(12.10 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Základní a cennou devizou celého exekučního řádu bylo od jeho počátku právo volby exekutora. Kdo je lepší, má asi větší zisky. Používat argument, že se někdo může dohodnout s nějakými firmami, tak to se dohodne i potom bez jakýchkoliv problémů asi na tom, pokud bude prosazeno teritoriální hledisko. Takže to si myslím, že je také argument, který neobstojí.

Soudní exekutor je podle mého názoru svého druhu podnikatelem a až na druhém místě představitelem státu. To je odlišuje od soudce. Jeho zisk se tedy odvozuje od jeho úspěšnosti. Jak jsem řekl, konkurenci mezi podnikateli podporuji. Ten schopný podnikatel, ať nad tím neschopným vyhraje. Tak jako si nikdo nedovolí navrhovat, abyste si museli nechat rozbité okno zasklít jen sklenářem, který má dílnu v místě, kde k rozbití došlo, považuji princip svobodné volby exekutora za princip správný a podle toho také budu hlasovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal dalšího přihlášeného, pana poslance Chvojku. Připraví se paní poslankyně Weberová.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nechci mluvit velmi dlouho. Mluvil jsem už při třetím čtení velmi dlouho. Spíš chci připomenout jednu věc, kterou jsem před čtrnácti dny objevil na serveru idnes.cz, která mě zaujala a možná mi ozřejmila, proč tak dlouho trvalo vládě koaliční i vládě předchozí a zejména bývalému ministrovi Pospíšilovi, proč tak dlouho trvalo, aby aspoň trošku se chtělo regulovat exekutory.

Zjistil jsem, že pan bývalý ministr vnitra, dnes advokát, a jak jsem zjistil z novin, stále významný člověk ODS Ivan Langer vydělává velmi vysoké částky na tom, o čem zde mluvil Jiří Dienstbier. On je prostě klasický příklad člověka, který vydělává velmi vysoké částky na lidech, kteří dluží například 100-200 tisíc korun. Mám tady příklad z novin, kde se píše o paní, která v roce 2006 měla nedoplatek na elektřině 1 200 korun a poté musela čelit exekuci i díky panu bývalému ministrovi vnitra Langerovi na částku 26 tisíc. Takže si nemyslím, že toto by byla maličkost, která by se neměla regulovat. Naopak. Myslím si, že přece jenom to, aby se dluh 1 200 korun vyšplhal na dluh 26 tisíc korun, je nemravné.

Máme zde i příklad toho, kdy Ivan Langer už v roce 2007, kdy dělal koncipienta za 80 tisíc v Advokátní kanceláři Pečený, Fučík, Langer dnes, dříve Pečený a Partners, tato kancelář koupila 24 tisíc pohledávek po splatnosti od domácností a podnikatelů a dnes participuje na praktikách, kterým chce senátní návrh zamezit. Je to věc, která není moc medializovaná. Myslím, že byste to nejen vy, ale i občané této země měli vědět, že bývalý ministr vnitra je jeden z těch, kteří participují na těchto věcech. A možná i to je důvod, proč koalice, nebo minimálně určitá část koalice, nechce podpořit návrh Senátu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A nyní poslankyně Weberová je další přihlášená. Pak tady mám přihlášku pana poslance Jiřího Pospíšila. Teď prosím paní poslankyni Weberovou.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní kolegyně a páni kolegové, v první řadě bych vás chtěla ujistit, že tady nebudu mluvit pod žádným tlakem exekutorů, jak jsem se dočetla v denním tisku, že poslanci jsou patrně pod velkým vlivem exekutorů, protože se chystají obhajovat svůj tisk ve znění, jak byl poslán Poslaneckou sněmovnou. Chtěla bych ubezpečit, že debata nad tímto tiskem probíhala v Poslanecké sněmovně velice dlouho. Na výboru jsme jej velice podrobně projednávali, a to i za účasti neziskových organizací zabývajících se ochranou dlužníků.

Ráda bych se vyjádřila také k principu teritoriality. Je to podstatná věc, která je měněna v senátní verzi, kde je zaváděn princip okresní teritoriality exekutorů. Musím říct, že se v této věci naprosto ztotožňuji s tím, o čem tady mluvil pan poslanec Paroubek. Chtěla bych k tomu dodat, že v tom návrhu, tak jak odešel z Poslanecké sněmovny, tak si myslím, že tato věc byla velice dobře kompromisně vyřešena tím, že se omezují náklady exekutorů. Takže pokud vykonává exekuci exekutor z jiného kraje nebo z druhého konce republiky třeba, tak jeho náklady jsou omezeny vyhláškou. Takže tam nemůže docházet k tomu, že by došlo k nějakému předražování sporu ohledně nákladů exekutora, které vznikají cestovným a náhradou za ztrátu času stráveného jízdou.

Dále bych se chtěla vyjádřit k bagatelním nákladům, resp. k bagatelním věcem a k tomu, že v těchto věcech by neměly být přiznávány žádné náklady řízení. To si myslím, že je naprosto v rozporu s Ústavou, a vyplývá to i z judikátu Ústavního soudu, který jasně řekl, že princip úspěchu ve věci je základní princip týkající se rozhodování o nákladech řízení v soudním řízení. A myslím si, že i Ústavní soud řeší podstatu tohoto problému, těch nekalých praktik, jak o nich mluvil pan senátor Dienstbier. Když Ústavní soud judikoval, že náklady řízení v těchto věcech, v bagatelních věcech, kde základem sporu je částka do 10 tisíc korun, že náklady na advokáta by neměly přesáhnout jednonásobek vymáhané jistiny. To znamená, pokud bude žalovaná částka 10 tisíc korun, náklady by neměly taktéž přesáhnout 10 tisíc korun. Myslím si, že je to spravedlivé řešení a návrh, který je obsažen v senátní verzi, je v tomto směru naprosto protiústavní.

Poslední věc, ke které bych se chtěla vyjádřit, je zastoupení nezletilých účastníků řízení. Myslím si, že tady je to duplicitně řešeno, protože již v občanském soudním řádu je tato problematika řešena. V § 22 je stanoveno, že fyzická osoba, která nemůže před soudem jednat samostatně, musí být zastoupena svým zákonným zástupcem. To znamená, že přirozeně i v této současnosti již platí, že nezletilé děti musí být zastoupeny svým zákonným zástupcem.

Naprosto se přikláním ke sněmovní verzi a budu hlasovat pro tu verzi, kterou jsme poslali Senátu. Děkuji. (Tleskají poslanci TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal pana poslance Jiřího Pospíšila. Prosím o slovo.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych učinil několik poznámek k této novele, která vznikala na Ministerstvu spravedlnosti v době, kdy jsem byl ministrem, a abych podpořil to, aby dnes prošla změna exekučního řádu.

My se zde bavíme v tuto chvíli pouze v uvozovkách o dvou sporných věcech, které přináší senátní novela. Já však na úplný úvod chci zmínit, že samotný vládní návrh přináší celou řadu omezení exekutorů jako takových, a proto je třeba, aby nějaká změna prošla. Sám se osobně přikláním k tomu, aby návrh prošel v té podobě, jak jej přijala Poslanecká sněmovna.

Chci pouze shrnout a zdůraznit, že tento vládní návrh přináší takové věci, jako je předžalobní výzva, která výrazně chrání dlužníky, že jsou zde dány limity cestovného pro exekutory, to znamená, je zde ochrana proti tomu, aby exekutor z Přerova měl neomezené cestovné v případě, že činí například mobiliární exekuci v Karlových Varech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP