Stenografický zápis 46. schůze, 20. září 2012


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


149. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.15 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Váňa


97. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě /sněmovní tisk 626/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Rom Kostřica


98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o potlačování protiprávních činů souvisejících s mezinárodním civilním letectvím a Protokol doplňující Úmluvu o potlačení protiprávního zmocnění se letadel /sněmovní tisk 629/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec David Vodrážka


99. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj č. 137 a č. 138 ze dne 30. září 2011 /sněmovní tisk 653/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Florián


100. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 658/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Rom Kostřica


101. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsané v Praze dne 23. května 1997, a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsaná v Praze dne 23. května 1997 /sněmovní tisk 663/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Petr Skokan
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Hamáček


102. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní podepsané dne 8. června 2006 v Praze, který byl podepsán ve Vídni dne 9. března 2012 /sněmovní tisk 664/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Renáta Witoszová
Poslankyně Miloslava Vostrá


103. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Bogotě dne 22. března 2012 /sněmovní tisk 684/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Renáta Witoszová
Poslankyně Miloslava Vostrá


104. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 25. dubna 2012 /sněmovní tisk 687/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Hamáček
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Vojtěch Filip


105. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě, podepsané v Jeruzalémě dne 24. dubna 1991, a Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě, podepsaná v Jeruzalémě dne 24. dubna 1991 /sněmovní tisk 707/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Robin Böhnisch


106. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy z roku 2001 (úmluva BUNKERS) /sněmovní tisk 725/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Hamáček
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš


107. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční dopravě /sněmovní tisk 739/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec David Vodrážka


108. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Dohody o Mezinárodním měnovém fondu vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu ze dne 10. listopadu 2010 číslo 66-2 o reformě Výkonné rady /sněmovní tisk 746/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Vodrážka


109. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o spolupráci v oblasti ochrany svědků, podepsaná dne 24. května 2012 na Štiříně /sněmovní tisk 753/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Gabriela Pecková


110. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Černou Horou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 22. června 2012 v Podgorici /sněmovní tisk 754/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Květa Matušovská


111. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě a Doplňková dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě /sněmovní tisk 762/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Hamáček


112. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010 a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010 včetně prohlášení a výhrad učiněných Českou republikou na Konferenci vládních zmocněnců v roce 2006 a v roce 2010 /sněmovní tisk 769/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslankyně Kateřina Konečná


113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Budapešti dne 13. června 2012 /sněmovní tisk 773/ - prvé čtení

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Kristýna Kočí


117. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k této smlouvě, které byly podepsány v Panamě dne 4. července 2012 /sněmovní tisk 794/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Hamáček


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 731/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Cyril Zapletal
Poslanec Bořivoj Šarapatka
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Břetislav Petr
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Cyril Zapletal
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání bylo přerušeno ve 13.09 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.,30 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


150. Ústní interpelace

Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Bureš
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Bureš
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Karel Černý
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Karel Černý
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Radek John
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Radek John
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Břetislav Petr
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Břetislav Petr
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Kubata
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Kubata
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslankyně Květa Matušovská
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Antonín Seďa
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ladislav Šincl
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Babor
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Jan Chvojka
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Chvojka
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Pavel Holík
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Pavel Holík
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Jiří Šlégr
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Šlégr
Poslanec Radek John
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Radek John
Poslanec Jan Babor
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Babor
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Jan Babor
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Radek John
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jan Babor
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Babor
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Babor
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání skončilo v 17.43 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP