(16.10 hodin)
(pokračuje Sklenák)

Ti přišli a vnutili nám tento produkt, tak jako přijde podomní prodavač k vám domů a něco vám prodá. A vy potom hledáte důvody, k čemu tuto sKartu použijeme a budeme využívat. Přínos nebude pro nikoho jiného než pro Českou spořitelnu. A já jen čekám, kdy přijde vláda s návrhem, že tedy přes tento systém budeme vyplácet i starobní důchody, aby to konečně České spořitelně stálo za to.

Pro nás celý tento projekt je nepřijatelný, ty důvody zde zazněly a já vás prosím všechny, abyste podpořili senátní verzi, protože pak ten projekt má alespoň nějaký smysl. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. Na závěr rozpravy se s přednostním právem přihlásil pan ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Dobré odpoledne, děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, byť to není vládní návrh, tak mi dovolte, abych krátce okomentoval zejména diskusi, která tady proběhla. Nejprve bych chtěl ještě jednou poděkovat za konstruktivní diskusi kolem toho návrhu, která proběhla na sociálním výboru, protože si myslím, že skutečně to byla diskuse, která byla věcná, s jasnými argumenty ohledně jednotlivých parametrů, a myslím si, že řada jiných zákonů by mohla podléhat také takové podobné diskusi.

Já musím říci, že pro mě samozřejmě jsou důležitá také rozpočtová hlediska. Jako správce kapitoly státního rozpočtu musím konstatovat, že návrh, který tady dnes znovu projednáváme, má rozpočtové dopady mezi 100 a 150 miliony korun ročně a ty rozpočtové dopady nejsou zanedbatelné zvláště v rozpočtové situaci, v které se nacházíme. A musím jednoznačně říci, že tento návrh je přijatelný pouze za situace, že budeme schopni peníze ušetřit jinde. A to jinde znamená v provozních výdajích.

A tady se střetávají ta dvě témata, která spolu na první pohled vůbec nesouvisejí. Pokud se nám daří elektronizovat agendu výplaty nepojistných sociálních dávek a inovovat informační systémy takovým způsobem, že si takovou částku můžeme dovolit rozpočtovat na zvýšení podpory osob se zdravotním postižením, tak si myslím, že je to dobře, ale jenom za této podmínky mohu vyjádřit podporu předloze, kterou dnes znovu projednáváme, za podmínky toho, že skutečně budou předpoklady na tomu odpovídající úsporu provozních výdajů.

K čemu vede návrh, který předložil Senát? Ten vede buď k tomu, že výrazně omezíme rozsah služeb poskytovaných držitelům karty, protože prostě zůstanou jenom základní funkce, které jsou zdarma. Není jich málo. Je to ať už vedení toho technického účtu, zjišťování zůstatku v bankomatu České spořitelny, platební operace veškeré, libovolný počet, výběr nebo převod té dávky. Ale samozřejmě že chceme nabídnout občanům také nadstandardní funkce a tady bych skutečně nechal volbu na občanovi. A já se možná překvapivě přihlásím k tomu, co tady říkala kolegyně Kohoutová. Nechme volbu na občanovi. Ano. Já vnímám všechny připomínky a náměty na zlepšení toho systému, jsem připraven o tom diskutovat ať už na půdě sociálního výboru, nebo kdekoliv jinde. Myslím si, že to je skutečně tak dlouhodobý projekt, že je potřeba o něm diskutovat. Ale nezabíjejme něco, co směřuje k výrazně většímu komfortu a výrazně menším provozním nákladům takovými prvoplánovými argumenty, které občas v diskusi zaznívají.

Tedy já velmi oceňuji to, jakým způsobem diskuse proběhla na odborné úrovni, a věřím, že odborné argumenty převáží, že se podaří při hlasování přispět k tomu, abychom zvýšili laťku sociální pomoci zdravotně postiženým, ale také abychom na to vytvořili dostatečné rozpočtové předpoklady. Proto bych chtěl velmi požádat, aby ctěná Poslanecká sněmovna potvrdila původní verzi schválenou Poslaneckou sněmovnou, tak jak ji předložila Senátu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Teď tady mám dvě faktické poznámky. První písemnou přihlášku od paní poslankyně Semelové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Hlásila jsem se před chvíli k faktické poznámce jenom na to, co tady bylo řečeno paní poslankyní Kohoutovou. Já bych možná doplnila návrh, který přednesla paní poslankyně Strnadlová, která doporučila, z čeho vzít peníze na sKartu. Já se zase ptám, když tady byl vznesen dotaz, kdo by to měl platit, když ne ti lidé. Tak já se ptám, proč by to měli platit právě ti lidé? Já doporučuji, ať přestane Ministerstvo práce a sociálních věcí přihrávat peníze soukromým firmám, soukromým agenturám a dá to právě na tyto účely. A vládě, ať přestane přihrávat miliardy církvím a dá to pro ty, kteří to opravdu potřebujou! (Hluk v sále, potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, paní poslankyně. Další faktická poznámka pan poslanec Sklenák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Já bych ještě požádal pana ministra, jestli by nám mohl přesně rozkrýt, v čem je ta avizovaná úspora 100 až 150 milionů. Protože podle mého názoru, a tak to bylo sděleno, ta úspora spočívá v tom, že se ušetří za náklady, které byly spojeny s vyplácením dávek formou poštovních poukázek. No jenomže tak jak je to teď, ta situace, tak stejně ti lidé nebudou dostávat dávky prostřednictvím poštovních poukázek. Čili úspora je v podstatě na těch lidech. Čili stačilo říct, že Ministerstvo práce a sociálních věcí již nebude vyplácet dávky touto formou, a byli bychom na stejném. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan ministr bude reagovat.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo. Nezbývá mi, než reagovat na tuto výzvu, to bych samozřejmě nemohl nechat bez odpovědi. Odpověď je velmi jednoduchá. Už jenom při pilotním vydávání toho pilotního vzorku karet se zjistilo, že pouhým vydáním té karty se procento lidí, kteří si to nechávají převádět na svůj běžný účet, zvýšilo ze 60 na 80 %. Tam je ta úspora. Protože dnes i lidé, kteří mají svůj běžný účet, si to nechají za draho na účet svých spoluobčanů vyplácet v hotovosti.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Ještě pan poslanec Sklenák chce reagovat.

 

Poslanec Roman Sklenák: No ale vy jste tedy zareagoval, ale z toho se jenom potvrdila má slova, že ty úspory jsou na straně těch lidí. Čili v podstatě situace je taková, že z celého toho projektu bude financována Česká spořitelna, která bude získávat peněžní prostředky z toho, že přes ně potečou obrovské peníze, a lidé na tom budou hůře a ty úspory budou vznikat na jejich straně. Ale v podstatě stejného efektu bylo možné dosáhnout pouze upravením parametrů vyplácení těch dávek. Takhle to z vašich slov vyplývá.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Pan ministr už reagovat nebude. Takže pokud se nikdo nehlásí do rozpravy - ještě se hlásí pan poslanec Bárta. Prosím, pane poslanče. Klid, vážení kolegové.

 

Poslanec Vít Bárta: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi připomenout sKarty v kontextu činnosti celé vlády. Pan předseda Sobotka tady před čtrnácti dny varoval a prosil, aby důchodová reforma nebyla v rukou pana ministra Drábka, ať to pokud možno dostane někdo jiný, neboť jinak tak jako řada věcí na ministerstvu sociálních věcí a práce skončí podivnými, předraženými, řekněme obchodními aktivitami, které se nedotýkají pouze Ministerstva sociálních věcí a práce, ale i jeho vedení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP