímám špatně, ale té unavené depresivní atmosféry, která je způsobena zbytečností dnešního projednávání tohoto bodu, protože jej budeme projednávat ještě jednou, že?, a protože je úplně vlastně jedno, jak tady dneska budeme hlasovat. Co bych já dělal na místě Petra Nečase? Na místě Petra Nečase bych se snažil jednat. Určitě bych nepracoval silou, určitě bych se zdráhal vyslovit silné komentáře typu: A bude to takhle a ne jinak. A když s tím nesouhlasíte, tak půjdeme do hlasování o důvěře vládě, anebo půjdete z kola ven. Bude to tak, jak chci já! Mně jeden kolega poslal esemesku dnes a tam bylo: To je zvláštní, vždyť tento silový způsob boje spíše připomíná 17letou dívčinu, nechtěl jsem říct puberťačku, už asi ne, ale tak adolescentku, která je na svého amanta uražena, že jí nepřišel naproti k vlaku. Já si myslím, kdybych byl na místě Petra Nečase, tak budu jednat, budu se snažit nalézt nejenom shodu uvnitř poslaneckého klubu ODS, ale budu se snažit hledat a naslouchat, co tomu říkají ekonomičtí experti a analytici, odborníci, kteří přece asi nestudovali nadarmo a také by mohli poradit, jak si tedy má státní rozpočet poradit s těmi 16,4 nebo 13,4 nebo 9,8 miliardami, a že možná by se dal najít rozumný kompromis, který nezatíží efektivní daní českého daňového poplatníka, nezatíží spotřební koš, nezvýší ceny, tedy alespoň pro pravicovou vládu udrží jakous takous nálepku, že skutečně se chováme a jednáme pravicově, a který nakonec i vyhoví těm výdajovým potřebám státního rozpočtu a i tomu ušlechtilému cíli nezatížit státní rozpočet víc než tím stomiliardovým nebo stopětimiliardovým deficitem.

Děkuji za pozornost. (Potlesk některých poslanců v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já s dovolením dám slovo panu místopředsedovi.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. A s přednostním právem teď vystoupí místopředseda Sněmovny kolega Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Vážení kolegové, v zásadě tady můžeme být klidně i do půlnoci, to určitě, když se takto rozhodneme, můžeme vést debatu tak dlouho.

Já jsem chtěl říct, že jsem členem klubu sociální demokracie a máme takový obyčej u nás, že když jdeme do Sněmovny, tak se snažíme pokud možno dohodnout, abychom nad jednotlivými zákony přednesli relativně jednotné stanovisko, protože chápeme, že bychom Sněmovnu zřejmě unavovali, kdybychom ji zatěžovali nějakými diferencemi názorů mezi jednotlivými poslanci našeho poslaneckého klubu, a pravděpodobně by to pro zacházení s časem ve Sněmovně bylo dost pro vás nepříjemné a náročné. Takže mi dovolte, abych na vás apeloval v tom smyslu, že pan poslanec Bém, ten jeho projev byl takový téměř metafyzický, bych řekl, a je určitě zajímavé se podívat do mysli poslance, který tady mluvil střídavě jako poslanec ODS a střídavě jako poslanec nezařazený a který tady meditoval na téma, jestli to, co tady je předkládáno, je atentát poslanců na Nečase, nebo ministra Kalouska na klub ODS. To jsou všechno velice asi pro vás zajímavé věci. Přivítal bych, kdybyste si tyhle věci vyjasnili ještě před příchodem do této Sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP