(22.40 hodin)
(pokračuje Oliva)

Abych předešel nepřesnosti, tak opravuji, že předchozí hlasování mělo číslo 53.

 

Teď bude následovat hlasování pořadové číslo 54 o přikázání předloženého návrhu k projednání výboru hospodářskému.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování?

Hlasování pořadové číslo 54, přítomno 128, pro 53, proti 37. Návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí.

 

Teď ještě budeme hlasovat o zkrácení lhůty, které navrhl pan ministr, a to zkrácení lhůty na jeden den. O zkrácení lhůty teď budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na jeden den. Kdo je pro toto zkrácení? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování?

Hlasování pořadové číslo 55, přítomno 129, pro 108, proti 10, zdrželo se 11. Konstatuji, že lhůta k projednání byla zkrácena na jeden den.

 

Prosím, pan kolega Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Kolegyně a kolegové, já vám přesto chci oznámit, že hospodářský výbor v souladu s jednacím řádem si tuto normu iniciativně vezme a projedná ji. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Ještě pan ministr Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Chtěl bych ujistit pana poslance Urbana, že se na to usnesení všichni mimořádně těšíme.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Chtěl bych rovněž ujistit pana kolegu, že nás to nepřekvapuje. Chtěl bych moc poděkovat vám všem za ochotu projednat tento návrh ve zkrácené lhůtě a omlouvám se, že se tak děje v tuto pozdní hodinu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Tím končím první čtení tohoto tisku. Upozorňuji, že zítřejší jednání začíná v 10 hodin a bude pokračovat pevně zařazenými body. Tím končím dnešní jednací den.

 

(Jednání skončilo ve 22.43 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP