Stenografický zápis 46. schůze, 19. září 2012


(Jednání zahájeno v 10.03 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Zbyněk Stanjura


2. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 622/4/ - vrácený prezidentem republiky

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jiří Šlégr
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec František Laudát
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 11.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.36 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 537/5/ - vrácený Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Pavel Staněk
Senátor Jiří Dienstbier
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Jiří Pospíšil
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Viktor Paggio
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jan Chvojka
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Břetislav Petr


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 573/5/ - vrácený Senátem

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Jaroslav Krupka
Senátor Pavel Eybert
Poslanec Stanislav Polčák
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.35 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 574/8/ - vrácený Senátem

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Senátor Petr Bratský
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání přerušeno ve 14.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.06 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 582/4/ - vrácený Senátem

Senátor Josef Řihák
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Senátor Josef Řihák
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Antonín Seďa


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 594/4/ - vrácený Senátem

Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jiří Šlégr
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslankyně Miroslava Strnadlová
Poslanec Roman Sklenák
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Roman Sklenák
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Vít Bárta
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání přerušeno v 16.26 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.36 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva


8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 604/3/ - vrácený Senátem

Poslanec Václav Horáček
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Stanislav Polčák


9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 621/3/ - vrácený Senátem

Předseda vlády ČR Petr Nečas


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 733/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Michal Babák
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Václav Votava
Poslanec Michal Babák
Poslanec Pavel Suchánek


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 734/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Ladislav Šincl
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jaroslav Martinů
Poslanec Pavel Bém
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Michal Babák
Poslanec Radim Fiala


13. Návrh poslanců Václava Mencla, Kateřiny Klasnové, Petra Skokana, Vítězslava Jandáka, Václava Kubaty, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 592/ - druhé čtení

Poslanec Václav Mencl
Poslanec Walter Bartoš


14. Návrh poslanců Jiřího Štětiny, Lenky Andrýsové, Jiřího Rusnoka, Borise Šťastného, Marka Šnajdra, Jiřího Skalického, Aleše Roztočila, Pavla Holíka, Jaroslava Krákory, Soni Markové a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 593/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Rudolf Chlad
Poslanec Jiří Štětina


15. Vládní návrh zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) /sněmovní tisk 620/ - druhé čtení

Ministryně kultury ČR Alena Hanáková
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jan Husák
Poslanec Václav Mencl


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 660/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Jan Pajer
Poslanec Marek Benda


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb. /sněmovní tisk 683/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Jiří Šulc
Poslanec Jan Bureš


18. Vládní návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 691/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Josef Šenfeld
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Jiří Papež


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 724/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Renáta Witoszová
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 19.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP