(16.20 hodin)
(pokračuje Bárta)

sKarty jsou velké téma, které má vedle netransparentního, pochybného pozadí z hlediska původu celé zakázky i druhý zásadní bod a to je vůbec otázka vlastního přínosu pro lidi. Loni v září se scházela koalice a Věci veřejné opakovaně protestovaly proti sKartám. Složitě se omezovaly původní velkolepé vize pana ministra Drábka o tom, jak sKarty budou sloužit k vyplácení důchodů, jak sKarty budou sloužit k vyplácení všech sociálních dávek, jak sKarty se budou používat na vše, kde jenom je jakýsi finanční tok v kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí. Smůla je, že přes všechna ujištění sKarta je dneska ve stejném stavu jako v loňském roce ujišťování na téma kompetence úřadů práce. Též se slibovalo, že bude zachována dostupnost úřadů práce, naopak se slibovala vyšší adresnost v udělování sociálních dávek, též se slibovalo to, že úřady práce sníží celkové náklady. Jak dopadly úřady práce, víme. Stojí to více, adresnost je nižší, naopak některé dávky se vyplácejí opakovaně, do dneška v tom není učiněn pořádek a ještě je s tím spojeno v souvislosti s IT několik trestních oznámení a několik zásadních trestních otazníků nad činností Ministerstva práce a sociálních věcí a jeho konkrétních úředníků.

Nicméně nyní se kvalitativně Ministerstvo práce a sociálních věcí posouvá někam dál. Nyní se posouvá k tomu, že konkrétní občané České republiky, kteří už díky kolegovi pana Drábka panu ministrovi financí při zvyšujících se cenách čehokoliv a při zvyšujícím se stresu toho, co s touto republikou bude dále, se musí vyrovnat i s novým institutem sKaret, který reálně vede k tomu, že když dnes na účty, které Ministerstvo práce a sociálních věcí tímto způsobem nadiktovalo, dostanou občané České republiky touto akcí dotčení konkrétní peníze na své účty, resp. na tyto účty, tak je raději ihned převádějí na své jiné soukromé účty v obavách, co na konkrétních nadiktovaných účtech se bude dít, jestli tam přiběhne exekuce, jestli tam přiběhne něco jiného, jestli sečteno a podrženo nepřijdou o peníze, které jim tam stát poslal. Celá tato věc je o to zásadnější, o to závažnější, o to smutnější, že se jedná o osoby, které jsou ve stavu, kdy nežijí s přílišnou ekonomickou rezervou, kdy nežijí s tím, že si mohou půjčit někde jinde, kdy naopak se Ministerstvo práce a sociálních věcí chová nezodpovědně ke skupině obyvatel, která naopak pomoc státu, každodenní intenzivní potřebuje.

Jinými slovy řečeno, jestliže na Ministerstvu práce a sociálních věcí se dějí zásadní kriminální policií prošetřované otazníky, jedná se o kvalitativně menší lumpárnu než to, co nyní, dámy a pánové, se má schválit. Jestliže se nyní posune to, co máte, dámy a pánové, schválit, obávám se, že určitá skupina obyvatel vyjde do ulic a bude v tomto směru lynčovat nejenom pana ministra Drábka, ale i každého, kdo pro to zvedl ruku.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane poslanče. A vzhledem k tomu, že neregistruji žádnou další přihlášku do rozpravy, rozpravu končím, ale za to registruji ještě reakci pana ministra Drábka.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Nejsem předkladatel, mám pouze faktickou poznámku.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Myslím, že nemá příliš smysl reagovat na slova předřečníka, dovolte mi k tomu jenom dvě čísla. Reorganizací úřadů práce a sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek na úřadech práce se z roku na rok daňovým poplatníkům ušetřily náklady ve výši 800 mil. korun. Vyplacených duplicitních dávek za první pololetí letošního roku bylo méně než sto z deseti milionů vyplacených dávek.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji panu ministrovi za reakci. A před závěrečným hlasováním tady mám žádost klubu sociální demokracie o pětiminutovou přestávku na jednání klubu. Máme 16.26, tak uděláme přestávku do 16.35. Přerušuji jednání do 16.35.

 

(Jednání přerušeno v 16.26 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP