(Jednání pokračovalo v 11.36 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, kolegové, vypršel čas, který byl určen pro poradu klubů, a my můžeme pokračovat.

Dovolte, abych připomněl, že jsme bod opustili v okamžiku probíhající rozpravy. Takže teď je situace taková, že kdyby se ještě pořád někdo chtěl do rozpravy přihlásit, tak je to možné. To tedy všem připomínám. Rozprava sice už proběhla, všichni, kdo se přihlásili, měli možnost vystoupit a v této chvíli je poslední příležitost do rozpravy něco přičinit. Ovšem pokud už se nikdo nehlásí, a já tedy nikoho nevidím, tak rozpravu ukončím. Takže končím rozpravu tohoto návrhu zákona vráceného prezidentem republiky.

Budeme hlasovat. Takže budu gongovat. Prosím všechny, aby se dostavili do sněmovny.

Článek 50 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou svých poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Pokud se nepletu, měl by být nastaven na tabuli počet hlasů 101 - už je na světelné tabuli nastaveno 101. Ještě prosím poslance, vidím, že docházejí, tak ještě chvíli počkám. Prosím dostavte se na hlasování návrhu zákona č. 406, vráceného prezidentem republiky.

 

Budeme hlasovat o následujícím návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 622/4."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 58, přihlášeno 188, pro 105. Konstatuji tedy, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen. Můžeme ukončit projednávání tohoto bodu.

 

Další bod je

3.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 537/5/ - vrácený Senátem

Senát nám vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Usnesení jsme obdrželi jako tisk 537/6. Já bych chtěl přivítat senátora Jiřího Dienstbiera.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Dámy a pánové, dobrý den. Já bych zde nerad opakoval to, co zaznělo při schvalování vládního návrhu zákona zde ve Sněmovně, takže bych se rád ve stručnosti vyjádřil k tomu, co navrhuje Senát.

Rád bych férově přiznal, že to, co navrhuje Senát, obsahuje některé body, o kterých je třeba vést diskusi. A nepovažuji je za body, které by byly naschvál nějak špatné nebo se nějakým způsobem nehodily, pokud jde o budoucí právní úpravu. Vyčítám tomu ovšem to, že jsou některé věci, které nelze zavést ze dne na den a je potřeba je domýšlet.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: (Hluk v sále. Předsedající zvoní zvoncem.) Pardon, pane ministře, já bych požádal opravdu, kdyby se tady trochu pro vystoupení utvořil větší klid. Děkuji. Prosím, teď můžete pokračovat.

 

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek: Protože nám právní úprava nedovoluje zabývat se, resp. přijmout jen některé záležitosti, které schválil Senát, a musíme se vyjádřit k návrhu jako celku, zmíním se pouze o dvou věcech, o kterých je třeba vést diskusi do budoucna, které senátní návrh obsahuje.

První je změna tzv. bagatelních pohledávek, kdy je potřeba domýšlet důsledky, které to může mít. Já chápu úmysl, proč k tomuto návrhu došlo, a nemyslím si, že je to z nějakých špatných úmyslů. Nicméně je potřeba domýšlet, že by došlo také k tomu, že by docházelo k dalším a dalším odvoláváním, která by byly možná, a mohlo by dojít k přetíženosti soudů, kromě jiných důsledků.

A druhá věc, která v tom zákoně může někdy do budoucna být, já ji nepovažuji za zásadně nerozumnou, je zavedení tzv. teritoriality soudních exekutorů. Nicméně zase - musí se to domyslet. Protože ty důsledky mohou být všelijaké. A o tom ten zákon původně byl, o soudních exekutorech, aby se zavedla konkurence do této oblasti. Ono by to v některých okresech, chcete-li regionech, krajích, je jedno, jak tomu budeme říkat, mohlo vést naopak k tomu, že by nám tam mohly vznikat určité monopoly. A z tohohle hlediska je potřeba tu věc domyslet. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP