Stenografický zápis 46. schůze, 26. září 2012


(Jednání zahájeno v 9.05 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jan Kubata


123. Návrh poslanců Jiřího Štětiny, Lenky Andrýsové, Jiřího Rusnoka, Borise Šťastného, Marka Šnajdra, Jiřího Skalického, Aleše Roztočila, Pavla Holíka, Jaroslava Krákory, Soni Markové a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 593/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Igor Svoják


152. Vládní návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů /sněmovní tisk 772/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Jiří Krátký
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Jiří Krátký
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.12 hod.)
(Jednání pokračovalo v 10.17 hod.)

Poslanec Jiří Krátký
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


130. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 732/ - třetí čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Vít Bárta
Poslankyně Jaroslava Wenigerová
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Pavel Bém
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Daniel Korte
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Pan Jan Zahradník
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


128. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 724/ - třetí čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslankyně Renáta Witoszová


119. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 686/ - třetí čtení

Poslanec Jan Husák
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Michal Babák
Poslanec Otto Chaloupka
Poslanec Stanislav Polčák
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání přerušeno v 11.35 hodin.)
((Jednání pokračovalo ve 12.20 hod./)

Místopředseda PSP Jiří Oliva


120. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 733/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Michal Babák
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Babák
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Václav Klučka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Adam Rykala
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Michal Babák
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Pavel Suchánek
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání přerušeno ve 13.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.17 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


121. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 734/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Šincl
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Radek John
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vít Bárta
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radek John
Poslanec Boris Šťastný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Fiala
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


122. Návrh poslanců Václava Mencla, Kateřiny Klasnové, Petra Skokana, Vítězslava Jandáka, Václava Kubaty, Ivany Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 592/ - třetí čtení

Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Václav Mencl


124. Vládní návrh zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) /sněmovní tisk 620/ - třetí čtení

Poslanec Václav Mencl


125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 660/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Miroslav Svoboda
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Suchánek


126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb. /sněmovní tisk 683/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Šulc
Poslanec Pavel Suchánek


127. Vládní návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 691/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jeroným Tejc


129. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 731/ - třetí čtení

Poslanec Milan Urban
Poslanec Milan Šťovíček
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Milan Šťovíček
Poslankyně Kateřina Konečná
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Milan Urban
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Milan Šťovíček
Poslanec Vít Bárta
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Milan Šťovíček


131. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony /sněmovní tisk 736/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Opálka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Radim Vysloužil
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 781/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 782/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Šnajdr
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Schůze skončila v 17:29 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP